Licencie SMF 2021

Richard Karnok

Napriek tomu, že celú spoločnosť momentálne sužuje súčasná pandemická situácia SMF pripravuje rozbeh športovej sezóny 2021 v plnom prúde. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania ohľadne skladby kalendára, pričom športové komisie pripravujú i náhradné verzie pre prípad, že budeme musieť zahájiť sezónu neskôr ako sa plánuje. V súčasnej dobe prebieha zber žiadostí o vystavenie licencie SMF v zmysle prijatej Smernice pre podávanie žiadostí o lic. SMF 2021

Uvedená smernica obsahuje všetky pokyny a informácie k podaniu žiadosti o licenciu SMF a taktiež k úhrade licenčného poplatku, ktorý je zvýhodnený pre tých členov-jazdcov, ktorí mali vystavenú licenciu i v roku 2020. Preto sú v smernici uvedené pri každej disciplíne 2  výšky lic. poplatkov – prvá je pre tých, ktorí mali licenciu v roku 2020 a druhý, pravý stĺpec obsahuje lic. poplatok pre jazdcov, ktorí nemali v roku 2020 licenciu SMF.

Vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu pri potvrdzovaní lekárskej prehliadky a overenia podpisov zákonných zástupcov neplnoletých jazdcov je možné poslať teraz len prvú stranu žiadosti a dodatočne doposlať /doložiť druhú stranu s lek. prehliadkou, resp. potvrdenými podpismi rodičov.

V súvislosti so zasielaním žiadosti vám chcem dať do pozornosti tlačivo žiadostí o licenciu SMF, ktoré nájdete na stránke https://www.smf.sk/smf-formulare/  a ktoré je možné vypísať v rôznych formátoch, resp. je možné tieto žiadosti podať i on-line. Žiadosť o lic. jazdca je možné vypísať v tlačenej excelovskej verzii (xls formát) a tento potom poslať poštou alebo e-mailom na sekretariát SMF. Alebo je možné žiadosť vypísať vo vyplniteľnej verzii PDF a taktiež poslať ku nám poštou alebo e-mailom. Treťou verziou je odoslanie žiadosti o lic, jazdca on-line, pričom potvrdenie od lekára, resp. overené podpisy zákonných zástupcov je potrebné priložiť ako prílohu on-line dokumentu v časti Lekárske potvrdenie / overené podpisy zákonných zástupcov. Taktiež je možné v časti Úhrada licenčného poplatku priložiť doklad o úhrade vkladom/prevodom.

Pri ostatných žiadostiach (člen, činovník, tréner atď.) je možné vypísanú žiadosť vo word formáte, alebo v PDF formáte a taktiež je možné tieto žiadosti podať on-line (odkaz na on-line formulár je vždy pod názvom príslušnej žiadosti). 

V priebehu budúceho týždňa sekretariát SMF odosiela vystavené licencie žiadateľom, ktorí majú všetky povinnosti a podmienky splnené. Postupne budú riešené všetky obdržané žiadosti o licenciu SMF 2021. 
V prípade, že plánujete vycestovať za tréningovou prípravou do zahraničia a je potrebné urýchlené vybavenie Vašej žiadosti kontaktujte sekretariát SMF.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne licencii, prípadne sezóny 2021 adresujte na sekretariát SMF e-mailom na adrese smf@smf.sk, alebo telefonicky 0903/695835, 0905/601243.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.