Poistenie v zahraničí k medzinárodným licenciám – zmeny pre rok 2021

Richard Karnok

Podmienkou vystavenia licencie FIM, FIME alebo medzinárodnej licencie je uzatvorenie poistenia liečebných nákladov v zahraničí kryjúce rizikový šport (ďalej len PLNvZ).

Od budúcej sezóny budeme môcť akceptovať len PLNvZ uzatvorené v poisťovni UNION a.s., o ktoré si budete môcť požiadať prostredníctvom SMF. Z uvedeného vyplýva, že od sezóny 2021 sa nebude akceptovať doloženie vlastného poistenia liečebných nákladov v zahraničí k žiadosti o licenciu. Táto zmena vychádza z nariadenia FIM a nie z rozhodnutia SMF.

I naďalej zostáva v platnosti, že ku všetkým licenciám FIM a FIM Európa musí byť uzatvorené predpísané poistenie liečebných nákladov v zahraničí a to prostredníctvom poistky FIM. Táto poistka FIM kryje len podujatia zapísané v kalendári FIM a je v sume 175€ pri celoročnej licencii a 128€ pri jednorazových licenciách.

SMF podnikla kroky k tomu, aby si jazdci SMF, ktorí žiadajú o medzinárodnú, FIME alebo FIM licenciu nemuseli platiť takéto drahé poistenie od FIM, ale aby bolo v platnosti „naše“ Union poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré spĺňa predpisy FIM. Okrem iného, naše poistenie platí pri každom štarte v zahraničí, nie len na podujatiach zapísaných v kalendári FIM a je v platnosti buď na území celej Európy (78€/rok) alebo v celom svete (157€/rok).

V týchto dňoch nám a ďalším šiestim európskym federáciám bola potvrdená výnimka a i naďalej FIM akceptuje predmetné poistenie UNION uzatvorené prostredníctvom SMF, avšak od sezóny 2021 bude priamo na tlačive všetkých licencii FIM vydaných SMF uvedené, že požadované poistenie SMF zabezpečuje poisťovňa UNION a bude tam i kontaktné telef. číslo na asistenčnú spoločnosť Eurocross, ktorá rieši všetky poistné udalosti poisťovne Union. Len pre poisťovňu UNION platí táto výnimka poskytnutá SMF. Tento údaj je v systéme vystavovania licencii FIM zadaný a nedá sa meniť na inú poisťovňu, preto sa už od sezóny 2021 nebude pri predkladaní žiadostí o licenciu FIM a FIME akceptovať predloženie vlastného poistenia LNvZ.

Bude potrebné k takýmto žiadostiam uzatvoriť poistenie liečebných nákladov v zahraničí (+ úraz) kryjúce rizikový šport cez SMF.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *