SMF oslavuje 25 rokov od založenia!

Richard Karnok

V týchto dňoch oslavuje Slovenská motocyklová federácia už 25 rokov svojho vzniku. 6.novembra 1993 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo prvé riadne valné zhromaždenie SMF, ktorému predchádzal celý rad príprav a rokovaní prípravného výboru Slovenskej motocyklovej federácie.

Poďme sa pozrieť ako proces vzniku SMF prebiehal a čo tomu predchádzalo. Všetko sa prakticky začalo rozpadom bývalej organizácie technických športov Zväzarm. Najskôr vnikol 2.7.1990 Ústredný automotoklub ČSFR. Rok na to 8.2.1991 vznikla československá motocyklová federácia a o mesiac na to 22.3.1991 Slovenská asociácia motoristického športu SAMŠ. Po valnom zhromaždení SAMŠ 24. júla 1993 bol v Nitre odsúhlasený dočasný prípravný výbor samostatnej Slovenskej motocyklovej federácie v zložení: Pavol Almáši, Peter Baláž, Arpád Dömötör, Karol Jakeš, Jozef Jedinák, Miroslav Kováčik, Peter Kolibár, Ján Malý, Rudolf Mladý, Peter Osúch, Jozef Počarovský, Pavel Silárd, Jozef Treščák, Ivan Valach.

Uvedený prípravný výbor spracoval návrh koncepcie SMF od roku 1993 a návrh prvých stanov SMF, ktoré boli 16.8.1993 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Už o jeden deň 17.8.1993 bola SMF zaregistrovaná na vtedajšom Ministerstve školstva a vedy SR ako cit. „jediný riadiaci orgán motocyklového športu na Slovensku“. Následne tomu bola SMF na jesennom kongrese FIM v Dubline (26.10.1993) prijatá od sezóny 1994 za člena medzinárodnej motocyklovej federácie FIM. 6. novembra 1993 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo prvé riadne valné zhromaždenie SMF, ktorého sa zúčastnilo 175 delegátov a 20 hostí. Uvedené valné zhromaždenie SMF prijalo dočasné stanovy SMF, schválilo štruktúru SMF, prezidenta, viceprezidentov SMF a revíznu komisiu SMF. Prvým prezidentom SMF sa stal Ing. Pavol Almáši, viceprezidentami Ing. Ján Malý a Ivan Valach a predsedom revíznej komisie Ing. Jozef Parašin (členovia: Dušan Ivanič, Ing. Jozef Treščák). Prvá športová sezóna SMF sa uskutočnila v roku 1994 a preto si SMF bude svoje jubileum pripomínať nie len v týchto dňoch, ale i počas celej nastávajúcej športovej sezóny 2019. SMF bola následne i pri vzniku Európskej motocyklovej únie, ktorej bola v roku 1995 jedným zo zakladajúcich členov.

Za 25 rokov prešla Slovenská motocyklová federácia veľkými zmenami, avšak základná idea a náplň činnosti SMF – zabezpečovať rozvoj, organizáciu a úspešný priebeh činností súvisiacich s motocyklovým športom, mototuristikou a záujmovou činnosťou v pôsobnosti SMF – zostala nezmenená. SMF ako uznaný národný športový zväz pre motocyklový šport zastupuje záujmy motocyklových športovcov a priaznivcov motocyklového športu na Slovensku voči štátnym orgánom a v medzinárodných štruktúrach motocyklového športu. SMF je výlučným vlastníkom oficiálnych názvov majstrovstiev SR vo všetkých disciplínach motocyklového športu, pre ktoré vydáva národné predpisy a taktiež zabezpečuje úlohy štátnej športovej reprezentácie a pedagogicko-metodické úlohy prípravy mládeže v motocyklovom športe.
Počas „štvrťstoročnice“ svojej existencie zaznamenali naši motocykloví jazdci celý rad úspechov, získali viacero titulov majstrov Európy, vynikajúce umiestnenia na podujatiach majstrovstiev sveta a na ďalších populárnych svetových motocyklových podujatiach.

Výpočet týchto úspechov je dosť rozsiahly a preto by sme chceli touto cestou poďakovať všetkým jazdcom, ktorí za 25 rokov existencie SMF úspešne reprezentovali nie len Slovenskú motocyklovú federáciu, ale i celé Slovensko v zahraničí, i keď to neraz nebolo v dnešnej zložitej ekonomickej situácii ľahké. Ešte raz veľké ĎAKUJEME.

Taktiež nemožno zabudnúť na organizátorov podujatí SMF a to nie len tých medzinárodných vrcholových podujatí, ktorý zoznam je v každej disciplíne motocyklového športu široký, ale aj organizátorov podujatí národného a regionálneho rozmeru. Organizačne pripraviť podujatie motocyklového športu je veľmi náročná a mnohokrát nedocenená práca mnohých dobrovoľníkov a naozaj zapálených priaznivcov motocyklového športu. Avšak bez takýchto nadšencov sa to robiť naozaj nedá. Vysoká úroveň našich organizátorov motocyklových podujatí je vysoko hodnotená i v zahraničí, veď každoročne máme na Slovensku min. 4-5 podujatí európskej či svetovej úrovne a do kalendára SMF je zaradených v rámci sezóny viac ako 86 podujatí .Takže, veľké ĎAKUJEME putuje i na adresu organizátorov podujatí SMF.

A čo si záverom popriať do ďalších rokov? Aby sa rady priaznivcov motocyklového športu i naďalej rozrastali, veď z pôvodných 245 členov roku 1994 má teraz SMF viac ako 1220 členov. Aby sa nám podarilo zabezpečovať pre priaznivcov motocyklového športu celý rad ďalších zaujímavých a atraktívnych podujatí a aby sa nám taktiež podarilo v dnešnej veľmi zložitej ekonomickej situácii zabezpečiť finančné zdroje na pokrytie hlavných úloh činnosti a rozvoja Slovenskej motocyklovej federácie. Pevne veríme, že sa nám to spoločne bude i v ďalšom období dariť.

SMF A JEJ ČLENOVIA, GRATULUJEME!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *