Zápisnica z Valného zhromaždenia CPM v Piešťanoch 15. 12. 2019

Richard Karnok

Prinášame vám zápisnicu a uznesenie z valného zhromaždenia disciplíny CPM SMF, ktoré sa konalo 15. 12. 2019 v Piešťanoch.

 

Z Á P I S N I C A

z Valného zhromaždenia CPM 2019, Piešťany dňa 15. decembra 2019

     Prítomní – podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie

Viceprezident  SMF p. Miloš Baláž privítal účastníkov  Valného zhromaždenia  disciplíny CPM SMF, privítal hostí a zúčastnených.  Schôdzu viedol člen ŠK p. Richard Karnok.

 

 1. Schválenie programu rokovania

Navrhovaný program bol jednomyseľne jednohlasne schválený bezo zmien.

 

 1. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a  návrhovej)

Návrh ŠK CPM na zloženie jednotlivých pracovných komisií:

Mandátová komisia:   Štefan Vacula  – predseda
                                        Ladislav Miklánek  –  člen
                                        Roman Frühauf   – člen

Volebná komisia:         Václav Bajgart   – predseda
                                        Miroslav Sloboda  –  člen
                                        Lucián Végh – člen

Návrhová komisia:       Mario Michalovič   – predseda
                                         Margita Vaculová  – člen
                                        Róbert Malík    – člen  

 

 1. Správa o činnosti CPM SMF v športovej sezóne 2019

Správu o činnosti ŠK CPM SMF prednesie Valnému zhromaždeniu disciplíny CPM viceprezident SMF pre CPM Miloš Baláž:

         – ŠK CPM sa počas roka 2019 stretla na troch zasadnutiach, aby prerokovala aktuálne situácie v rámci všetkých subkomisií združených v disciplíne CPM. Pred ŠK CPM stáli nasledujúce úlohy:

a) Príprava šampionátu M SR CPM pod Alpe Adriou, plus pretekov Cena Slovenska na Slovakia Ringu, plus predsezónne testovanie pretekárov SMF na Slovakia Ringu.

b) Príprava juniorského šampionátu JIMC v spolupráci s MAMS (po odstúpení AČR z projektu JIMC) a usporiadanie dvoch podujatí seriálu na Slovensku. Uskutočnilo sa aj 4 stretnutia so zástupcami pretekárov a organizátormi podujatí.

c) Športová sezóna kategórie Vintage ako MM SR v jazde pravidelnosti s tým, že niektoré preteky boli započítavané aj do Európskeho pohára regularity – v jazde pravidelnosti a šampionátu Alpe Adria Vintage.

d) ďalšou úlohou bola opätovná spolupráca pri zorganizovaní majstrovstiev sveta vytrvalostných pretekov motocyklov EWC na Slovakia Ringu.

  Členská základňa
  2019 2018     2017 2016 2015 2014 2013
CPM 104 83 80 73 55 64 75
Mládež 20 28 24 36 39 44 33
Vintage 122 109 77 63 52 50 48
Členské licencie 18 24 44 22 3    
Činovníci 19 17 17 12 13    
Traťoví komisári 35 30 30 25 25    
               
Počet licencií celkom 318 291 272 231 187 158 156
                 

Účasť na podujatiach

  SSP 300 STK 600 SST1000 SBK SP-600 SP+600 SPOLU
Slovakia Ring – apríl 3 4 1 3 1 3 15
Trenčín letisko         9 4 13
Pannonia-ring – jún 4 3 1 3 3 5 19
Grobnik – august 3 2 1 1 3 2 12
Most – september 2 2 1 2 3 3 13
Slovakia Ring – október 6 9 1 3 4 8 31

 

  125 SP
Slovakia Ring – máj 9
Staré Město 6
Trenčín letisko 8
Slovakia ring – október 11

 

 Seriál M SR  a SP  – vyhodnotí viceprezident SMF pre CPM  Miloš Baláž

         –   Kalendár M SR CPM bol vytvorený zo štyroch podujatí medzinárodného šampionátu Alpe Adria plus jedno podujatie Ceny Slovenska na Slovakia Ringu. Slovenský pohár bol doplnený o podujatie na letisku v Trenčíne.

          –   Po vlaňajšom zrušení tried 125 SP a 125 GP v Alpe Adrii ŠK CPM aj tento rok pripravila samostatný seriál pre tieto triedy.

Kompletné výsledky stiahnete tu…

Prácu s mládežou a juniorský šampionát JIMC vyhodnotil p. Richard Karnok

Za celoročnú správu z podujatí je zodpovedná subkomisia pre mládež.

Pred sezónou opustil spoločný projekt JIMC, ktorý organizovali AČR, SMF a MAMS, Autoklub ČR a prípravu sezóny na seba prevzala MAMS. Žiaľ, veľmi zlá komunikácia z maďarskej strany zapríčinila meškanie športových a technických predpisov a v tomto duchu sa niesla celá uplynulá sezóna, pričom navyše odstúpenie AČR sa prejavilo aj oveľa menším štartovým poľom. ŠK CPM zorganizovala na Slovensku dve podujatia seriálu v Dlhej. Pred sezónou prišlo k zásadnej zmene oproti predchádzajúcim ročníkom, keď ŠK CPM vypísala majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár mládeže. V predchádzajúcich sezónach bol totiž slovenský šampionát medzinárodný a jeho výsledky prakticky zhodné s výsledkami seriálu JIMC. Týmto krokom chcela ŠK CPM vyjsť v ústrety slovenským pretekárom, ktorí v ostatných rokoch často neboli ohodnocovaní na každoročnom Večere majstrov v Púchove a zároveň šlo o väčšie motivovanie slovenských pretekárov, ktorí tak boli dekorovaní po každom podujatí aj samostatne mimo hodnotenia JIMC. Žiaľ, ani uplynulá sezóna nepriniesla viac nových mladých pretekárov. Veľká vďaka za pomoc pri výchove mládeže patrí motoškole Macerano z Exnárovej ulice v Bratislave, ktorej pretekári sa zúčastňujú aj pretekov M SR a JIMC. Vďaka za výchovu mladých pretekárov patrí aj p. Mariovi Michalovičovi (Majoracing).

Pred štartom budúcej sezóny opúšťa ŠK CPM projekt JIMC a pripája sa k AČR, keď niekoľko z podujatí M SR bude súčasťou podujatí MM ČR mládeže. Predbežný kalendár je predstavený nižšie.  

Nádejou pre budúcnosť je vznik Slovenského kartingového centra, ktoré by pri spolupráci ŠK CPM a okruhom SLOVAKIA RING malo slúžiť práve výchove mladých pretekárov. ŠK CPM má v pláne zakúpenie dvoch motocyklov Yamaha PW50 a dvakrát jazdeckú výstroj pre náborové účely. Slávnostné vyhlásenie M SR a SP mládeže je v príprave a uskutoční sa v novom roku.

Konečné výsledky MSR a SP mládeže stiahnete tu…

 

Seriál MM SR Vintage 2019 vyhodnotil p. Peter Baláž :

01.05.2019   Slovakia ring MM SR   (organizátor Classic Club Hlohovec)
15.-16.06.2019  Trenčín – letisko (Organizátor Motoclub Baláž)
10.-11.08.2019  Trenčín MM SR v jazde pravidelnosti (organizátor Automotoklub  SK   karting Nová Dubnica)
28.09.2019 Holíč, jazda pravidelnosti (Classic Club Hlohovec)

   Všetky uvedené podujatia boli organizované v súlade s predpismi a so súhlasom SMF.

01.05.2019  Slovakia ring (Classic Club Hlohovec) – preteky boli v rámci seriálu FIM Europe Cup, MM SR v jazde pravidelnosti, Alpe Adria Cup vintage RR, uskutočnili sa počas jedného dňa. Predpoludním prebiehali tréningové jazdy a popoludní sa uskutočnili dve série pretekov. Preteky boli vyhodnotené na rýchlosť v rámci seriálu Alpe Adria Cup a pravidenosť do seriálu FIM Europe, MM SR a Ducati Slovakia Cup..

15.-16.06.2019 Trenčín Letisko (Motoclub Baláž)

10.-11.08.2019  Trenčín IV. ročník „Veľká cena Trenčína“ jazda pravidelnosti (Automotoklub SR – Karting Nová Dubnica)

4. ročník pretekov sa uskutočnil v priemyselnom parku (AUOptronics). Preteky boli dvojdňové a štartovalo sa 2-krát. Prvá séria pretekov sa odjazdila v sobotu a druhá séria pretekov v nedeľu. Jazdy pravidelnosti v jednotlivých kategóriách sa započítavali do seriálu MM SR a Ducati Slovakia Cup.

28.09.2019  XI. Holíčsky zámocký okruh MM SR jazda pravidelnosti (Classic Club Hlohovec)

11. ročník pretekov na mestskom okruhu v Holíči ako jednodňová akcia. Preteky sa započítavali do seriálu FIM Europe Cup a MMSR v jazde pravidelnosti, Ducati Slovakia Cup.

Účasť pretekárov na jednotlivých podujatiach,

01.05.2019                                       Slovakia ring, celkove 126 pretekárov
15.-16.6.2019                                  Trenčín – letisko, celkove 50 pretekárov
10.-11.08.2019                                Trenčín, celkove 100 pretekárov
28.09.2019                                       Holíč, celkove 144 pretekárov                                                                                           

Celkové poradie MM SR vintage regularity stiahnete tu
Výsledky Ducati Slovakia Cup stiahnete tu…
Výsledky Babetta Cup stiahnete tu…
Výsledky FIM Europe Cup 2019 stiahnete tu…

Vyhodnotenie seriálu   MM SR 2019 a FIM Europe 2019 v jazde pravidelnosti pod záštitou SMF sa uskutoční 31.01.2020 v Holíči o 16:00 h.

Reprezentácia

–  ŠK CPM udelila štatút reprezentanta SR v disciplíne cestných pretekov motocyklov týmto jazdcom:

Michal Búlik – Európsky pohár Supersport 300 popri Alpe Adrii a účastník medzinárodného seriálu European Talent Cup
Maxim Repák – celkový víťaz šampionátu Alpe Adria Supersport 300.
Miroslav Sloboda – historicky prvý slovenský účastník Tourist Trophy na ostrove Man.
Lukáš Végh – účastník ME juniorov v holandskom Assene
Tomáš Svitok – účastník MS Endurance a EP Superstock 1000
Maco Racing Team –  účastník MS EWC  – napriek tomu, že tomuto tímu nie je možné oficiálne udeliť štatút reprezentanta SR,  ŠK CPM v rámci svojich kompetencií k tomuto tímu pristupuje  ako k reprezentantovi.

Majstrovstvá sveta EWC

seriálu EWC sa zúčastnil Maco Racing team so zahraničnými  jazdcami  z celkovým umiestnením na 32. mieste.

Alpe Adria

Slovenskí (SMF) pretekári sa v uplynulom ročníku zúčastňovali aj šampionátu Alpe Adria hlavne z dôvodu, že sa slovenský šampionát na štyroch podujatiach odjazdil práve s týmto medzinárodným seriálom.

Prírodné okruhy

Slovenskí pretekári (ale aj českí  s licenciami SMF) sa v uplynulej sezóne úspešne predstavili aj na prírodných okruhoch v českom šampionáte pod hlavičkou Autoklubu ČR.
Veľkou udalosťou na prírodných tratiach však bola účasť Miroslava Slobodu na pretekoch Tourist Trophy Isle of Man, kde štartoval ako prvý slovenský pretekár v histórii.
Výborné výsledky na prírodných okruhoch dosahovali aj ďalší naši pretekári, David Hanzalík, Milan Hanzalík jr., Tomáš Tóth, Marcel Hruboš, Eduard Werner, Ľudovít Krušina, Daniel Chovanec, Emil Krchňavý a ďalší

 

 1. Hospodárenie CPM 2019

Správu o hospodárení predniesol člen komisie p. P. Kevický – správa je k nahliadnutiu na vyžiadanie členom SMF.

 

 1. Správa mandátovej komisie

Počet prítomných na VZ CPM: 37

       Z toho počet členov s hlasovacím právom: 32

Pre nadpolovičnú väčšinu pri hlasovaní a voľbách je potrebných 17 hlasov    Pre 2/3-ovú väčšinu pri hlasovaní je potrebných 21 hlasov 

 

 1. Zmeny NŠP a NTP pre športovú sezónu 2020

VZ CPM SMF prerokovala nasledujúce zmeny a doplnky v NŠP CPM:

Návrhy prijaté od p. Eduarda Wernera:

Návrh č.1
Úprava čl. „01.5 Zvláštne ustanovenia“ nasledovne:
Časť znenia:
„…Zvláštne ustanovenia musia obsahovať:
– prihlášky, štartovné…“
návrh:
    Zvláštne ustanovenia musia obsahovať:
– prihlášky, štartovné – cena v € uvedená s DPH…“
Za:  0    Proti:  29     Zdržali sa: 3
Návrh č. 1. nebol schválený

Návrh č.2
Stanovenie pevnej ceny štartovného na podujatia, zapísanom v kalendári CPM 2019 ( nie kalendári Vintage) pre jednotlivé triedy do NŠP.
Za:  0    Proti:  32     Zdržali sa: 0
Návrh č. 2. nebol schválený

Návrh č.3
Úprava čl. 01.9 Dĺžka pretekov nasledovne:
Navýšiť počet minimálnej dĺžky pretekov o 15 km pre každú triedu  uvedenú v tabuľke ( riadok 1-4)  s výnimkou triedy Superbike – riadok č.5. – čiže:
trieda 125 Sport production min. 45 km, Supersport 300 min. 45 km, Supersport 600 min. 55 km Superstock 1000 min. 55 km.
Za:  0    Proti:  31     Zdržali sa: 1
Návrh č. 3. nebol schválený

Návrh č.4
Pridať do NŠP pre cestné preteky motocyklov jazda pravidelnosti historických motocyklov a sajdkár povinnosť:
Pretekár je povinný predložiť na technické preberanie motocykel alebo sajdkáru, ktorý ma zaistené všetky výpustné a nalievacie otvory pre kvapaliny ( olej , voda) a je vybavený pod motorom záchytnou vaňou schopnou zachytiť minimálne objem olejovej náplne motora. Vaňa sa musí nachádzať v najnižšej  možnej úrovni konštrukcie motora tak aby bola zachovaná pôvodná svetlá výška.
Za:  0    Proti:  29     Zdržali sa: 3
Návrh č. 4. nebol schválený

E. Werner zároveň navrhol:

 1. Upozorniť jazdcov na dodržiavanie odseku č.4 čl. 01.19.
 2. Upozorniť organizátorov na dodržiavanie čl. 01.25 o tzv. PARC FERME. Na jesennom podujatí Ceny Slovenska na Slovakiaringu riaditeľ pretekov rozhodol o umiestnení motoriek do Parc Ferme už po kvalifikáciách, zatiaľ čo článok tak určuje robiť iba po pretekoch. Najmä na pretekoch v ktorých sa jazdí kvalifikácia aj preteky v jeden deň takéto rozhodnutie neumožňuje dostatočne pripraviť motocykel na preteky (malý časový odstup) a preto navrhujem takéto opatrenie neopakovať.

Vyjadrenie ŠK CPM: Nie je pravda, že PARC FERME je povinné len po pretekoch.

VZ prijalo rozhodnutie: Do NŠP bude uvedený doplnok, že pokiaľ sa v jeden deň koná kvalifikácia aj samotné preteky konkrétnej triedy, tak PARC FERME po kvalifikácii nebude.
Za:  29    Proti:  3     Zdržali sa: 0
Návrh bol schválený

 

 1. Plán činnosti a rozpočet na športovú sezónu 2020 

a) V súčasnej dobe prebiehajú rokovania o podobe šampionátov mládeže, dospelých a vintage.
Najneskôr do konca januára by mali byť zverejnené kompletné kalendáre vrátane NŠP a NTP platné pre sezónu 2020.  
Podnety a návrhy k tejto tematike môžu členovia podávať  a konzultovať kedykoľvek s členmi ŠK CPM SMF.
Výsledky rokovania zverejníme na stránkach SMF a oficiálnej stránke ŠK CPM  RoadRacing.sk.

MLÁDEŽ
V roku 2020 bude kalendár M SR a SP mládeže obsahovať 6 podujatí, tri v ČR a tri na Slovensku (1x Dlhá, 2x Slovakia Ring).

Predbežný kalendár:

16. 5. Dlhá
30. 5. Vysoké Mýto
20. 6. Písek
8. 8. Třinec
29. 8. Slovakia Ring
19. 9. Slovakia Ring

M SR CPM 

Miloš Baláž informoval o vstupe nového promotéra, talianskej spoločnosti SH Group ako nového promotéra do šampionátu Alpe Adria. ŠK CPM plánuje usporiadanie M SR SSP300, SST600, SST1000, SBK a SP v triedach -600 a +600 na piatich podujatiach (2 preteky na jedno podujatie). Päť podujatí by sa konalo spolu so šampionátom AA RR, a to Slovakia Ring, Pannonia-ring, Rijeka, Poznaň a Most. Jedno z piatich podujatí M SR bude na Slovakia Ringu ako Cena Slovenska, termín ešte nie je dohodnutý. Predsezónne testovanie pre členov SMF zdarma v mesiaci apríl.

Definitívne verzie termínových kalendárov budú zverejnené neskôr.

Predbežný termínový kalendár Alpe Adrie 2020:

24.-26. 4. Slovakia Ring (SVK)
22.-24. 5. Poznaň (POL)
26.-28. 6. Pannonia-Ring (HUN)
28.-30. 8. Rijeka (CRO)
??? október ??? Cervesina ??? (ITA)
??? Autodrom Most (CZE)

Z termínového kalendára Alpe Adrie by boli do kalendára  M SR CPM  SMF 2020 zaradené podujatia plus pridaná Cena Slovenska:

– Slovakia Ring (26.-28. 4.)
– Poznaň (22.-24. 5.)
– Pannonia-ring (26. – 28. 6.)
– Rijeka (28. – 30. 8.)
– Slovakia Ring (Cena Slovenska 2.-4. 10.)
– Most (???)
Slovenský pohár bude aj tento rok doplnený o podujatie na letisku v Trenčíne (19.-21. 6.)

M SR triedy 125 Sport Production:

Aj v roku 2020 bude seriál tvorený aj z niekoľkých samostatných pretekov zväčša mimo M SR ostatných tried.

Predbežný kalendár (môžu byť doplnené ďalšie preteky):

18.04. Slovakia Ring (variant č. 5) popri MM SR Vintage – 2 preteky
??? Staré Město – 1 preteky
19.-21.06. Letisko Trenčín – 2 preteky
2.-4.10. Slovakia Ring Cena Slovenska – 2 preteky

VINTAGE

Predbežný kalendár vintage podujatí na rok 2020

18.04. Slovakia ring (variant č. 5) MM SR (organizátor Classic Club Hlohovec)
19.-21.06 Letisko Trenčín (organizátor Motoclub Baláž)
08.-09.08. Trenčín priemyselný park MM SR v jazde pravidelnosti (organizátor Automotoklub SK karting Nová Dubnica)
22.08. Holíč, jazda pravidelnosti (Classic Club Hlohovec)

 

b) Návrh rozpočtu 2020:

Príjmy:

Predpokladáme príjmy z licencií 7000 €
Predpokladaná dotácia z MŠ SR  9 000 €

 Výdavky:

– Prostriedky na chod ŠK CPM a delegovaní činovníci………………    6 000 €
– zápisné poplatky do kalendára športových podujatí………………       500 €
– podpora reprezentácie     …………………………………………………..    2 500 €
– propagácia podujatí a reprezentácie……………………… …………..     1 000 €
–  podpora činnosti mládeže  ………………………………………… ………  6 000 €

Reprezentácia:
– refundácia nákladov a podpora reprezentantov podľa úspešnosti v priebehu sezóny 2020 – ŠK CPM určí priebehu alebo po skončení sezóny.

Talentovaná mládež:
 Čerpanie týchto prostriedkov je možné len na základe predložených projektov, komisia ich môže odporučiť ich riadiaca rada SMF.

 

 1. Voľba člena ŠK CPM

Na obsadenie funkcie M. Čermáka, ktorý odstúpil z tejto pozície. Mandát zvoleného člena ŠK CPM SMF bude ročný, t.j. do r. 2020 (z dôvodu vyrovnania mandátov volených členov ŠK): ŠK CPM navrhuje za nového člena p. Ladislava Miklánka Voľba člena ŠK CPM

Za:  31    Proti:  0     Zdržali sa: 1

 

 1. Voľba delegátov na GZ SMF a voľba člena ŠK CPM

Na Generálne zhromaždenie SMF disciplína CPM deleguje 10 svojich členov.
ŠK CPM navrhuje nasledovných členov za delegátov GZ SMF: M. Baláž, P. Kevický, R. Karnok, P. Baláž,  M. Michalovič,  T. Svitok, M. Vaculová, M. Ronec, Š. Vacula a L. Miklánek
Náhradníci: M. Sloboda, M. Špaček, P. Mazsár, L. Végh

 

 1. Správa volebnej komisie

Predseda volebnej komisie Václav Bajgart vo svojej správe konštatoval, že navrhovaný Ladislav Miklánek bol zvolený za nového člena ŠK CPM SMF.

Predseda volebnej komisie Václav Bajgart vo svojej správe konštatoval, že navrhovaní delegáti na GZ SMF boli schválení.

 

 1. Rôzne

 • Generálna sekretárka SMF p. Tatiana Kašlíková informovala Olympiáde v Tokiu v roku 2020 pred ktorou sa budú konať rôzne podujatia v jednotlivých krajinách, cez ktoré bude putovať olympijský oheň. Na Slovensku sa uskutoční Deň detí a mládeže, v rámci ktorého majú možnosť prezentácie jednotlivé športové disciplíny.
 • Ďalej informovala o vzniku nového televízneho kanála RTVS3, ktorý by sa mal od marca 2020 začať vysielať šport.
 • Taktiež informovala o začatej spolupráci s Národným športovým centrom, v rámci ktorej už prvé testy absolvovali niekoľkí pretekári. O možnostiach spolupráce sa môžu záujemcovia informovať na adrese smf@fmf.sk.
 • Richard Karnok informoval o tom, že aj v roku 2020 sa uskutočnia pohárové seriály Ducati Slovakia Cup a Babetta Cup. Záujem participovať na seriáli Ducati Slovakia Cup prejavila maďarská strana, možná spolupráca bude predmotom rokovaní. V tomto čase prebiehajú prípravy na novú sezónu a podrobnosti budú v čas zverejnené na stránkach smf.sk a RoadRacing.sk.

 

 1. Diskusia

– V diskusii sa zúčastnením prihovoril prezident SMF p. Peter Lazar, ktorý poďakoval za celú uplynulú sezónu a ocenil prístup všetkých v takej náročnej disciplíne, akou sú preteky cestných motocyklov.

– P. Ľubomír Kamenár zdôraznil nutnosť lekárskych osvedčení pri vystavovaní jednorazových pretekárskych licencií a vyjadril túžbu o spoločnom slávnostnom vyhlásení po skončení sezóny pre všetky disciplíny a seriály SMF.

– P. Marek Rendek požiadal o vysvetlenie k zmene oceňovania pretekárov na podujatiach SMF, keď podľa nových pravidiel budú traja najúspešnejší pretekári oceňovaní v sobotu medailami a v nedeľu pohármi. P. Miloš Baláž vysvetlil, že sa to deje z finančných dôvodov. Jeden z pôvodných návrhov bolo dokonca vyhlasovanie len v nedeľu po zrátaní bodov z oboch pretekov. Zmenou sobotných cien na medaily sa ušetria značné financie, ktoré sa dajú využiť pre disciplínu CPM. M. Rendek sa pýtal aj na účasť poľských pretekárov na našich podujatiach v roku 2020. P. M. Baláž odpovedal, že poľská strana podmieňuje svoju účasť zaradením pretekov Alpe Adria a M SR na okruhu v Poznani.

– P. Jiří Nechanický spomenul niekoľkoročné neakceptovanie dokumentov SMF na niektorých podujatiach v Českej republike. P. M. Baláž odpovedal, že v tomto čase je táto situácia v riešení.

– P. Ján Mišák sa pýtal na možnosť hladšieho priebehu administratívnych prebierok na Cene Slovenska na Slovakia Ringu. P. Peter Kevický mu odpovedal, že situácia bola tento rok zapríčinená personálnymi dôvodmi a súčasným oficiálnym otvorením kartingovej dráhy na Slovakia Ringu. P. T. Kašlíková ponúkla pomoc zo strany SMF pri administratívnom preberaní.

– P. Lucián Végh sa rozhodol venovať 300€, ktoré boli priznané za reprezentáciu jeho synovi na organizáciu pripravovaného slávnostného vyhlásenia M SR mládeže.

– P. Peter Baláž venoval zo subkomisie Vintage 200€ na organizáciu pripravovaného slávnostného vyhlásenia M SR mládeže.

 

 1. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie

Správu návrhovej komisie predložil valnému zhromaždeniu predseda návrhovej komisie Mario Michalovič. Hlasovaním bol schválený návrh uznesenia  valného zhromaždenia bez pripomienok .

Za:   32      Proti:   0     Zdržali sa:   0   

 1. Záver

Viceprezident SMF Miloš Baláž v krátkosti zhodnotil rokovanie Valného zhromaždenia, poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť a zhromaždenie ukončil. 

Zapísal: Richard Karnok
Zápis overil: Miloš Baláž 

 

U Z N E S E N I E

Valného zhromaždenia disciplíny CPM zo dňa 15. decembra 2019

 

VZ CPM SMF berie na vedomie:

– správu o hospodárení disciplíny CPM SMF 2019 ku dňu zasadnutia VZ a prerozdelenie prostriedkov do konca roka 2019 na návrh ŠK CPM

– diskusné príspevky prednesené na Valnom zhromaždení  CPM SMF

– správu o činnosti disciplíny CPM CMF za rok 2019

– plán činnosti disciplíny CPM SMF pre rok 2020

– predbežný rozpočet disciplíny CPM SMF pre rok 2020

VZ CPM schvaľuje:

– voľbu delegátov na GZ SMF: M. Baláž, P. Kevický, R. Karnok, P. Baláž,  M.  Michalovič,  T. Svitok, M. Vaculová, M. Ronec, Š. Vacula a L. Miklánek

Náhradníci: M. Sloboda, M. Špaček, P. Mazsár, L. Végh

– voľbu nového člena športovej komisie CPM Ladislava Miklánka, pričom jeho mandát bude na dobu jedného roka (2020

– doplnok v NŠP CPM pre rok 2019 uvedené v zápisnici z VZ.

 

VZ CPM ukladá ŠK CPM SMF:

 1. Dopracovať a zverejniť kalendár športových podujatí a NŠP a TP všetkých disciplín na sezónu 2020

      Termín: január 2020                                            Zodpovedá: ŠK CPM

 1. Usporiadať tréningový kemp mládeže

      Termín: apríl-máj 2020                                        Zodpovedá: ŠK CPM

 1. Po obdržaní Športových a Technických predpisov seriálu Alpe Adria Championship tieto obratom zapracovať do slovenskej verzie a túto poslať členom disciplíny CPM

     Termín: do 5 dní po obdržaní                             Zodpovedá: sekretariát SMF

 

Zapísal: Richard Karnok
Overil: Miloš Baláž

 

Na stiahnutie:

Zápisnica z valného zhromaždenia

Uznesenie z valného zhromaždenia

Foto: Jozef Tassy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *