Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Slovakia Ring 25. 11. 2021

Richard Karnok 1

Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Slovakia Ring 25. 11. 2021.

Prítomní:
Miloš Baláž
Peter Kevický
Ladislav Miklánek
Mario Michalovič
Norbert Mizere
Richard Karnok
Neprítomný:
Peter Baláž – ospravedlnený
Jan Čížek – ospravedlnený

Program:

  1. Úvod
  2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z dňa 17. 4. 2021
  3. Vyhodnotenie sezóny 2021
  4. Rozdelenie financií a rozpočet CPM
  5. Príprava sezóny 2022
  6. Technické a športové predpisy pre sezónu 2022
  7. Predbežný termínový kalendár 2022
  8. Príprava Valného zhromaždenia CPM
  9. Rôzne
  10. Uznesenie
  11. Záver

       1.Úvod

Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a predniesol informáciu o programe zasadnutia Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 17. apríla 2021.

 1. Kontrola plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia ŠK CPM SMF

ŠK CPM SMF ukladá:

 1. a) Dokončiť a zverejniť preklady technických predpisov Slovenského pohára Minimotard.

Zodpovedá: Norbert Mizere – splnené

 1. Vyhodnotenie sezóny 2021

O priebehu športovej sezóny 2021 informoval p. Miloš Baláž.

Aj napriek pokračujúcej pandémii sa nakoniec podarilo uskutočniť seriály vo všetkých kategóriách CPM. Práve pre pandemickú situáciu sa počas sezóny musí meniť termínový kalendár. Výsledky všetkých kategórií sú zverejnené na stránkach smf.sk a RoadRacing.sk.

Sezóna odštartovala už tradičným testovaním na Slovakia Ringu, ktoré bolo pre držiteľov celoročných licencií SMF CPM zadarmo.

V rámci M SR CPM  a SP CPM sa odjazdilo 5 podujatí, na každom dvoje pretekov. Z toho tri podujatia na Slovensku (Dolný Hričov, Slovakia Ring a Trenčín) a dve v zahraničí (Rijeka a Brno). Spolu v seriáli bodovalo 63 pretekárov.

Do hodnotenia MM SR vintage road racing sa odjazdili 4 podujatia, na každom dve samostatne bodované preteky. Tri sa uskutočnili na Slovensku (Dolný Hričov, Slovakia Ring a Trenčín) a jedno v zahraničí (Brno). Spolu bodovalo 73 pretekárov.

Pre pandemickú situáciu sa nemohli uskutočniť podujatia MM SR vintage regularity na Slovakia Ringu a v Holíči, takže nakoniec sa pre sólo triedy konali len októbrové preteky na letisku v Trenčíne. Bodovalo 32 pretekárov. Viac podujatí má na svojom konte trieda E-sidecar, ktorá absolvovala navyše po dvoje pretekov v Dolnom Hričove, a v auguste v Trenčíne. V tejto triede bodovalo 10 posádok.

Sezóna pre M SR a SP mládeže začala 3-dňovým tréningovým kempom na Slovak karting centre, ktorého súčasťou bolo aj vyhlásenie sezóny 2020 a takisto športové súťaže v rôznych disciplínach. Samotný šampionát pozostával zo šiestich podujatí, ale úvodné, v českom Písku, bolo pre pandémiu zrušené. Nakoniec sa teda bojovalo na piatich podujatiach (na každom dvoje samostatne hodnotené preteky), z čoho trikrát sa jazdilo na Slovensku (dvakrát Slovakia Ring a raz Dlhá) a dvakrát v ČR (Vysoké Mýto a Třinec). Pre veľký záujem bola do seriálu SP zaradená aj trieda Open senior. V konečnom hodnotení je 37 bodujúcich jazdcov. Vďaka kontaktom Miloša Baláža mali možnosť zúčastniť sa naši jazdci aj pohárového seriálu v Taliansku, čo využili piati pretekári. Ich účasť splnila cieľ, ktorým bolo zbieranie skúseností v jazdení v silnej medzinárodnej konkurencii, správaní sa v depe aj na dráhe, technickom preberaní motocykla či jazdeckej výstroje.

Súčasťou augustového podujatia boli aj preteky Alpe Adria MiniGP Series, kvalifikačného seriálu pre svetové finále vo Valencii.

Na začiatku sezóny ŠK CPM SMF zakúpila 3 motocykle Yamaha PW 50 (plus 3 sady pneumatík) pre potreby výchovy mládeže.

Svoj seriál odjazdil aj Ducati Slovakia Cup. Jazdci absolvovali 4 podujatia (sedem pretekov) a v konečnom hodnotení je 29 bodujúcich pretekárov.

Súťažiaci Babetta Cupu absolvovali 4 podujatia (osem pretekov) a v konečnom hodnotení je 11 bodujúcich súťažiacich.

V súčasnej nepriaznivej situácii s pandémiou sa v najbližšom čase nebudú môcť uskutočniť slávnostné vyhodnotenia sezóny 2021. Akonáhle to bude možné, vyhodnotenia sa uskutočnia a ŠK CPM SMF o tom bude včas informovať.

Miloš Baláž s vďakou ocenil spoluprácu s vedením okruhu Slovakia Ring, letiskami, okruhmi v Dlhej a Slovak karting centrom, Autoklubom ČR, sekretariátom SMF, všetkými činovníkmi na podujatiach.

 1. Rozdelenie financií a rozpočet CPM

Na zasadnutí ŠK CPM SMF informoval p. Miloš Baláž aj o čerpaní finančných prostriedkov  a navrhol rozdelenie dotácii. Za návrh rozdelenia hlasovali prítomní jednohlasne:  Maco racing team – 500€ ( + lic.FIM),  Tomáš Svitok – 300€, Mário Zajac – 300€, Ladislav Veverka – 300 €, Tobias Kráľ – 200€,  Jakub Mazsár – preplatenie licencie 2022, Šimon Urbančok – 200€ zo zdrojov ŠK CPM – zrieka sa v prospech R. Nožičku (100€) a M. Michaloviča (100€) za prácu pre mládež, Bruno Kiss – 300€ zo zdrojov ŠK CPM – zrieka sa v prospech ŠK;
Mario Michalovič, práca s mládežou – 400€  + 100€ od p. Urbančoka, t.j. 500€
Radim Nožička, Macerano racing activity – 400€ + 100€ od p. Urbančoka, t.j. 500€
Richard Karnok, propagácia CPM – 500€ (250€ CPM + 250€ Vintage)
Okrem toho M.Baláž informoval o schválení účelových dotácii Riadiacou radou SMF pre nasledujúcich členov CPM: M.Repák 2000€, M.Búlik 1000€, Lukáš Végh 500€ (viď zápisnica RR SMF z októbra 2021).

 1. Príprava sezóny 2022

M SR CPM a MM SR Vintage

Miloš Baláž informoval o predbežných plánoch pre sezónu 2022. V súčasnosti sa čaká na termínový kalendár šampionátu Alpe Adria, z ktorého niektoré podujatia by mali byť aj na budúci rok súčasťou M SR CPM.

Predbežne by mali byť súčasťou M SR CPM podujatia v Brne (Jarná cena 22.-24. 4.), v Poznani (27.-29. 5.), Dolnom Hričove (24.-26. 6. – len trieda 125SP), Na Slovakia Ringu (8.-10. 7. – Cena Slovenska), na letisku v Trenčíne (26.-28. 8.) a v Brne (30. 9.-2. 10.? Jesenná cena). V pláne je aj podujatie na maďarskom Pannonia-ringu, so zástupcami okruhu sa pripravuje stretnutie.

Na začiatku sezóny je opäť naplánované predsezónne testovanie na Slovakia Ringu, ktoré bude pre držiteľov športových licencií SMF CPM zdarma. Na mieste prebehne aj školenie pre pretekárov spojené aj s technickými informáciami. Podrobnosti k testovaniu budú včas zverejnené.

Predbežné termíny podujatí na území Českej a Slovenskej republiky.

22.-24.04 Jarná cena Brna CAMS MM ČR CAMS, M SR + MM SR Vintage RR
07.-08.05 Slovácky okruh Staré Město (alebo 14.-15.05.) AČR MM ČR AČR prírodné
21.-22.05 300 ZGH Hořice AČR MM ČR AČR prírodné
04.-05.06. Kopčany CAMS MMČR CAMS
11.-12.06. Jičín AČR MM ČR AČR 125SP + PČR Klasik pravidelnosť
24.-26.06. Dolný Hričov SMF M SR 125SP + MM SR Vintage RR, MM ČR AČR prírodné, MMČR CAMS
08.-10.07. Cena Slovenska Slovakia Ring SMF M SR + MM SR Vintage RR, MM ČR AČR okruhy, Alpe Adria
23.-24.07. Mošnov letisko??? AČR M SR, MM ČR AČR prírodné
13.-14.08. Česká Tourist Trophy + IRRC Hořice AČR P ČR Klasik + IRRC
26.-28.08. Trenčín letisko SMF M SR + MM SR Vintage RR, MM ČR AČR prírodné, MMČR CAMS
03.-04.09 Dymokury CAMS MMČR CAMS
10.-11.09. Kolštejnský okruh Branná AČR PČR Klasik pravidelnosť
30.09.-02.10. Podzimní cena Brna??? CAMS MMČR CAMS, M SR + MM SR Vintage RR

V tomto čase čakáme na možné termíny pretekov na letisku v Trenčíne (MM SR Vintage Reularity – AMKSR-karting Dubnica n.V.), Holíč (MM SR Vintage Reularity – Classic Club Hlohovec) a Slovakia Ring (MM SR Vintage Reularity – Classic Club Hlohovec).

M SR mládeže

V krátkom čase budú prebiehať rokovania ŠK CPM SMF spolu so zástupcami AČR a MAMS o sezóne 2022, po ktorých bude vydaný termínový kalendár a zverejnené informácie k novej sezóne.

 1. Technické a športové predpisy pre sezónu 2022

V súčasnosti ŠK CPM SMF čaká na medzinárodné technické a športové predpisy od FIM, resp. Alpe Adrie, aby im mohla prispôsobiť aj zmeny v našich NTP a NŠP.

 1. Predbežný termínový kalendár 2022

Pozrite bod 5. Príprava sezóny 2022

 1. Príprava Valného zhromaždenia CPM

Pre pandemickú situáciu nie je možné v dohľadnom čase usporiadať valné zhromaždenie disciplíny prezenčnou formou, ŠK CPM SMF preto zvažuje uskutočnenie VZ prostredníctvom internetu. O podrobnostiach budú členovia SMF včas informovaní.

 1. Rôzne

Na zasadnutí ŠK CPM SMF prebehla diskusia o tom, či vyhodnotiť MM SR Vintage Regularity v sólo triedach, keďže sa pre ne uskutočnilo len jediné podujatie. Účastníci sa po diskusii zhodli, že keďže v NŠP Vintage Regularity nie je uvedený minimálny počet podujatí pre vyhodnotenie MM SR, bude tento rok tento šampionát vyhodnotený aj z jediného podujatia (Letisko Trenčín 2.-3. 10. 2021), kde sa uskutočnili dvoje samostatne bodované preteky. Výsledky sú doplnené na stránkach smf.sk a RoadRacing.sk.

 1. Uznesenie

ŠK CPM schvaľuje:

 1. a) návrh rozdelenia financií CPM

ŠK CPM SMF ukladá:

 1. a) pripraviť a zverejniť technické a športové predpisy pre všetky kategórie CPM

zodpovedá: N. Mizere, M. Baláž a R. Karnok, termín: február 2022

 1. b) zorganizovať slávnostné vyhlásenie sezóny 2021

zodpovedá: M. Baláž a R. Karnok, termín: podľa pandemickej situácie

 1. c) pripraviť a zverejniť termínový kalendár pre všetky kategórie CPM

zodpovedá: M. Baláž a R. Karnok, termín: január/február 2022

 1. d) zorganizovať valné zhromaždenie disciplíny CPM

zodpovedá: M. Baláž a R. Karnok, termín: január 2022 (podľa pandemickej situácie)

 1. Záver

Pán Miloš Baláž poďakoval zúčastneným za účasť na zasadnutí.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF pre CPM
Slovakia Ring 25. 11. 2021
Zapísal: Richard Karnok

Jeden komentár k článku “Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Slovakia Ring 25. 11. 2021

 1. Tak to u nás v AČR se dohodli.
  1. Vyhlášení 2020 a 2021 nebude – ztratili se poháry
  2. Výsledky se nezveřejní
  3.České závody se na českých okruzích nepojedou
  4. Při pořádání závodů se spolehneme na CAMS, Brannou,Nepomuk a pod.- vždyť oni to
  dělají sami tak proč bychom se měli snažit
  5.Soustředíme se na přísné vybírání poplatků za start v zahraničí – na co bychom pak tu
  „AUTORITU“ měli.
  6. Schválení rozpočtu na Opletalku
  7.- ATD … ATD… ATD…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *