Z histórie: Pohár mieru a priateľstva socialistických krajín

Richard Karnok 2

Nádherný názov, dlhý, ale nadovšetko výstižný. Na Slovensku sme mali možnosť niektoré preteky vidieť napr. v Banskej Bystrici v rámci Ceny SNP na diaľničnom okruhu pri Badíne. Vďaka tomuto seriálu sme zacítili závan exotiky aj na iných tratiach, keď sa Kubánci predvádzali v Kopčanoch v triede „bucharov“. V neposlednom rade aj niekoľko Slovákov vcelku dobre dopadlo v celkovom hodnotení.

O čo teda vlastne šlo. Možnosti na pretekanie sa v zahraničí boli značne limitované, u nás mali možnosť pretekári konfrontovať svoje schopnosti mimo pár jedincov iba pri medzinárodných pretekoch v Česku a na Slovensku, a tak bol nájdený kompromis s tým, že budovať a brániť socializmus sa dá aj organizovane a masovo. Tak vznikol spomínaný Pohár mieru a priateľstva (skratka PMP). V tomto článku máte možnosť nahliadnuť do výsledkov, ktoré mi veľmi ochotne poskytol Jirka Franek a predpokladám, že asi nikto iný ich v tejto ucelenej podobe ani nemá. Tabuľky som spracovával z podkladov úplných, lenže priestorovo by to bolo náročné, preto uvádzam v každej triede desiatku najlepších doplnené o ďalšie umiestnenia českých a slovenských pretekárov.

Miroslav Kacko

Ako všade aj tu bolo pár malých „ale“. Zavedením prvých propozícií PMP vznikla otázka, kto bude reprezentant. Čiže opäť sa nedostalo na jednotlivcov nejako masovo, vedenie rýchlostných pretekov nominovalo jednotlivcov do družstiev. Samozrejme výber reprezentácie robil „štátny tréner“, výpravu sprevádzal realizačný team, keď to teraz píšem, je to skoro ako sen. Nominácia sa prispôsobovala momentálnej výkonnosti, aby sme či už ako jednotlivci či družstvo obstáli čo možno najlepšie. Samozrejme stále tu píšem o družstve ČSSR, vtedy sme boli ešte spolu.

Prvým ročníkom bol rok 1978, kedy sa začalo organizovanie spomínaných pretekov v triedach 125 a 250 ccm. Ak si prezriete výsledky, odporúčam prečítať aj poznámku o systéme bodovania a započítavania bodov do celkového hodnotenia. Menilo sa často, ale nič to nemení na úrovni pretekov, ktoré si našli svoje miesto a tešili sa pomerne veľkej obľube u pretekárov. Schádzala sa tam na základe nominácií pomerne dobrá konkurencia, do istej miery daná aj možnosťami krajiny či odvahe jednotlivcov.

Marián Troliga

Pre mnohých pretekárov to bola aj jedinečná /či jediná?/ možnosť dostať sa k lepšej technike nejakou výhodnou kúpou priamo na pretekoch. To som zažil napríklad v Banskej Bystrici, kde si rumunská dvojčlenná „reprezentácia“ oprela motorky po tréningoch do jarku a žiadne šraubovanie a príprava, nebodaj ladenie… iba chodili a obzerali a hľadali. Asi tam nemali svoje vedenie, lebo aj bivakovanie bolo v ich prípade exotické. Na druhej strane prišli tímy na veľkých autobusoch, s perfektným vybavením, a to sa obzerali aj z našej špičky, že ako by to bolo, keby….

Celkový výpočet krajín za obdobie trvania PMP bol taký, že až som sa niekedy prekvapil, ako sa socializmu darí. Zúčastnené krajiny:

Československo, ZSSR (Zväz sovietskych socialistických republík), NDR (Nemecká demokratická republika), Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko a Kuba. Ak by ste hľadali ďalšie spriaznené krajiny socialistického tábora, smola. Z Číny a Severnej Kórei nám neposlali nikoho, Juhoslávia bola príliš kapitalistická. Prvé ročníky (1978 – 1983) boli vypísané iba pre dve triedy, a to klasické 125 ccm a 250 ccm.

Zbyněk Havrda

Pravá vôňa socializmu nastala zaradením triedy jednovalcových 250 ccm v roku 1984, samozrejme zo socialistickej produkcie. To už bola konečne tá pravá ukážka! Tu by sme si povedali, že veď konečne priestor pre našich, keďže dominantným motorom bola práve ČZ 250 v rôznych úpravách a prevedeniach. Pardon, aj MZ-tiek bolo dosť. Tu spomeniem meteor z Kuby, team pretekárov, ktorí na našich ČZ-kách zametali s konkurenciou ostatného „sveta“ rozdielom triedy. Tým sa stali veľmi populárnymi pri všetkých pretekoch.

V GP triedach dominovali pretekári špičky Maďarska, ZSSR, NDR, zriedkavejšie Bulharska. Čechoslovákovi sa tiež podarilo v jednotlivcoch vyhrať, Zbyněk Havrda ovládol prvé dva ročníky v 125 ccm.

Pódiové celkové umiestnenia Čechoslovákov (Slováci vyznačení hrubým písmom):

  1. miesto Havrda (2x-125ccm)
  2. Havrda (2x-125), Sedláček (1x-125), Bartůněk (1x-250), Fendrich (1x-125), Šafránek (2x-125), Polák (1x-125), Petr (1x-125), Troliga (1x-250), Kacko (1x-125)
  3. Jarolím (1x-250), Šafránek (1x-250), Hlavatka (1x-250), Krmíček ml. (1x-125), Petr (1x-125)

Posledným ročníkom bol rok 1989, keď už socializmus dozrel a nebolo ho zapotreby viac rozvíjať. 

Pretekárom ostanú spomienky na exotické a vzdialené trate, ako Kaunas, Tallin v bývalom ZSSR, Temešvár a Resita v Rumunsku, obľúbený Frohburg a pôvodný Sachsenring v NDR. Je to doba, ktorá sa už nevráti, no a výsledky a pretekári? Tí si svoje umiestnenia vydreli, za každým vencom či sklamaním zostáva príbeh a snáď aj milá spomienka.

Text a foto: Rudolf Mladý

Výsledky PMP 1978-1989

1978

  Pohár mieru a priateľstva  1978            
                 
  125 ccm bodovalo 19 pretekárov B.Bystrica Sachsenr. Frohburg Hr.Králové 4 / 4
        25.6. 8.7. 17.9. 8.10.  
1. Havrda Zbyněk CS Morbidelli 45 45 45 45 180
2. Sedláček Karel CS Morbidelli 21 35 27 35 118
3. Wendler Frank DDR MZ 18 18 27 63
4. Dörffeldt Bernd DDR MZ 27 35 62
5. Harsfai Lájos H MZ 12 16 12 21 61
6. Juhasz Karoly H MZ 16 21 18 55
7. Krmíček Otto st. CS MZ, Morbidelli „ 14 14 16 44
8. Köhler Bernd DDR MZ 35 35
9. Rendek Robert H MZ 18 10 28
10. Vlaszaty János H MZ 27 27
                 
  250 ccm bodovalo 21 pretekárov B.Bystrica Sachsenr. Frohburg Hr.Králové 4 / 4
        25.6. 8.7. 17.9. 8.10.  
1. Drapál János H Yamaha 45 45 45 35 170
2. Bartůněk Jan CS Jawa 12 35 45 92
3. Mrkývka Jiří CS Yamaha 21 35 21 77
4. Franc Jaroslav CS Yamaha 27 14 27 68
5. Juhasz Karoly H Yamaha 12 18 16 18 64
6. Juhos Arpad H Yamaha 35 5 21 61
7. Mankiewicz Ryszard PL Yamaha 10 27 18 55
8. Dörffeldt Bernd DDR MZ 16 14 14 44
9. Vlaszaty János H Yamaha 14 21 35
10. Helwig Eberhard DDR MZ 6 10 8 6 30
12. Kába Oldřich CS Jawa 27 27
                 
                 
  Pohár mieru a priateľstva  1978 družstvá          
        CS DDR DDR CS 4 / 4
  125 ccm 1. Československo 80 80 86 96 342
    2. NDR 62 32 69 39 202
    3. Maďarsko 46 43 43 53 185
                 
  250 ccm 1. Maďarsko 94 84 73 74 325
    2. Československo 48 61 83 72 264
    3. NDR 22 22 32 34 110
                 
  Družstvá celkovo 1. Československo 128 141 169 168 606
    2. Maďasko 140 127 116 127 510
    3. NDR 84 54 101 73 312
                 
                 
Do celkovej klasifikácie se započítavá absolútny bodový zisk, pre družstvá bodovali traja pretekári v každej triede.
Systém bodovania : 45 – 35 – 27 – 21 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1       

1979

  Pohár mieru a priateľstva  1979            
                 
  125 ccm bodovalo 21 pretekárov Jindř.Hrad. Sachsenr. Poznaň Frohburg 4 / 4
        24.6. 14.7. 26.8. 16.9.  
1. Havrda Zbyněk CS Morbidelli 35 45 80
2. Fendrich Bedřich CS Juventa 27 18 35 80
3. Köhler Bernd DDR MZ 27 14 27 68
4. Lazo José Gonzales C MZ 16 45 61
5. Baláž Peter CS Morbidelli 45 45
5. Juhasz Karoly H MZ 45 45
7. Dörffeldt Bernd DDR MZ 18 21 39
8. Wendler Frank DDR MZ 35 35
8. Vlaszaty János H MZ 35 35
10. Hrušecký Kamil CS VAB 27 27
11. Sedláček Karel CS Morbidelli 21 21
11. Krmíček Otto ml. CS MZ 21 21
                 
  250 ccm bodovalo 28 pretekárov Jindř.Hrad. Sachsenr. Poznaň Frohburg 4 / 4
        24.6. 14.7. 26.8. 16.9.  
1. Juhasz Karoly H Yamaha 18 35 45 98
2. Lazo José Gonzales C Yamaha 35 45 80
3. Dörffeldt Bernd DDR MZ 27 21 5 27 80
4. Harsfai Lájos H Yamaha 14 27 35 76
5. Bartůněk Jan CS Jawa 27 45 72
6. Drapál János H Yamaha 45 45
7. Beningo Jul C Yamaha 35 35
8. Juhos Arpad H Yamaha 16 18 34
9. Wendler Frank DDR MZ 8 16 10 34
10. Kába Oldřich CS Jawa 1 14 16 31
12. Mrkývka Jiří CS Yamaha 8 21 29
16. Dekánek Pavol CS Yamaha 21 21
16. Jarolím Vladimír CS Yamaha 21 21
21. Baláž Peter CS Yamaha 16 16
                 
                 
  Pohár mieru a priateľstva  1979 družstvá CS DDR PL DDR 4 / 4
  125 ccm 1. Československo 107 45 101 253
    2. NDR 32 62 47 43 184
    3. Maďarsko 96 32 128
                 
  250 ccm 1. Maďarsko 77 80 98 255
    2. Československo 38 35 80 37 190
    3. Kuba 57 98 155
                 
  Družstvá celkovo 1. Československo 145 35 125 138 443
    2. Maďarsko 77 176 130 383
    3. NDR 69 103 52 92 316
                 
Do celkovej klasifikácie se započítavá absolútny bodový zisk, pre družstvá bodovali traja pretekári v každej triede.
Systém bodovania : 45 – 35 – 27 – 21 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1       

1980

  Pohár mieru a priateľstva  1980          
               
  125 ccm bodovalo 20 pretekárov Poznaň Jindř.Hrad. Frohburg 3 / 3
        24.8. 14.9. 21.9.  
1. Drapál János H Morbidelli 45 45 45 135
2. Havrda Zbyněk CS Morbidelli 35 35 70
3. Harsfai Lájos H MZ 16 27 12 55
4. Pavliš Milan CS Morbidelli 16 27 43
5. Poppitz Ehrenfried DDR MZ 8 14 16 40
6. Židlík Zdeněk CS Morbidelli 18 21 39
7. Preobraženskij Jurij SU Rotax 12 12 14 38
8. Vlaszaty János H Rotax 27 10 37
9. Rentsch Roland DDR MZ 35 35
10. Teesalu Lembit SU Rotax 4 21 10 35
13. Polák Ladislav CS MBS 21 21
               
               
  250 ccm bodovalo 21 pretekárov Poznaň Jindř.Hrad. Frohburg 3 / 3
        24.8. 14.9. 21.9.  
1. Drapál János H Yamaha 45 45 45 135
2. Juhasz Karoly  H Yamaha 35 35 35 105
3. Harsfai Lajos Y Yamaha 27 18 18 63
4. Raudsik Jurij SU Vihur 27 27 54
5. Reinup Matti SU Vihur 21 10 14 45
6. Dörffeldt Bernd DDR MZ 14 14 12 40
7. Teesalu Lembit SU Vihur 10 16 4 30
8. Preobraženskij Jurij SU Vihur 18 5 23
9. Hlavatka Petr CS Yamaha 21 21
9. Staša Bohumil CS Yamaha 21 21
13. Mrkývka Jiří CS Yamaha 16 16
17. Kurtha Henrich CS Yamaha 10 10
18. Jarolím Vladimír CS Yamaha 8 8
21. Kába Oldřich CS Jawa 3 3
               
  Pohár mieru a priateľstva  1980 družstvá PL CS DDR 3 / 3
  125 ccm 1. Maďarsko 88 82 57 227
    2. Československo 39 51 83 173
    3. DDR 49 40 42 131
               
  250 ccm 1. Maďarsko 107 98 98 303
    2. ZSSR 49 53 46 148
    3. DDR 32 26 21 79
    4. Československo 3 21 47 71
               
  Družstvá celkovo 1. Maďarsko 195 180 155 530
    2. Československo 42 72 130 244
    3. ZSSR 75 86 76 237
               
Do celkovej klasifikácie se započítavá absolútny bodový zisk, pre družstvá bodovali traja pretekári v každej triede.
Systém bodovania : 45 – 35 – 27 – 21 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1     

1981

  Pohár mieru a priateľstva  1981          
               
  125 ccm bodovalo 22 pretekárov Kielce Jindř.Hrad. Frohburg 3 / 3
        1.6. 28.6. 20.9.  
1. Harsfai Lájos H MBA x 45 35 80
2. Havrda Zbyněk CS Morbidelli 35 27 62
3. Juhasz Karoly H Rotax 10 27 18 55
4. Teesalu Lembit SU Vihur Rotax 35 18 x 53
5. Rentzsch Roland DDR RR 45 3 x 48
6. Drapál János H MBA 45 45
7. Maro Tynu SU Vihur Rotax 27 12 5 44
8. Vlaszaty János H Rotax 21 21 x 42
9. Preobraženskij Jurij SU Vihur Rotax 16 14 30
10. Pavliš Milan CS Morbidelli 18 10 28
11. Židlík Zdeněk CS Morbidelli x 6 21 27
18. Fendrich Bedřich CS Juventa 12 x 12
               
               
  250 ccm bodovalo 26 pretekárov Kielce Jindř.Hrad. Frohburg 3 / 3
        1.6. 28.6. 20.9.  
1. Drapál János H Yamaha 45 45 90
2. Teesalu Lembit SU Vihur Yamaha 6 21 35 62
3. Juhasz Karoly H Yamaha 35 16 2 53
4. Staša Bohumil CS Yamaha x 35 14 49
5. Lazo José Gonzales C Yamaha 45 45
6. Raudsik Jurij SU Vihur Yamaha 27 18 45
7. Kurtha Henrich CS Yamaha 16 27 43
8. Reinup Matti SU Vihur Yamaha 21 10 10 41
9. Wendler Frank DDR MZ 10 x 21 31
10. Szabo János H Yamaha 4 27 31
13. Mrkývka Jiří CS Yamaha 18 18
14. Jarolím Vladimír CS Yamaha x x 16 16
21. Hlavatka Petr CS Yamaha 8 8
               
               
  Pohár mieru a priateľstva  1981 družstvá PL CS DDR 3 / 3
  125 ccm 1. Maďarsko 31 93 98 222
    2. ZSSR 62 46 31 139
    3. Československo 30 41 58 129
               
  250 ccm 1. Maďarsko 84 46 86 216
    2. ZSSR 62 39 63 164
    3. Československo 34 62 38 134
               
  Družstvá celkovo 1. Maďarsko 115 139 184 438
    2. ZSSR 124 85 94 303
    3. Československo 64 103 96 263
               
Do celkovej klasifikácie se započítavá absolútny bodový zisk, pre družstvá bodovali traja pretekári v každej triede.
Systém bodovania : 45 – 35 – 27 – 21 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1     

1982

  Pohár mieru a priateľstva  1982          
                 
  125 ccm bodovalo 28 pretekárov Kielce Tallin Jindř.Hrad. Frohburg 4 / 4
        30.5. 27.6. 15.8. 18.9.  
1.  Drapál János H Bartol MBA 25 25 25 75
2. Tóth Jozef H MBA 18 18 22 58
3. Savitskas Kostas SU Rotax 14 20 9 11 54
4. Junghans Peter DDR MZ 12 10 13 15 50
5. Henning Frank DDR MZ 11 16 14 8 49
6. Havrda Zbyněk CS MBA 25 22 x 47
7. Kowal Peter SU Rotax 18 16 10 44
8. Schulz Klaus DDR MZ 13 15 15 43
9. Fendrich Bedřich CS Juventa x 22 x 16 38
10. Teesalu Lembit SU Rotax x 20 18 38
16. Polák Ladislav CS MBS x x 20 20
18. Baláž Peter CS MBA 12 12
22. Klimek Eduard CS MBA 10 10
26. Petr Dušan CS MBS 7 7
                 
  250 ccm bodovalo 27 pretekárov Kielce Tallin Jindř.Hrad. Frohburg 4 / 4
        30.5. 27.6. 15.8. 18.9.  
1. Raudsik Jurij SU Yamaha 14 25 20 15 74
2. Juhasz Karoly H Yamaha 22 22 22 66
3. Jarolím Vladimír CS Yamaha 18 18 18 54
4. Harsfai Lájos H Yamaha 20 25 x 45
5. Mats Sulev SU Yamaha 22 12 8 42
6. Srna Marian CS Yamaha 18 15 x 9 42
7. Grobe Ulrich DDR MZ 12 x 14 12 38
8. Teesalu Lembit SU Rotax 15 x 20 35
9. Tennstädt Steffan DDR MZ 13 11 10 34
10. Staša Bohumil CS Yamaha 20 11 31
13. Bartůněk Jan CS Jawa T 25 25
19. Hlavatka Petr CS Yamaha 16 16
26. Majoroš Imrich CS Yamaha 10 10
                 
  Pohár mieru a priateľstva  1982 družstvá PL SU CS DDR 4 / 4
  125 ccm 1. Maďarsko 65 43 61 169
    2. DDR 45 45 42 37 169
    3. ZSSR 29 49 45 39 162
    4. Československo 17 47 34 36 134
                 
  250 ccm 1. Maďarsko 45 48 60 35 188
    2. ZSSR 53 41 32 49 175
    3. Československo 28 53 34 54 169
                 
  Družstvá celkovo 1. Maďarsko 110 48 103 96 357
    2. ZSSR 82 90 77 88 337
    3. Československo 45 100 68 90 303
                 
Do celkovej klasifikácie se započítavá absolútny bodový zisk, pre družstvá bodovali traja pretekári v každej triede.
Systém bodovania : 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15  – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

1983

  Pohár mieru a priateľstva  1983            
                   
  125 ccm bodovalo 25 pretekárov Sachsen. Jindř.Hrad. Riga Poznaň Frohburg 5/ 4
        9.7. 17.7. 14.8. 28.8. 18.9.  
1. Drapál János H MBA 25 25 25 25 100
2. Hagymasi Lájos H MBA 20 20 25 22 22 109 / 89
3. Rentsch Roland DDR RR 16 16 13 6 20 71 / 65
4. Györi Imre H Rotax 14 12 20 18 64
5. Havrda Zbyněk CS MBA 22 10 12 18 62
6. Dobiáš Jan CS Rotax 13 15 14 16 58
7. Junghans Peter DDR Eigenbau 18 14 10 14 56
8. Pavliš Milan CS MBA 12 13 11 13 15 64 / 53
9. Savickas Kostas SU Rotax 11 15 14 10 50
10. Teesalu Lembit SU Rotax 18 16 12 46
12. Petr Dušan CS MBS 10 11 13 34
20. Polák Ladislav CS MBS 18 18
25. Plíšek Otakar CS MBS 5 5
                   
  250 ccm bodovalo 32 pretekárov Sachsen. Jindř.Hrad. Riga Poznaň Frohburg 5 / 4
        9.7. 17.7. 14.8. 28.8. 18.9.  
1. Szabo János H Yamaha 22 15 25 20 82
2. Preobraženskij Jurij SU Vihur 9 25 20 22 76
3. Harsfai Lájos H Yamaha 18 22 14 18 18 90 / 76
4. Juhos Arpad H Yamaha 20 20 9 22 71
5. Lazo José Gonzales C Yamaha 25 25 50
6. Grobe Ulrich DDR Eigenbau 14 11 11 13 9 58 / 49
7. Dekánek Pavol CS Yamaha 18 18 12 48
8. Juhasz Karoly H Yamaha 22 25 47
9. Tennstädt Stefan DDR Eigenbau 13 10 10 14 47
10. Hlavatka Petr CS Yamaha 16 12 16 44
15. Srna Marian CS Yamaha 16 13 29
18. Přehnálek Karel CS Yamaha 10 8 18
26. Pavlíček Josef CS Yamaha 2 7 9
28. Majoroš Imrich CS Yamaha 8 8
28. Tofel František CS Yamaha 8 8
                   
  Pohár mieru a priateľstva  1983 družstvá DDR CS SU PL DDR 5 / 4
  125 ccm 1. Maďarsko 59 67 45 65 47 283 / 238
    2. Československo 47 46 37 29 49 208 / 179
    3. ZSSR 20 56 51 22 149
                   
  250 ccm 1. Maďarsko 60 42 51 65 63 281 / 239
    2. ZSSR 37 43 36 47 163
    3. DDR 39 28 29 39 34 169 / 141
    4. Československo 16 42 37 18 41 154 / 138
                   
  Družstva celkem 1. Maďarsko 119 109 96 130 110 564 / 468
    2. Československo 63 88 74 47 90 362 / 315
    3. ZSSR 57 99 87 69 312
                   
Do celk. klasifikácie se započítavajú najlepšie 4 výsledky z 5-ich pretekov, pre družstvá bodovali traja pretekári v každej triede.
Systém bodovania : 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15  – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1    

1984

  Pohár mieru a priateľstva  1984              
                     
  125 ccm bodovalo 22 pretekárov H SU DDR CS PL DDR 6 / 5
                     
1. Hagymasi Lájos H MBA 25 25 22 25 25 122
2. Harsfai Lájos H MBA 25 22 22 25 22 116
3. Šafránek Jiří CS MBA 13 20 20 20 22 96
4. Pavliš Milan CS MBA 18 16 12 12 15 73
5. Csösz Attila H MBA 22 18 14 18 72
6. Havrda Zbyněk CS MBH 20 16 16 20 72
7. Urbanski Ryszard PL ČZ MTX 10 15 10 8 13 56
8. Aistraus Raimond SU Riga 20 15 15 50
9. Rentsch Roland DDR RR 18 18 14 50
10. Heinrich Frank DDR RR 14 12 11 10 47
14. Polák Ladislav CS MBS 16 16
16. Moravanský Miroslav CS MBA 15 15
                     
  250 ccm bodovalo 27 pretekárov H SU DDR CS PL DDR 6 / 5
                     
1. Juhasz Karoly H Yamaha 22 22 22 25 16 107
2. Preobraženskij Jurij SU Rotax 18 18 13 18 16 83
3. Drapál János H Yamaha 25 25 25 75
4. Lazo José Gonzales C Yamaha 20 25 22 67
5. Grobe Ulrich DDR Yamaha 15 20 15 15 65
6. Dekánek Pavol CS Yamaha 20 18 22 60
7. Jarolím Vladimír CS Yamaha 15 16 11 14 56
8. Tennstädt Stefan DDR Eigenbau 14 15 18 47
9. Harsfai Líjos H Yamaha 20 25 45
10. Hlavatka Petr CS Yamaha 14 16 14 44
22. Chábera Petr CS Yamaha 12 12
                     
                     
  F 250 1V bodovalo 27 pretekárov H SU DDR CS PL DDR 6 / 5
                     
1. Galanskij Anatolij SU Vihur ČZ 20 25 25 22 22 114
2. Koval Peter SU Vihur ČZ 18 22 18 14 25 97
3. Brandenburger Gert DDR MZ HB 15 22 13 13 20 83
4. Brandenburger Lutz DDR HB 25 18 25 2 13 83
5. Kwas Wlodzimierz PL Promot 20 22 20 16 78
6. Tóth Istvan H MZ 11 16 15 4 10 15 67
7. Randla Jurij SU Vihur ČZ 10 14 6 11 18 59
8. Hösel Günter DDR MZ HB 16 20 12 48
9. Stefka Gábor H MZ 15 13 8 9 45
10. Kovacz Arpad H MZ 11 10 7 10 38
26. Moravanský Miroslav CS Jawa 13 13
30. Nechanický Pavel CS ČZ MTX 9 9
36. Schotter Rudolf CS ČZ  7 7
38. Foltán Petr CS Jawa 5 5
40. Souček Ladislav CS Jawa 3 3
                     
                     
                     
                     
                     
  Pohár mieru a priateľstva  1984 družstvá H SU DDR CS PL DDR 6 / 5
                     
  F 250 1V 1. ZSSR 62 61 64 65 65 317
    2. Polsko 20 58 47 76 25 226
    3. Maďarsko 31 31 46 29 32 36 205 / 176
                     
  125 ccm 1. Maďarsko 47 47 65 61 65 25 310 / 285
    2. Československo 53 29 36 48 48 57 271 / 242
    3. DDR 26 41 37 33 34 171
                     
  250 ccm 1. Maďarsko 47 22 47 45 61 25 247 / 225
    2. ZSSR 29 18 35 50 36 168
    3. Československo 29 36 16 29 26 36 172 / 156
                     
  125 + 250 ccm 1. Maďarsko 94 69 112 106 126 50 557 / 507
    2. Československo 82 65 52 77 74 93 443 / 391
    3. ZSSR 58 67 63 78 50 316
                     
  Systém bodování : 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 3 – 2 – 1  
Do celkovej klasifikácie sa jednotlivcom aj družstvám zo šiestich pretekov započítava päť najlepších umiestnení    
Zvlášť sú klasifikované družstvá F 250 1V a 125+250 ccm. Pre družstvo bodujú traja pretekári.        
Týmy DDR a Československa vo F 250 1V štartovali neoficiálne ako jednotlivci.            
                     
  Budapešť H 10.06.1984              
  Tallinn SU 24.06.1984              
  Sachsenring DDR 08.07.1984              
  Jindřichův Hradec CS 22.07.1984              
  Poznaň PL 26.08.1984              
  Frohburg DDR 16.09.1984              

1985

  Pohár mieru a priateľstva  1985              
                     
  125 ccm bodovalo 27 pretekárov SU PL DDR CS H DDR 6 / 5
                     
1. Harsfai Lájos H MBA 20 22 20 22 22 106
2. Šafránek Jiří CS MBA 15 25 20 22 16 20 118 / 103
3. Hagymasi Lájos H MBA 25 25 25 25 100
4. Aistraus Rajmond SU Riga 16 18 14 18 18 84
5. Czösz Attila H MBA 22 22 18 16 78
6. Teesalu Lembit SU Vihur 18 16 15 13 16 78
7. Nikolov Bogdan BG MBA 20 15 25 60
8. Dobiáš Jan CS Rotax 12 10 12 13 12 11 70 /  60
9. Rentzsch Roland DDR RR Eigenbau 11 15 14 14 54
10. Polák Ladislav CS MBS 18 20 15 53
19. Pavliš Milan CS MBA 10 13 23
                     
  250 ccm bodovalo 25 pretekárov SU PL DDR CS H DDR 6 / 5
                     
1. Szabo János H Yamaha 22 20 25 22 25 114
2. Harmati Arpad H Yamaha 18 25 22 25 90
3. Hlavatka Petr CS Yamaha 15 15 16 18 18 11 93 /  82
4. Harsfai Lájos H Yamaha 22 20 14 25 81
5. Galanskij Anatolij SU Vihur 16 18 15 22 71
6. Brandt Andreas DDR Eigenbau 14 12 11 20 13 70
7. Mitošinka Rudolf CS Yamaha 14 16 16 15 61
8. Raudsik Jurij SU Vihur 25 15 16 56
9. Tennstädt Stefan DDR Eigenbau 20 18 18 56
10. Wittig Thomas DDR Eigenbau 16 15 13 44
14. Chábera Petr CS Yamaha 14 13 13 40
                     
  F 250 1V bodovalo 36 pretekárov SU PL DDR CS H DDR 6 / 5
                     
1. Randla Jurij SU Vihur 20 20 25 18 18 101
2. Moreno José C ČZ 18 25 22 25 90
3. Galanskij Anatolij SU Vihur 25 25 20 13 83
4. Viktor Attila Istvan RO ČZ 16 20 18 13 16 83
5. Oskaldowicz Janusz PL ČZ 22 22 14 15 73
6. Koval Peter SU Vihur 18 8 16 14 14 70
7. Cenzano Eduardo C MZ 12 22 10 22 66
8. Chaloupka Karel CS Jawa 14 14 10 15 9 62
9. Hösel Günter DDR MZ 7 7 20 20 54
10. Nirio Rivero C MZ 15 13 16 44
18. Nechanický Pavel CS ČZ MTX 10 6 12 2 30
22. Zavrtálek Jaroslav CS Jawa 5 13 2 4 24
28. Rychtařík Josef CS ČZ 9 3 12
34. Štěpánek Jindřich CS ČZ 6 6
                     
                     
                     
                     
  Pohár mieru a priateľstva  1985 družstvá SU PL DDR CS H DDR 6 / 5
                     
  F 250 1V 1. ZSSR 63 58 61 43 45 270
    2. Kuba 35 62 46 63 22 228
    3. Polsko 46 47 35 34 27 189
    4. DDR 31 7 23 14 28 56 159 / 152
    5. Rumunsko 17 22 40 23 22 31 155 / 138
    6. Československo 33 20 35 20 6 9 123 / 117
    7. Maďarsko 12 11 26 5 7 10 71 /  66
    8. Bulharsko 8 3 11
                     
  125 + 250 ccm GP 1. Maďarsko 87 109 114 108 86 77 581 / 504
    2. Československo 66 76 75 87 82 72 458 / 392
    3. ZSSR 88 55 75 75 86 379
    4. DDR 45 50 75 23 62 57 312 / 289
    5. Polsko 34 58 43 29 49 46 259 / 230
    6. Bulharsko 20 45 42 34 11 25 177 / 166
    7. Rumunsko 8 25 29 20 24 106
                     
                     
  Systém bodování : 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  
Do celkovej klasifikácie sa jednotlivcom zo šiestich pretekov započítava päť najlepších umiestnení.      
Súťaž družstiev vo F 250 1V bodujú pre družstvo traja najúspešnejší jednotlivci, družstvu sa započítava 5 najlepších    
výsledkov zo šiestich pretekov.                  
V triedach 125 a 250 štartujú pre družstvo 3+3 pretekári, započítava sa 5 najlepších výsledkov bez ohľadu na triedu.   
Celkove sa družstvu započítava päť najúspešnejších pretekov.              

1986

  Pohár mieru a priateľstva  1986              
                     
  125 ccm bodovalo 21 pretekárov SU H PL DDR CS DDR 6 / 5
                     
1. Nikolov Bogdan GB MBA 25 25 25 25 100
2. Polák Ladislav CS MBA 22 12 20 18 7 18 97 /  90
3. Rein Frank DDR Eigenbau 16 15 20 15 16 82
4. Koval Peter SU Vihur Rotax 25 11 18 16 11 81
5. Urbanski Ryszard PL Rotax 16 20 14 14 12 76
6. Rentzsch Roland DDR RR 9 25 20 20 74
7. Havrda Zbyněk CS MBH 22 16 18 14 70
8. Seredynski Janusz PL Rotax 15 15 12 11 10 8 71 /  63
9. Czösz Attila H MBA 18 22 22 62
10. Šafránek Jiří CS MBA 22 15 22 59
17. Dobiáš Jan CS Rotax 20 20
20. Štěpánek Jindřich CS MBS 14 14
                     
  250 ccm bodovalo 26 pretekárov SU H PL DDR CS DDR 6 / 5
                     
1. Kehrer Johannes DDR Eigenbau 18 15 22 5 20 100
2. Galanskij Anatolij SU Vihur Rotax 25 25 13 14 14 91
3. Raudsik Jurij SU Vihur Rotax 20 25 10 22 77
4. Szabó János H Yamaha 18 16 25 11 70
5. Srna Marian CS Yamaha 15 16 20 18 69
6. Juhasz Karoly H Yamaha 15 12 14 22 63
7. Mitošinka Rudolf CS Yamaha 14 13 11 11 12 13 74 / 63
8. Nagy Laszlo H Yamaha 16 16 20 9 61
9. Preobraženskij Jurij SU Vihur Rotax 22 14 20 56
10. Lazo Jose Gonzales C Yamaha 20 18 18 56
12. Hlavatka Petr CS Bartol 22 16 38
16. Majoroš Imrich CS Yamaha 15 13 28
                     
  F250 1V bodovalo 44 pretekárov SU H PL DDR CS DDR 6 / 5
                     
1. Cenzano Eduardo C ČZ 25 7 18 22 22 94
2. Lazo José Gonzales C ČZ 15 25 25 25 90
3. Randla Jurij SU Vihur ČZ 16 20 18 16 20 90
4. Osakaldowicz Janusz PL ČZ 22 22 25 10 6 85
5. La Rosa Jesus C ČZ 13 12 14 20 18 14 91 / 79
6. Moskovka Alexander SU Vihur ČZ 18 22 6 18 64
7. Rivero Nirio C ČZ 25 22 D 16 63
8. Ščegolenkov Igor SU Vihur ČZ 20 13 4 20 57
9. Chaloupka Karel CS Jawa 12 9 16 12 7 56
10. Nawrocki Piotr PL ČZ 10 10 10 9 13 9 61 / 52
11. Štěpánek Jidřich CS ČZ MTX 8 11 13 9 8 49
21. Polák Ladislav  CS ČZ MTX 20 20
                     
                     
                     
                     
  Pohár mieru a priateľstva  1986 družstvá SU H PL DDR CS DDR 6 / 5
                     
  125 + 250 ccm 1. Československo 70 84 53 80 70 88 445 / 392
    2. ZSSR 85 70 93 71 69 388
    3. DDR 36 47 65 90 91 86 415 / 379
    4. Maďarsko 67 60 29 93 64 44 357 / 328
    5. Polsko 62 65 50 38 52 42 309 / 271
    6. Bulharsko 25 47 12 25 25 134
    7. Kuba 20 18 18 56
    8. Rumunsko 10 10 20
                     
  F250 1V 1. Kuba 53 44 14 67 65 63 3066 / 292
    2. ZSSR 54 54 55 47 38 248
    3. Polsko 39 32 47 30 29 25 202 / 177
    4. Československo 26 16 40 29 522 27 160 / 144
    5. DDR 29 18 16 30 18 24 135 / 119
    6. Maďarsko 11 29 7 19 15 15 96 /  89
    7. Rumunsko 5 12 17 13 15 9 71 /  66
    8. Bulharsko 3 8 15 4 30
                     
  Systém bodovania : 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15 – 14 – 13  – 12 – 11  10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2  – 1  
Do celkovej klasifikácie sa jednotlivcom zo šiestich pretekov započítava päť najlepších umiestnení.      
Súťaž družstiev – v triede F 250 1V bodujú pre družstvo traja najúspešnejší jednotlivci v každom preteku, do celkovej
klasifikácie sa zo šiestich podnikov započítava päť najlepších výsledkov.          
Družstvá v triedach 125 a 250 ccm  –  štartujú 3+3 pretekári, započítava sa päť najlepších výsledkov bez rozdielu triedy.
                     
  Riga SU 08.06.1986              
  Budapešť H 14.06.1986              
  Poznaň PL 29.06.1986              
  Sachsenring DDR 12.07.1986              
  Banská Bystrica CS 10.08.1986              
  Frohburg DDR 14.09.1986              

1987

  Pohár mieru a priateľstva  1987            
                 
  125 ccm bodovalo 21 pretekárov PL CS RO DDR 4 / 4
                 
1. Hagymasi Lájos H MBA 22 25 22 25 94
2. Šafránek Jiří CS MBA 16 20 15 22 73
3. Rein Frank DDR Eigenbau 25 18 18 61
4. Ajstraus Raimond SU Vihur Riga 20 13 11 10 54
5. Havrda Zbyněk CS MBH 12 12 13 16 53
6. Kowal Peter SU Vihur Rotax 14 16 14 44
7. Schelter Uwe DDR Eigenbau 18 15 8 41
8. Csösz Attila H MBA 22 18 40
9. Polák Ladislav CS MBA 20 20 40
10. Nikolov Bogdan BG MBA 14 25 39
                 
  250 ccm bodovalo 25 pretekárov PL CS RO DDR 4 / 4
                 
1. Czösz Attila H Yamaha 22 22 14 16 74
2. Galanskij Anatolij SU Vihur Rotax 18 18 22 11 69
3. Hlavatka Petr CS Bartol 14 12 16 13 55
4. Preobraženskij Jurij SU Vihur Rotax 16 18 18 52
5. Harmati Arpad H Yamaha 25 25 50
6. Raudsik Jurij SU Vihur Rotax 15 20 15 50
7. Ševčík Pavel CS Yamaha 12 13 13 10 48
8. Szabó János H Yamaha 25 20 45
9. Hagymasi Lajos H Yamaha 20 20 40
10. Oskaldowicz Janusz PL Yamaha 15 11 14 40
14. Bartůněk Jan CS Jawa 22 22
17. Troliga Marian CS Yamaha 14 14
18. Horák Milan CS Yamaha 12 12
19. Mitošinka Rudolf CS Yamaha 11 11
                 
  F250 1V bodovalo 32 pretekárov PL CS RO DDR 4 / 4
                 
1. Lazo José Gonzales C ČZ 25 25 22 72
2. Rivero Nirio C ČZ 20 22 20 62
3. Angles Rodolfo C ČZ 18 20 18 56
4. Kwas Wlodzimierz PL ČZ 13 18 9 11 51
5. Cenzano Eduardo C ČZ 22 25 47
6. Randla Jurij SU ČZ 14 20 11 45
7. Sinko György H ČZ 3 16 13 13 45
8. Moskovka Alexander SU ČZ 15 14 15 44
9. Oskaldowicz Janusz PL ČZ 16 10 10 6 42
10. Placák Michal CS ČZ MTX 8 15 16 39
11. Štěpánek Jindřich CS ČZ MTX 7 13 6 12 38
25. Chaloupka Karel CS Jawa 2 1 8 11
29. Junek Vladislav CS ČZ MTX 4 4
                 
                 
                 
  Pohár mieru a priateľstva  1987 družstvá PL CS RO DDR 4 / 4
                 
  125 + 250 ccm GP 1. Maďarsko 89 114 79 99 381
    2. Československo 65 71 77 93 306
    3. ZSSR 49 76 88 70 283
    4. DDR 72 59 37 45 213
    5. Polsko 53 21 24 51 149
    6. Rumunsko 40 13 53
    6. Bulharsko 40 13 53
                 
  F250 1V 1. Kuba 67 67 67 201
    2. ZSSR 30 56 43 9 138
    3. Polsko 35 40 19 27 121
    4. DDR 11 45 29 22 107
    5. Československo 21 28 7 36 92
    6. Maďarsko 24 24 22 17 87
    7. Rumunsko 16 21 19 56
                 
Systém bodovania : 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15 – 14 – 13  – 12 – 11  10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2  – 1  
Do celkovej klasifikácie jednotlivcov sa započítava absolútny bodový zisk.        
Družstvá – vo F250 1V bodujú traja pretekári vo všetkých pretekoch, v triedach 125 a 250 GP štartujú 3+3
pretekári, započítava se pät nejlepších výsledkov bez rozdielu tried vo všetkých štyroch pretekoch.  
                 
  Kielce  PL 03.05.1987          
  Jindřichův Hradec CS 21.06.1987          
  Resita RO 05.07.1987          
  Frohburg DDR 20.09.1987          

1988

  Pohár mieru a priateľstva  1988          
                 
  125 ccm bodovalo 19 pretekárov Poznaň Sachsenr. Kaunas Hungaror. 4 / 4
        15.5. 9.7. 24.7. 25.9.  
1. Koval Peter SU Vihur Rotax 16 18 20 25 79
2. Petr Dušan CS MBA 20 22 22 64
3. Krmíček Otto ml. CS MOK 18 20 20 58
4. Aistraus Raimund SU Vihur Rotax 14 16 25 55
5. Schelter Uwe DDR Eigenbau 15 22 15 52
6. Savickas Kostas SU Vihur Rotax 11 14 18 43
7. Hagymasi Lájos H MBA 25 13 38
8. Michalski Waldemar PL ČZ MTX 10 13 14 37
9. Rein Frank DDR Eigenbau 22 12 34
10. Hofmann Jürgen DDR Eigenbau 15 16 31
11. Polák Ladislav CS MBA 25 25
15. Štěpánek Jindřich CS Pavesi 16 16
                 
  250 ccm bodovalo 20 pretekárov Poznaň Sachsenr. Kaunas Hungaror. 4 / 4
        15.5. 9.7. 24.7. 25.9.  
1. Raudsik Jurij SU Vihur Rotax 22 16 22 12 72
2. Troliga Marian CS Yamaha 15 14 13 18 60
3. Kaduk Dirk DDR MZ 16 10 16 13 55
4. Neukirchner Lothar DDR Yamaha 11 20 22 53
5. Bartůněk Jan CS Jawa 15 18 20 53
6. Preobraženskij Jurij SU Vihur Rotax 18 13 11 10 52
7. Lovsi Istvan H Yamaha 25 25 50
8. Nagy Laszlo H Rotax 25 22 47
9. Koval Peter SU Vihur Rotax 12 20 14 46
10. Csösz Attila H Yamaha 14 25 39
14. Pertlíček Jiří CS Rotax 16 16
16. Hlavatka Petr CS Bartol 14 14
20. Ševčík Pavel CS Yamaha 12 12
                 
  F250 1V bodovalo 35 pretekárov Poznaň Sachsenr. Kaunas Hungaror. 4 / 4
        15.5. 9.7. 24.7. 25.9.  
1. Moskovka Alexander SU Vihur ČZ 25 16 25 66
2. Rivero Nirio C ČZ 18 22 25 65
3. Randla Jurij SU Vihur ČZ 15 8 20 18 61
4. Wächtler Uwe DDR MZ 13 22 15 50
5. Sinko György H MZ 14 15 20 49
6. Štěpánek Jindřich CS ČZ MTX 11 14 13 10 48
7. Cenzano Eduardo C ČZ 25 22 47
8. Kwas Wlodzimierz PL Promot ČZ 16 10 13 39
9. Chaloupka Karel CS Jawa  8 10 12 9 39
10. Freudemberg Michael DDR MZ 5 12 18 35
20. Stloukal Jiří CS ČZ MTX 14 14
21. Placák Michal CS ČZ MTX 13 13
                 
                 
                 
  Pohár mieru a priateľstva  1988 družstvá PL DDR SU H 4 / 4
                 
  125 + 250 ccm GP 1. ZSSR 81 77 105 61 324
    2. Československo 92 49 81 96 318
    3. DDR 77 87 46 86 296
    4. Maďarsko 46 72 39 38 195
    5. Polsko 64 33 . 48 145
    6. Rumunsko 7 7
                 
  F250 1V 1. ZSSR 62 35 45 34 176
    2. Kuba 63 38 47 148
    3. DDR 18 43 47 19 117
    4. Československo 19 37 25 33 114
    5. Polsko 54 13 21 25 113
    6. Maďarsko 20 15 5 39 79
    7. Rumunsko 22 8 22 52
    8. Bulharsko 10 10
                 
Systém bodovania : 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15 – 14 – 13  – 12 – 11  10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2  – 1  
Jednotlivci aj družstvá započítávajú absolútny bodový zisk. Pre družstvá v triedach 125+250 GP boduje  
päť nejúspešnějších pretekárov z 3+3 štartujúcich bez rozdielu tried. Vo F250 1V ze 4-och štartujúcich   
bodujú traja nejúspešnější.              

1989

  Pohár mieru a priateľstva  1989        
               
  125 ccm bodovalo 24 pretekárov B.Bystrica Frohburg Temešvár 3/3
               
1. Nikolov Bogdan BG Honda 25 25 25 75
2. Kacko Miroslav CS Honda 15 20 20 55
3. Petr Dušan CS Hummel 18 18 16 52
4. Meisner Gerold DDR Eigenbau 16 14 13 43
5. Hofmann Jürgen DDR Rotax 14 15 14 43
6. Marinov Dimitar BG MBA 12 13 7 32
7. Michalski Waldemar PL MTX Rotax 8 11 8 27
8. Koval Peter SU Vihur Rotax 11 15 26
9. Csösz Attila H Honda 22 22
9. Rien Frank DDR MBA 22 22
9. Sergejev Stefanu BG RR 22 22
12. Majoroš Imrich CS Honda 20 20
16. Havrda Zbyněk CS MBH 16 16
20. Štěpánek Jindřich CS Rotax 11 11
               
  250 ccm bodovalo 23 pretekárov CS DDR RO 3 / 3
               
1. Nagy Laszlo H Rotax 22 20 22 64
2. Koval Peter SU Vihur Rotax 16 16 20 52
3. Lovasi István H Yamaha 25 25 50
4. Nikolov Bogdan BG Yamaha 14 22 12 48
5. Kaduk Dirk DDR Yamaha 15 15 18 48
6. Sinko György H Yamaha 18 10 9 37
7. Preobraženskij Jurij SU Vihur Rotax 18 16 34
8. Pertlíček Jiří CS Rotax 13 15 28
9. Majoroš Imrich CS Yamaha 25 25
10. Tsarkov Mitko BG Yamaha 11 13 24
11. Ševčík Pavel CS Yamaha 12 11 23
12. Hlavatka Petr CS Honda 7 14 21
13. Troliga Marian CS Yamaha 20 20
               
  F250 1V     CS DDR RO 3 / 3
               
1. Rivero Rodrigues C ČZ 25 22 25 72
2. Lalal Jaan SU Vihur ČZ 22 20 22 64
3. Freudemberg Michael DDR MZ 20 25 10 55
4. Kwas Wlodzimierz PL ČZ 18 14 14 46
5. Moskovka Alexander SU Vihur ČZ 5 15 18 38
6. Placák Michal CS ČZ MTX 9 1 13 38
7. Nechanický Pavel CS ČZ MTX 1 18 15 34
8. Troja Tiberiju RO ČZ 8 20 28
9. Wachtler Uwe DDR MZ 12 7 9 28
10. Delgado Ramon C ČZ 10 16 26
19. Puškár Michal CS ČZ MTX 2 9 1 12
27. Štěpánek Jindřich CS ČZ MTX 3 3
               
               
  Pohár mieru a priateľstva  1989 družstvá CS DDR RO 3 / 3
               
  F250 1V 1. ZSSR 53 46 46 145
    2. Kuba 28 44 60 132
    3. DDR 46 45 27 118
    4. Československo 12 43 31 86
    5. Rumunsko 23 17 37 77
    6. Polsko 26 19 25 70
    7. Bulharsko 10 10
    8. Maďarsko 7 2 9
               
               
  125 + 250 ccm GP 1. Československo 98 79 76 253
    2. Bulharsko 70 79 79 228
    3. Maďarsko 81 65 74 220
    4. DDR 64 80 55 199
    5. ZSSR 62 46 69 177
    6. Polsko 29 11 16 56
    7. Rumunsko 11 11
               
Systém bodovania : 25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 15 – 14 – 13  – 12 – 11  10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2  – 1  
Jednotlivci aj družstvá započítávajú absolútny bodový zisk. Pre družstvá v triedach 125+250 GP boduje
päť nejúspešnějších pretekárov z 3+3 štartujúcich bez rozdielu tried. Vo F250 1V ze 4-och štartujúcich 
bodujú traja nejúspešnější.            

Príspevok je prevzatý z knihy:

Kniha: Preteky na Slovensku 1948-2009

2 komentárov k článku “Z histórie: Pohár mieru a priateľstva socialistických krajín

  1. Výborný článok,veta že soc dozrel a nebolo ho zapotreby viac rozvíjať je proste úžasná!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *