Športová komisia CPM SMF k problematike vypísaných tried Oldtimer a Classic

Richard Karnok 1

Dňa 2. 3. 2023 prebehla v Hradci Králové schôdzka zástupcov SMF, AČR a CAMS. Zmyslom tohto stretnutia bola okrem iného aj harmonizácia technických predpisov pre triedy Classic a TWIN tak, aby boli vytvorené podmienky pre budúce ustanovenia spoločného česko-slovenského šampionátu. Vzájomná kompatibilita tried je teda bezpodmienečne nutná.

V rámci rokovaní došlo k ústupkom z oboch strán a odsúhlaseniu nasledujúcich zmien existujúcich pravidiel. Základ pravidiel vychádza principiálne zo spomenutej harmonizácie technických predpisov všetkých federácií. Na základe požiadaviek jazdcov bolo z kategórie Classic odstránené členenie 2takt/4takt, voda/vzduch, takže je to teraz jednoduchšie (jednoducho do 350 cm3 a od 350 cm3). Na požiadavku AČR bolo zapracované ďalšie rozdelenie kategórií Oldtimer.

1. Kategórie Oldtimer – motocykle do roku výroby 1972
1.1. Oldtimer do 175 cm3 (do 80 cm3 až do roku 1983)
1.2. Oldtimer do 250 cm3
1.3. Oldtimer do 350 cm3
1.4. Oldtimer do 500 cm3
1.5. Oldtimer do 750 cm3

2. Kategórie Classic
2.1. Classic do 350 cm3 do 1983
2.2. Classic do 750 cm3 do 1983
2.3. Classic Legend do 1993, špecifikácia Grand Prix (2-takt do 500 cm3) alebo WSBK (2-valce/do 1000 cm3 alebo 4-valce do 750 cm3 )
2.4. Classic Open do 1993, do 1300 cm3
2.5. Classic SBK do 2002, WSBK 2-valce/do 1000 cm3 alebo 4-valce do 750 cm3 – zatiaľ iba Pohár SMF

Všetky detaily k motocyklom jednotlivých kategórií nájdete aj v technických predpisoch, na ktoré odkaz nájdete na konci článku.

Ku kategórii Classic Legend. Táto kategória je primárne určená pre pretekárske motocykle, nie pre prestavané cestovné motocykle. V jej definícii je uvedené, že sa jej môžu zúčastniť motocykle do roku výroby 1993, ktoré sa typovo zúčastnili na Majstrovstvách sveta Superbike (4-taktné motocykle: objem do 1000 cm³ / 2-valce, alebo 750 cm³ / 4 valce) alebo Grand Prix (2-taktné motocykle: objem do 500 cm³). Classic Legend by mala byť akási elitná trieda práve pre zaujímavé a výnimočné motocykle.

V ostatnom čase prebieha diskusia medzi pretekármi o tom, či má byť kategória Classic Legend vypísaná podľa doterajších predpisov, pretože niektorí vlastnia motocykle do 600 cm³, s ktorými doteraz v tejto kategórii jazdili. Zástancovia zachovania pôvodných pravidiel argumentujú tým, že na valnom zhromaždení disciplíny CPM v novembri neprešiel návrh na uvedené zmeny v národných športových predpisov. V tomto smere je však potrebné vychádzať z ustanovenia pravidiel podľa reálnych potrieb progresu vo vypísaných triedach, kde pôvodné pravidlá neodrážajú skutočnosť, ktorá musí reflektovať potrebné zmeny. Čo sa týka vekových limitov, je logické, že sa pre kategórie veteránov postupne dvíhajú, robilo sa to tak vždy v minulosti, skôr by sa dalo povedať, že sme v tomto smere v ostatných rokoch zaspali… Zaradenie bodu o rozhodovaní o vypísaných triedach do programu valeného zhromaždenia bolo zo strany ŠK CPM SMF chybou, vypisovanie tried nemá byť v právomoci VZ. V skutočnosti motocykle triedy do 600, s ktorými sa v ostatných rokoch MMSR a Alpe Adria, do kategórie Classic Legend typovo nepatria. Majú tam štartovať „legendárne“ pretekárske motocykle, ktoré majú divákom pripomenúť atmosféru pretekov konca 80. a začiatku 90. rokov. Nemá to byť „sociálna“ trieda pre motocykle určené skôr do cestnej premávky.

Spomenuté motocykle do 600 cm³ pritom nemusia vypadnúť z pretekárskeho prostredia, veď práve pre motocykle nezapadajúce do ostatných kategórií je určená kategória Classic Open. Tam môže ísť bez problémov takmer všetko, čo má kolesá a vyzerá ako motocykel. Problematika motocyklov do 600 cm³ a triedy Classic Legend je aj v tom, že do roku 1993 sa nešiel šampionát produkčných motocyklov do 600 cm³ na úrovni MS Supersport.

Technické predpisy Vintage, ktoré budú prerokované a schvaľované na najbližšom zasadnutí ŠK CPM stiahnete kliknutím sem…

ŠK CPM SMF
Foto: Pavel Salaba

Jeden komentár k článku “Športová komisia CPM SMF k problematike vypísaných tried Oldtimer a Classic

  1. 2,3 2023 sa schválili predpisy na rok 2023 ? Testovanie máte za 3 týždne a každý sa pripravoval podľa predpisov čo platili doteraz a spýtam sa aké predpisy platia pre AA ,sú v súlade ,ked´ide o jeden spoločný pretek ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *