Vyjadrenie Športovej komisie CPM SMF k diskvalifikácii Matiasa Baláža na pretekoch MMSR mládeže vo Visonte

Richard Karnok

Športová komisia cestných pretekov motocyklov SMF sa stretla dňa 23. júla 2023 na Slovakia Ringu, aby prerokovala námietku pána Michala Baláža, otca pretekára juniorského šampionátu v triede PW 50, Matiasa Baláža, na technický predpis N. 86.06.4.3 pre kategóriu motocyklov PW50, ktorú listom adresoval Športovej komisii CPM SMF dňa 12. 6. 2023.

Na podujatí MMSR mládeže 3. 6. 2023 v maďarskej Visonte bol po pretekoch triedy PW 50 diskvalifikovaný pretekár Matias Baláž, pre zistenie maďarského technického komisára, ktorý na Balážovom motocykli Yamaha PW 50 nameral väčšiu hrúbku tesnenia pod valcom, ako bolo povolené v technických predpisoch v bode N. 86.06.4.3, kde sa uvádzalo, že hrúbka tesnenia môže byť maximálne 0,5 mm.

Námietka pána Michala Baláža voči uvedenému bodu technických predpisov spočívala v tom, že po návrate domov a meraní s mechanikmi dospeli ku skutočnosti, že maximálnu povolenú hrúbku tesnenia uvedenú v technických predpisoch v spomenutom bode nespĺňajú ani nové, nepoužité tesnenia a spôsob merania hrúbky tesnenia maďarským technickým komisárom neumožnil správne zmeranie hrúbky.

Následne prebehlo rokovanie medzi spomenutým maďarským technickým komisárom a technickým komisárom SMF, pánom Norbertom Mizerem, ktorí sa zhodli na potrebe zmeny uvedeného rozmeru tesnenia. Vzápätí bola vypracovaná úprava technického predpisu v bode N. 86.06.4.3 na hrúbku tesnenia na hodnotu 0,65 mm, ktorá bola zverejnená na oficiálnych stránkach MAMS a SMF.

Maďarský technický komisár, ktorého na preteky vo Visonte nominovala MAMS (Maďarská motocyklová federácia), je oficiálnym technickým komisárom s licenciou FIM (Medzinárodnej motocyklovej federácie) a SMF musí akceptovať jeho rozhodnutie (rovnako ako MAMS musí akceptovať technických komisárov SMF na podujatiach na Slovensku) a právne ho nemôže dodatočne zmeniť, keďže navyše vychádzalo z dovtedy platných technických predpisov.

Tým pádom musí SMF akceptovať aj diskvalifikáciu pretekára Matiasa Baláža na pretekoch vo Visonte, pre ktorú prišiel o dve víťazstvá a tým pádom o 50 bodov do hodnotenia majstrovstiev SR v triede PW 50. Táto situácia nás mrzí, ale dodatočne nie je možné na základe uvedených skutočností pretekárovi diskvalifikáciu zrušiť.

Je zrejmé, že použitie tesnenia s nepovolenou hrúbkou nebolo zo strany pretekára a jeho sprievodu úmyselné a preto nás mrzia reakcie, v ktorých mladého pretekára a jeho sprievod obviňujú z úmyselného podvádzania. Pretekára Matiasa Baláža sledujeme od jeho začiatkov na pretekárskych okruhoch, jeho príprava na preteky a samotná športová činnosť je príkladná a v ďalšej kariére mu držíme palce k čo najväčším úspechom. Veríme, že ani táto nepríjemná vzniknutá situácia ho neodradí v pokračovaní v kariére a bude aj naďalej svojimi výsledkami robiť radosť nielen svojmu tímu, ale aj všetkým fanúšikom motocyklového športu.

Za Športovú komisiu CPM SMF
Miloš Baláž
viceprezident SMF pre CPM

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *