Video zo starého okruhu v Brne

Richard Karnok

Česká televízia odvysielala v rámci relácie „Sportovní vzpomínky“ šesťminútové video s historickými zábermi z pretekov na starom okruhu v Brne. Veríme, že týmto videom potešíme nielen pamätníkov týchto podujatí.

Kliknutím na tento odkaz  prejdete na pôvodnú stránku Českej televízie, kde sa nachádza spomenuté video.