Generálne zhromaždenie zvolilo nové vedenie SMF

Richard Karnok

V rámci výstavy Motocykle 2018 sa v sobotu 17.3.2018 uskutočnilo v priestoroch Expo clubu Incheba Bratislava Generálne zhromaždenie SMF za rok 2017. Delegáti tohto vrcholného orgánu SMF zhodnotili uplynulý rok 2017 a taktiež prijali nové úlohy pre rok 2018. Súčasťou programu GZ SMF bola i úprava Stanov SMF a voľba nového prezidenta SMF, ktorým sa na nasledujúce štvorročné obdobie stal Ing. Peter Lazar.

Po uplynutí mandátu doterajšieho prezidenta SMF p. Dr. Petra Smižíka, ktorý sa rozhodol na nasledujúce volebné obdobie nekandidovať, bol za nového prezidenta SMF delegátmi GZ SMF zvolený Ing. Peter Lazar z Košíc. Súčasne bol, v zmysle upravených Stanov SMF, zvolený na jednoročné volebné obdobie I. viceprezident SMF, ktorým sa stal Milan Kollár (viceprezident SMF pre Trial).

Dr. Petrovi Smižíkovi bol za jeho značný prínos k stabilizácii a rozvoju motocyklového športu na Slovensku udelený delegátmi GZ SMF titul čestného prezidenta SMF. Pán Peter Smižík vykonával funkciu prezidenta SMF od roku 2006 a úspešne viedol našu motocyklovú federáciu v ťažkom období zmien organizácie a financovania športu v SR. Počas jeho 12-ročného prezidentovania sa na Slovensku úspešne uskutočnil celý rad svetových a európskych podujatí takmer vo všetkých disciplínach SMF.

Ing. Peter Lazar (narod. 12.4.1961) bol od r.1984 aktívnym jazdcom endura. Členom SMF je od jej vzniku v roku 1993, kedy sa stal členom novovzniknutej športovej komisie Enduro SMF. Od roku 2000 stál na čele našej najúspešnejšej športovej dis-ciplíny Enduro a Rally. Aktívne pracoval i ako organizátor motocyklových podujatí, keď prvé preteky majstrovstiev SR enduro organizoval už v r.1987. Následne sa podieľal na organizácii mnohých podujatí majstrovstiev SR, dvoch finálových podujatí ME enduro (2012, 2017), troch majstrovstiev sveta a Medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaže v roku 2015 v Košiciach, kde vykonával funkciu riaditeľa ISDE. V rokoch 2002-2014 bol členom enduro komisie FIM ( Medzinárodnej motocyklovej federácie). Počas týchto rokov bol FIM-om delegovaný ako prezident alebo člen Jury na mnohé majstrovstvá sveta, svetové poháre a ISDE.

Tlačová správa SMF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *