Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Slovakia Ring 30. 3. 2022

Richard Karnok

Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Slovakia Ring 30. 3. 2022.

Prítomní:
Miloš Baláž
Peter Baláž
Jozef Tassy
Ladislav Miklánek
Mario Michalovič
Norbert Mizere
Richard Karnok

Neprítomný:
Peter Kevický – ospravedlnený
Jan Čížek – ospravedlnený

Hosť:
Václav Bajgart

Program:

  1. Úvod
  2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z valného zhromaždenia CPM SMF
  3. Príprava sezóny 2022
  4. Príprava predsezónneho testovania CPM a mládeže
  5. Technické predpisy pre sezónu 2022
  6. Rôzne
  7. Uznesenie
  8. Záver

1. Úvod

Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a predniesol informáciu o programe zasadnutia.

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z VZ CPM SMF z 6. februára 2022.

VZ CPM SMF ukladá ŠK CPM:

  1. Spracovať technické predpisy všetkých seriálov CPM SMF na sezónu 2022.

Termín: marec 2022 Zodpovedá: ŠK CPM SMF 
Stav: v riešení

  1. Po obdržaní športových a technických predpisov seriálu Alpe Adria Championship tieto obratom spracovať do SVK verzie a túto zverejniť na web stránke SMF, plus rozposlať ich členom CPM SMF.

Termín: do 10 dní po obdržaní Zodpovedá: ŠK CPM v spolupráci so sekretariátom SMF 
Stav: v riešení

3. Príprava sezóny 2022

O príprave športovej sezóny 2021 informoval p. Miloš Baláž.
V súčasnej dobe poznáme už všetky termínové kalendáre pre všetky kategórie CPM. Na zasadnutí ŠK CPM SMF boli dokončené ZU pre nadchádzajúce podujatia MMSR CPM, MMSR Vintage regularity a MMSR mládeže, ktoré budú v najbližších dňoch schválené na SMF a následne zverejnené na portáloch smf.sk a RoadRacing.sk a takisto rozposlané držiteľom licencií SMF.
Keďže sa v dňoch 7. a 8. mája na letisku v Trenčíne uskutoční podujatie MMSR Vintage Regularity a organizátor chce na mieste vypísať voľné preteky kategórie 0 paráda, bolo potrebné do Národných športových predpisov Vintage regularity zadefinovať túto triedu. Následne ŠK CPM SMF schválila text, ktorý bol vložený do NŠP v znení:

„Organizátori môžu vypísať aj vložené preteky triedy 0 paráda, ktoré budú hodnotené na pravidelnosť (regularity). Táto trieda nebude hodnotená ako majstrovská, ale len ako voľné preteky. V tejto triede môžu štartovať motocykle s preukazom vystaveným Technickou komisiou SMF, alebo inej národnej federácie (bez obmedzenia objemu), ktoré sú vyrobené do roku 1990. Štartovať v nej môžu len jazdci so športovou licenciou. Minimálny vek jazdca je 30 rokov.“

4. Príprava predsezónneho testovania CPM a mládeže

Dňa 7. apríla sa na Slovakia Ringu uskutoční testovanie CPM, ktoré pre pretekárov v spolupráci s okruhom Slovakia Ring pripravila ŠK CPM SMF. Pre držiteľov celoročných športových licencií CPM SMF je testovanie bezplatné. Súčasťou predsezónneho testovania bude aj školenie pretekárov a slávnostné vyhlásenie sezóny 2021 ktoré sa v zime nemohlo uskutočniť pre nepriaznivú pandemickú situáciu. Detaily k testovaniu sú zverejnené na portáloch smf.sk a RoadRacing.sk a takisto budú zaslané emailovou poštou všetkým držiteľom športových licencií SMF (CPM).

V dňoch 8. a 9. apríla sa kartingovom okruhu Slovakia Ringu uskutoční Kemp mládeže SMF. Rovnako aj tento kemp je pripravený vďaka úzkej spolupráci ŠK CPM SMF a okruhom Slovakia Ring. V sobotu bude prebiehať školenie pretekárov a slávnostné vyhlásenie sezóny 2021, ktoré sa v zime nemohlo uskutočniť pre nepriaznivú pandemickú situáciu. Detaily ku kempu sú zverejnené na portáloch smf.sk a RoadRacing.sk a takisto budú zaslané emailovou poštou všetkým držiteľom juniorských športových licencií SMF (CPM).

5. Technické predpisy pre sezónu 2022

Medzinárodné majstrovstvá SR mládeže a Slovakia Cup mládeže sa uskutoční podľa Technických predpisov Autoklubu Českej republiky, keďže niektoré podujatia MMSR a SC budú súčasťou MMČR mini racing.

Len krátko pred zasadnutím ŠK CPM SMF boli zverejnené technické predpisy pre šampionát Alpe Adria, z ktorých vždy vychádzajú aj TP CPM SMF. Po ich spracovaní budú zverejnené na portáloch smf.sk a RoadRacing.sk.

6. Rôzne

Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM, predstavil prítomným kandidáta na nového člena ŠK CPM SMF, pána Jozefa Tassyho, ktorý je zároveň členom SMF, ako environmentálny komisár. Následnou voľbou bol pán Jozef Tassy jednohlasne potvrdený, ako nový člen ŠK CPM SMF.

7. Uznesenie 

ŠK CPM schvaľuje:

a) nového člena ŠK CPM SMF, pána Jozefa Tassyho

ŠK CPM SMF ukladá:

a) pripraviť a zverejniť technické a športové predpisy pre všetky kategórie CPM
zodpovedá: N. Mizere, M. Baláž a R. Karnok, termín: ihneď po dokončení

b) dokončiť a zverejniť ZU na podujatia MMSR CPM v Brne a MMSR mládeže v Dlhej
zodpovedá: M. Baláž a R. Karnok, termín: 5. 4. 2022

8. Záver

Pán Miloš Baláž poďakoval zúčastneným za účasť na zasadnutí.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF pre CPM
Slovakia Ring 30. 3. 2022

Zapísal: Richard Karnok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *