Info k podujatiu Alpe Adria a IMRC na Pannonia-ringu

Richard Karnok

Vážení jazdci, v tomto mesiaci nás čaká  prvé spoločné podujatie IMRC/AA RR, organizované agentúrou Slovakia Racing, ktoré sa bude jazdiť na  okruhu Pannonia-ring v  Maďarsku  v termíne 23-25.5.2014.

V tomto článku texte zverejňujeme aj

 

Počas tohto podujatia sa jazdia seriály pretekov IMRC MMSR,  IMRC Cup a šampionát AA RR, pričom jazdci IMRC MMSR  budú jazdiť  spoločne s jazdcami AA RR, ale bodovaní  a vyhodnocovaní budú zvlášť.

Jazdci IMRC MMSR a AA RR majú v štartovnom zahrnuté 3-dňové podujatie.

Prihlášku na AA nájdete po kliknutí sem…

Jazdci IMRC Cup majú v štartovnom zahrnuté dva dni (sobota a nedeľa), pričom si v prípade záujmu, môžu priplatiť piatkové voľné tréningy  vo výške  30 €/tréning .

Cena štartovného je nasledovná:
Trieda    cena v predpredaji    štandardná cena
125 SP/ (IMRC MMSR)    180 €    210 €
SST 600,SSP,SST 1000,SBK (IMRC MMSR)    290 €    330 €
600-,600 + (IMRC CUP)    180 €    220 €
Ďalšia trieda (druhý pretek)        Polovičné štartovné

Prihlášku na IMRC MMSR nájdete kliknutím sem...
Jazdci  IMRC MMSR môžu v prihláške v rámci spoločného jazdenia  označiť aj bodovanie do AA RR.
V tomto prípade však musia dodržať všetky technické poriadky  podľa AA RR a pokiaľ jazdia na  pneumatikách Pirelli a Dunlop, budú ich musieť mať označené priamo dodávateľmi týchto značiek na  podujatí. Toto pravidlo neplatí pre jazdcov, ktorí budú bodovaní len do IMRC MMSR.
K spôsobu označenia pneumatík na podujatí zašleme pretekárom zvlášť informácie v e-mailoch.

Prihlášku na IMRC Cup nájdete po kliknutí sem…

Uzávierka prihlášok a úhrad za cenu v predpredaji prebehne 16.5.2014. V tento deň je potrebné  evidovať ako prihlášku, tak aj pripísanú platbu na našom účte. Po uzávierke bude platiť pre  všetkých jazdcov štandardná cena.

Na podujatí je možnosť prenájmu boxu:
-menši box v uličke  130€ /deň
-veľký box v depe     150€ /deň
Box je potrebné rezervovať cez prihlášku. Do poznámky môžete prípadne uviesť aj číslo boxu o ktorý
máte záujem.

Slovakia Racing