Prohlášení prezidenta CAMS ke konečnému hodnocení výsledků divize přírodních okruhů 2023

Richard Karnok 2

Po skončení sezony závodů přírodních okruhů CAMS obdržel dvě žádosti o disciplinární řízení ke konečnému hodnocení výsledků závodů divize přírodních okruhů 2023. Žádost předložil a všechny náležitosti s ní spojené splnil jezdec Jiří Petrla. Žádost poukazovala na pochybení.

1. Při podniku v Kopčanech byl do závodu kategorie nad 600m3 vpuštěn závodník, který nesplňoval podmínky vypsané pro tento závod a byl i přesto zařazen do bodování. Stejná chyba byla zaznamenána i při závodech v Žilině. Závodník Jiří Petrla žádal, aby konečný výsledek akceptoval skutečnost, že jezdcům, kterým body nepatří, jim nebudou ubrány. Tím by získal první pozici.

2. Žádost poukazuje na pochybení CAMS a to, že v Řádech ani ve Zvláštních ustanoveních není výše uvedená skutečnost upravena.

3. Nebylo uveřejněno na stránkách CAMS, že jezdec musí absolvovat minimálně jeden závod na přírodním okruhu a závody na dromu, byť s tímto byli všichni jezdci seznámeni.

Výkonný výbor v konečném hodnocení jezdcům body nepřiznal.

Aby se napravily nešvary, které vyplynuly na konci sezony 2023 divize přírodních okruhů CAMS, výkonný výbor se usnesl na následujícím.

Je nezbytné se zahájením sezony pečlivě revidovat a uveřejnit Řády a Zvláštní ustanovení, aby v průběhu a na konci sezony nedocházelo k situacím výše popsaným. Napravit pochybení, které vzniklo v sezoně 2023, že nebylo výslovně uvedeno, aby byl jezdec bodován v celkovém šampionátu, je povinen absolvovat závody na dromu a minimálně na jednom z přírodních okruhů.

Toto ustanovení pro sezonu 2024 bude upraveno takto: Aby byl jezdec bodován v celkovém šampionátu, je povinen absolvovat závody na autodromu a minimálně na dvou přírodních okruzích.

Při bodování šampionátu je důležité dbát na to, aby bodováni byli jen ti jezdci, kteří splňují veškeré náležitosti spadající do dané kategorie. Bude li v závodě jezdec, který nesplňuje náležitosti a bude na výjimku do závodu vpuštěn, může závod odjet, nesmí být však bodován.

K účasti jezdců ze zahraničí lze konstatovat jen tolik, že šampionát přírodních okruhů se stal natolik atraktivním, že účast zahraničních jezdců je vítána. Přijměme konkurenci a výzvu k lepším výkonům.

K záležitosti řešené disciplinární komisí:

Pokud by se do konečného pořadí připočítaly body i těch jezdců, kteří neměli právo získat body do konečného hodnocení, by byl vítězem Jiří Petrla. Tento výpočet vyhodnotil výkonný výbor za chybný (chyba na straně CAMS). Správný výpočet konečného pořadí měl být bez bodů jezdců, kteří na body do celkového hodnocení nárok neměli. V tomto případě by měl být vítězem Daniel Vysloužil. A Jiří Petrla by obsadil druhou příčku. A to i v případě, kdy s Danielem Vysloužilem měli stejný počet bodů, ale Daniel Vysloužil měl na svém kontě vítězství a tedy dle řádů je vítězem.

Protože došlo k formálnímu pochybení, kdy připočítávání bodů nebylo ošetřeno dostatečně v řádech, musela disciplinární komise dojít k následnému rozhodnutí: Bud Jiří Petrla bude souhlasit s druhým místem nebo budou vyhlášena dvě první místa. Jiří Petrla souhlasil s druhou nabídkou, tedy nabídkou druhého prvního místa.

Bohužel po uveřejnění výsledku disciplinárního řízení a po zveřejnění opravených konečných výsledků šampionátu se objevily skutečnosti, které v době disciplinárního řízení nebyly známy. Vzhledem k jejich závažnosti považuji za nezbytné se vyjádřit. Byly předloženy důkazy o tom, že osoby, z okolí jezdce Petrly, aniž by byl znám verdikt disciplinární komise, se nevybíravým způsobem na sociálních sítích vyjadřovaly nejen k vedení CAMS, ale i k jezdcům a celému šampionátu. Byly předloženy důkazy o tom, že jezdec Petrla si svévolně při závodu v Kopčanech krátil trať. Nikdo z jezdců však proti tomuto manévru nepodal protest, takže tento prohřešek nebyl nikým avizován. Po skončení disciplinárního řízení jezdec Petrla oznámil, že svoji jezdeckou kariéru končí.

Závěrem dovolte osobní pohled. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je pro mě osobně vítězem šampionátu jezdec Daniel Vysloužil. Poctivě, bez útoků a nesportovního jednání, si svoje body v sezoně 2023 vyjel a za to mu jménem svým i jménem výkonného výboru k prvnímu, poctivě vyjetému, místu gratuluji.

Karel Abraham
Prezident CAMS

2 komentárov k článku “Prohlášení prezidenta CAMS ke konečnému hodnocení výsledků divize přírodních okruhů 2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *