Z histórie: Prvé preteky zdatnosti v Bratislave v roku 1948

Richard Karnok

Nasledujúci článok, ktorý nám zo svojho archívu z dobového časopisu Automoto poslal pán Tibor Straka starší, nás prenesie do roku 1948, kedy sa na Slovensku konali prvé preteky moto-trialu, na ktorých sa ako divák zúčastnil práve aj vtedy 15-ročný Tibor Straka. Boli to vlastne branné preteky s trialovými sekciami. Článok pánovi Strakovi poskytol Ing. Ľubomír Jánoška z Kysuckého Nového Mesta a ja mám radosť, že môžeme aj takouto spomienkou zapĺňať biele miesta na obraze histórie motocyklového športu na Slovensku. V článku som opravil len pravopis, no ponechal som jedinečný prejav typický pre tú dobu.

Prvé preteky zdatnosti v Bratislave

Nástup jazdcov 1. Terénnej jazdy brannej zdatnosti. Na obrázku vidíme členov ZNB, vojakov a civilných motoristov

Dňa 5. decembra roku 1948 sa konala v Bratislave na Kuchajde 1. Terénna jazda brannej zdatnosti za pekného počasia, ale za ťažkých terénnych podmienok, lebo zamrznutá zem pod teplými lúčmi slnka odmäkla, čím sa utvoril klzký povrch a na trávnatom teréne sťažoval ovládanie motocyklov.

Preteky zdatnosti boli prvými tohto druhu v Bratislave a usporiadal ho Slovenský autoklub spolu so Zväzom brannosti. Záujem o podnik bol mimoriadny, pokiaľ sa týka účastníkov ako aj obecenstva. Terénnej jazdy sa zúčastnilo celkom 33 jazdcov a to 21 na strojoch Jawa, 4 na strojoch ČZ, 4 na Ogaroch, na Manete 1, na BMW 1 a na UNS 2.

Význam terénnej jazdy bol o to väčší, že sa ho zúčastnili vojaci a členovia ZNB. O význame podniku svedčí aj okolnosť, že sa ho za armádu zúčastnili plk. Miskvievič, plk. Malár, pplk. Masný a mjr. Kušnír. Za ZNB hl. radca Dr. Kováč a štkp. Caban.

Člen ZNB pri jednej z úloh pretekov, pri streľbe z pušky

Z jazdcov najlepší čas na 1200 m dlhej trati, s desiatimi prekážkovými úlohami docielil Fr. Gurica z Bratislavy na stroji ČZ časom 6:20 min., ako druhý sa umiestnil E. Ružička na stroji ČZ časom 6:30 min. a ako tretí Lad. Kudora z Petržalky na stroji Jawa časom 7:11 min.

Umiestnenie podľa trestných bodov bolo toto: v kat. do 98 ccm bol prvý Vl. Sodomka na stroji Manet s 454 bodmi, J. Šolín na stroji Jawa-Robot s 536 bodmi. V kat. do 175 cm Fr. Gurica na stroji ČZ s 353 bodmi, druhý Ružička na stroji ČZ s 386 bodmi. V kat. do 350 ccm slobod. Fr. Lebeda na stroji Jawa so 408 bodmi, Lad. Kudora na stroji Jawa s 419 bodmi a Fr. Homola na stroji Jawa s 531 bodmi. V kat. nad 350 ccm Pauer docielil na stroji BMW 588 bodov. Absolútnym víťazom sa stal Gurica.

V závere sa jazdcom poďakoval za SAK plk. Makoň a za Zväz brannosti napr. Mazanec. Podnik vzbudil nielen veľkú pozornosť, ale docielilo sa ním cieľa, lebo podobné podniky terénnej zdatnosti sú praktickou skúškou motoristickej pohotovosti vodičov motocyklov. Treba najmä zhodnotiť, že terénnej jazdy brannej zdatnosti sa zúčastnili vojaci i členovia ZNB, čo prispelo ku zblíženiu civilných vodičov s vodičmi uniformovanými.

Zdroj: časopis Automoto 1949

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *