Z Valného zhromaždenia CPM

Richard Karnok

PLUS GALÉRIA – V sobotu sa na Slovakia Ringu uskutočnilo Valné zhromaždenie disciplíny cestných pretekov motocyklov, ktorú však poznamenala mimoriadne nízka účasť zo strany pretekárov.

Podrobné informácie zverejníme hneď ako budeme mať k dispozícii zápisnicu z VZ, teraz si môžete pozrieť niekoľko fotografií.

Sedemnásť ľudí, z toho len trinásti s hlasovacím právom, to svedčí o veľkom nezáujme jazdcov podieľať sa na veciach, ktoré sa ich budú týkať počas nadchádzajúcej sezóny. Je mi jasné, že niektorí mali skutočne vážne dôvody nezúčastniť sa, ale takáto neúčasť je smutná. Na mieste padlo množstvo zaujímavých návrhov na zlepšenie chodu sezóny a dalo sa o nich hlasovať. Snáď raz na Slovensku pochopíme, že miestom, kde môžeme predniesť svoje návrhy, diskutovať o nich a hlasovať, je práve Valné zhromaždenie…

Text a foto: Richard Karnok