Racing Club Záhorák hodnotí preteky v Malackách

Richard Karnok

Dobrý deň, dovoľujem si touto cestou pozdraviť všetkých priateľov motocyklov a  zhrnúť svoje dojmy z XVIII. ročníka obnovených Cestných pretekov historických motocyklov, ktoré sa uskutočnili 22.9.2013 na mestskom okruhu v Malackách.

Som veľmi rád, že sa tohto podujatia zúčastnilo 90 motocyklov  zo  Slovenska, Čiech i Rakúska. Prevažná časť jazdcov prišla  z Českej republiky. Môj syn Filip sa už sedem rokov pravidelne zúčastňuje motocyklových pretekov v ČR (Hořice, Dvur Králové, Branná, Nepomuk,  Kyjov, Ostrava, Těrlicko …) Počas tejto doby on i celá naša rodina s mnohými českými pretekármi , nadviazala priateľské vzťahy. Po  zverejnení  zámeru usporiadať preteky v Malackách sme počas celej tohtoročnej sezóny v depách v ČR propagovali túto akciu a pozývali (i pri spoločných večerných grilovačkách) českých i rakúskych pretekárov do Malaciek. A som rád, že sa pretekov zúčastnili v tak hojnom množstve. A obzvlášť som rád, že pozvanie prijali a napriek trochu hrboľatej trati nás prišli podporiť i jazdci sajdkári, ktorí v Malackách v minulosti nikdy nepretekali. Po pretekoch ma českí pretekári vyhľadávali a hovorili: „Luboši paráda, diváci supr, viď to jsou Hořice“. Ich spokojnosť je pre mňa veľmi dôležitá.

Už týždne pred samotnými pretekmi som si zisťoval verejnú mienku v Malackách a okolí.

Mal som poznatky, že Malačania sa na preteky tešia.  Starí Malačania hovorili svojim deťom a vnukom, ako Malacky žili cez pretekársky víkend a pripravovali ich na to. A my sme sa pripravovali na ich bezpečnosť ako divákov. Chcem sa poďakovať pánovi Malaníkovi (riaditeľ pretekov) a Milošovi Balážovi (hlavný športový komisár), ktorí si od soboty do zahájenia pretekov s nami prešli trať 18 krát . Za ich pripomienky ohľadom bezpečnosti ďakujem. Vo všetkom  sme im vyhoveli.  Prevažnú časť divákov hodnotím na výbornú a ďakujem im za ich veľkú účasť. Kvôli ich bezpečnosti sme okrem predpísaného počtu traťových komisárov   obliekli ďalších osem ľudí do viest a postavili  na trať  .  Našli sa však i takí diváci, a nebolo ich málo, ktorí si neuvedomovali, že nerešpektovaním pokynov usporiadateľov ohrozovali zdravie svoje i svojich detí, keď ich povykladali na balíky slamy,  alebo postavili pred seba tesne k natiahnutým páskam a ustúpili až po tvrdých ústnych potýčkach.

Na záver sa chcem v skratke  znovu poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia: rodine Bluskových, svojim deťom a ich kamarátom, Slovenskej motocyklovej federácii, Bratislavskému samosprávnemu kraju, mestskému úradu v Malackách, štátnej i mestskej polícii, Zboru hasičskej záchrannej brigády v Malackách, sponzorom,  Petrovi Furianovi, Ivane Blažíčkovej, Broni Gašparovej a desiatkam ďalších dobrovoľníkov, ktorým sa ospravedlňujem za to že  ich všetkých nie je možné menovite uviesť.

Ľubomír Haranta
Predseda RC Záhorák