Z histórie: I. trnavský motocyklový okruh 1948

Richard Karnok

V nedeľu, 20. júna 1948, bola Trnava svedkom vydareného motocyklového podniku, ktorý sa konal pod názvom „I. trnavský motocyklový okruh“.

Podnik sa usporiadal pri príležitosti ustanovenia odbočky SAK v Trnave. I Trnava bola svedkom, že na Slovensku je o tento druh motorového športu mimoriadny záujem. Pretekom sa prizeralo viac ako 10 000 divákov, ktorí s mimoriadnym záujmom sledovali dobré výkony pretekárov.
Trať pretekov viedla ulicami Trnavy a jej dĺžka bola 1350 m. Na začiatku Masarykovej ulice bola nebezpečná zákruta, takzvaná “vlásenka“, ktorá na pretekárov kládla osobitne vysoké požiadavky. Vo všetkých kategóriách štartovalo 74 jazdcov s tým, že niektorí jazdci štartovali vo viacerých kategóriách.

Úspech „I. trnavského motocyklového okruhu“ je povzbudením, aby podobných podnikov bolo na Slovensku čím viac, lebo každý takýto podnik dá príležitosť, aby sa objavili nové talenty v tomto odvetví športu. Trnavský motookruh splnil toto svoje poslanie v plnej miere a okrem toho vzbudil v Trnave a na okolí živý záujem o motorizmus.

Naši najlepší motocykloví pretekári Kostoláni a René Blažek sa síce neumiestnili tak, ako sa všeobecne očakávalo, a ich štart mnohých sklamal, ale v motocyklovom športe má „slovo“ aj motor okrem vôle pretekára a prekvapenia sú častejšie ako v iných odvetviach športu. Bola to zhoda nepriaznivých okolností. No tým obdivuhodnejší bol výkon Andreja Meraiho z Košíc, ktorý svojim výkonom, obetavosťou a smelosťou vzbudil všeobecné sympatie u viactisícového obecenstva. Štartoval v troch kategóriách za sebou na tom istom motocykli bez oddychu a bez opravy, prípadne kontroly motocykla. Zaiste dobrý motocykel v odborných rukách, jazdec si zaslúži väčšiu pochvalu za takýto výkon.

Prekvapením motookruhu bol Bertoli z Piešťan, ktorý štartoval po prvý raz a vo svojej kategórii sa umiestnil ako prvý. Práve tak Plišňák z Bratislavy sa ukázal ako nádejný reprezentant Slovenska svojim krásnym štartom a umiestením sa na prvom mieste vo svojej kategórii.

Neslobodno zabudnúť ani na štart nadšených športovcov z Považskej Bystrice na Manete, ktorí na svojich liliputánskych motocykloch stvárajú hotové divy. Preto nie čudo, že o Manet je taký všeobecný záujem, lebo čo na nich dokážu „považskobystrickí“, vie strhnúť každého k nadšenému obdivu. Porovnajme výsledok z Trnavy: Janíček, Brno, Jawa 100, čas 4.44.5 a Jozef Anička, Považská Bystrica, Manet 90, čas 4.47.8.

Po nástupe pretekárov a vztýčení štátnej vlajky preteky otvoril plk. Makoň, ktorý vo svojom prejave povedal okrem iného: Podniky takéhoto rázu majú význam nielen so stránky športovej a nie sú len vzrušujúcou zábavou prizerajúceho sa obecenstva, ale sú dôležitým sektorom v hospodárskom a v priemyselnom plánovaní a vychovávajú káder skúsených a rutinovaných motoristov pre ciele brannosti. Absolvovanie týchto pretekov je pre každého účastníka preukaz dospelosti v umení vodičskom, postrehu a poznávania seba a svojho motocykla. Preto našou snahou musí byť podchytenie snáh týchto mladých nadšencov, aby spolu so staršími rutinérmi utvorili spoločný zväz, ktorý by im umožnil zdokonaľovanie vo vodičskom a motoristickom umení. Chceme, aby získavali úspechy doma a aby sa im otvorili brány na medzinárodné pretekové trate, kde by pre naše výrobky získali uznanie sebe česť. V závere svojho prejavu plk. Makoň privítal prítomných pretekárov, obecenstvo a čestných hostí.

Výsledky jednotlivých tried:
Skupina I.: Juniori.
Trieda do 100 ccm, 3 kolá, štartovalo 5 jazdcov.
1. Št. č. 104, Richard Janíček, Brno, Jawa 100, čas 4.44.5
2. Št. č. 118, Jozef Anička, Považská Bystrica, Manet 90, čas 4.47.8.
3. Št. č. 117, Jozef Slaninka, Považská Teplá, Manet 90, čas 5.03.2.
Trieda do 175 ccm, 4 kolá, štartovalo 16 jazdcov vo dvoch rozjazdoch.
1. Št. č. 112, Miloš Rauš, Brno, ČZ 175, čas 5.25.0.
2. St. č. 111, Jindřich Fiala, Plzeň, DKW 125, čas 5.40.5.
3. Št. č. 96, Ján Kováč, Trnava, DKW 125, čas 5.41.8.
Trieda do 250 ccm, 6 kôl, štartovalo 13 jazdcov vo dvoch rozjazdoch.
1. Št. .č. 82, Laco Bertoli, Piešťany, Jawa 250, čas 7.41.8.
2. Št. č. 78, Andrej Merai, Košice, Jawa 250, čas 7.42.4.
3. Št. č. 77, Miroslav Ján, Zlín, Jawa 250, čas 8.01.6.
Trieda do 350 ccm, 6 kôl, štartovalo 8 jazdcov.
1. Št. č. 78, Andrej Merai, Košice, Jawa 250, čas 7.37.0
2. Št. č. 85, Jozef Fiala, Plzeň, Walter 250, čas 7.40.8.
3. Št. č. 66, Jozef Paneš, Plzeň, Velocette 350, čas 8.20.2.
Trieda nad 350 ccm, 8 kôl, štartovalo 7 jazdcov.
1. št. č. 46, Ján Plišňák, Bratislava, BMW 500, čas 9.59.8.
2. Št. č. 78, Andrej Merai, Košice, Jawa 250, čas 10.07.4.
3. Št. č. 52, Jozef Fiala, Plzeň. BMW 500, čas 10.16.0.

Skupina II.: Seniori na 15 kôl.
Do 250 ccm štartovalo 6 jazdcov.
1. Št. č. 31, Karel Zbořil, Zlín, Jawa 250, čas 19.04.0.
2. Št. č. 13, Hynek Svoboda, Prostějov, Walter 250, čas 19.05.8,
3. Št. č. 3, František Kalendr, Prostějov, Walter 250, čas 20.05.4.
Do 350 ccm, štartovalo 9 jazdcov.
1. St. č. 1, Zdenek Wasserbauer, Prostějov, Norton 350, čes 17.25.2.
Ako druhý došiel na DKW 250 s kompresorom Alex. Kostoláni (štart. č. 7), časom 18.15.8.
3. Št. č. 31, Karel Zbořil, Zlín, Jawa 250, čas 18.29.6.
Nad 350 ccm. štartovalo 9 jazdcov.
1. Št. č. 11, Jozef Janík, Zlín, Norton 500, čas 17.18.8,
najlepší čas dňa a víťaz skupiny seniorov.
2. St. č. 2, Ján Bílý, Prostějov, Norton 500, čas 17.32.2.
3. Št. č. 8, Vlad. Blažek, Zlín, Sunbeam 500, čas 17.35.2.
Na motocykli s kompresorom došiel ako štvrtý časom 17.45.6 Arlexander Kostoláni z Bratislavy na motocykli DKW 250 Štart. č. 7).

Z časopisu AUTOMOTO / júl – august 1948
Za poskytnutie materiálu ďakujeme Mariánovi Bertolimu

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *