Kontakty ŠK CPM

ŠPORTOVÁ KOMISIA CPM SMF

Predsedníctvo

Miloš BALÁŽ, predseda ŠK
+421 948 011349
milosbalaz30@gmail.com
Peter KEVICKÝ +421 917 974095 kevicky@slovakiaring.sk
Richard KARNOK +421 905 444198 karnok@motomedia.sk

Člen ŠK 

Juraj MACKO +421 904 519575 juro.macko@gmail.com
Ladislav MIKLÁNEK +421 9043 358 204 amsmiklanek@centrum.sk

Subkomisia pre mládež

Patrik MAZSÁR +421 905 650896
mazsar@gmail.com

Subkomisia pre Vintage

Peter BALÁŽ +421 903 724800 classicc@stonline.sk  
 Jan ČÍŽEK     cizek@amkhk.cz