Video z pretekov v Trenčíne v roku 1998

Richard Karnok

V roku 1998 sa po mnohých rokoch vrátili motocyklové preteky do Trenčína a odvtedy sa s dlhšími prestávkami na tomto mieste stretávame doteraz. Vráťme sa spolu práve do roku 1998 a zhliadnime reportáž, ktorú vtedy odvysielala Slovenská televízia.

Spresňujúca informácia: archívne čiernobiele zábery na začiatku video reportáže nie sú z Trenčína, ale z Nového Mesta nad Váhom.