Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF Slovakia Ring 17. 4. 2021

Richard Karnok

Dňa 17. 4. 2021 sa na Slovakia Ringu uskutočnilo zasadnutie Športovej komisie CPM SMF. Prinášame vám zápis zo zasadnutia.

Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF

Slovakia Ring 17. 4. 2021

Prítomní:
Miloš Baláž
Peter Baláž
Peter Kevický
Mario Michalovič
Lucián Végh
Norbert Mizere
Richard Karnok

Neprítomný:
Jan Čížek – ospravedlnený

Program:

  1. Úvod
  2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 12. decembra 2020
  3. Príprava sezóny 2021
  4. Rozdelenie financií 2021
  5. Príprava podujatia Majstrovstiev Európy mini road racing 6. 6. 2021 na Slovakia Ringu
  6. Vyhodnotenie sezóny 2020
  7. Aktuálne zmeny v termínovom kalendári
  8. Rôzne
  9. Uznesenie
  10. Záver
 1. Úvod

Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a predniesol informáciu o programe zasadnutia

 1. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 12. decembra 2020

ŠK CPM SMF ukladá:

     a) pripraviť slávnostné vyhlásenie sezóny 2020
     Termín: podľa pandemickej situácie. Zodpovedá: Miloš Baláž a Richard Karnok
     Splnené

     b) pripraviť technické a športové predpisy pre CPM, Vintage a mládež pre sezónu 2021
     Termín: 31. 1. 2021. Zodpovedá: ŠK CPM SMF
     Čiastočne splnené, chýbajú TP mládeže pre Slovenský pohár

     c) vypracovať Športové predpisy pre Slovakia Cup na prírodných okruhoch pre sezónu 2021
     Termín 31. 1. 2021. Zodpovedá: Richard Karnok. Seriál sa uskutoční ako nultý ročník, ŠK CPM SMF vyberie len bodujúcich pretekárov z podujatí v kalendári.     
     V prípade uskutočnenia prvého ročníka v roku 2022 budú pripravené Športové predpisy.

 1. Príprava sezóny 2021 a aktuálne zmeny pre pandémiu

–             P. Miloš Baláž informoval prítomných o usporiadaní kempu pre mládež v dňoch 23.-25. 4. na Slovak Karting Centre na Slovakia Ringu s tým, že v piatok budú jazdci celý deň trénovať, v sobotu doobeda bude opäť tréning na trati a poobede športové hry so zameraním na fyzické schopnosti, reflexy a postreh a takisto na jazdu zručnosti na motocykli, večer občerstvenie a vyhlásenie najúspešnejších účastníkov športových hier a slávnostné vyhlásenie majstrov 2020. V nedeľu sa bude opäť celý deň trénovať na trati, pričom pretekári s licenciami SMF budú mať tréning zdarma. Kemp bude financovaný z prostriedkov ŠK CPM SMF.

–             M. Baláž vysvetlil dôvody a odpovedal tak na otázky, prečo sa v rámci medzinárodných majstrovstiev Maďarska mládeže nemôžu konať preteky našich tried ako majstrovské. Dôvodom je, že slovenský šampionát sa jazdí po dohode medzi SMF a AČR práve v spolupráci s Českou republikou a triedy nemôžu byť v dvoch šampionátoch vypísané ako majstrovské. Keďže triedy minimotard a Moto5 sa nejazdia v spolupráci s AČR ako MSR, mohli byť vypísané ako Slovenský pohár práve na podujatiach MM Maďarska.

–             M. Baláž informoval o zasadnutí komisie Alpe Adrie v Chorvátsku, ktorého sa zúčastnili Miloš Baláž a Peter Baláž. Novým členom únie Alpe Adria sa stalo Grécko. Pripravuje sa šampionát Alpe Adria aj pre mládež, z ktorého by najúspešnejší mohli postúpiť na finálové podujatie Svetového pohára MiniGP vo Valencii. Nové informácie má po vyriešení podať p. Matěj Smrž (AČR).

–             M. Baláž informoval aj o nákupe troch motocyklov Yamaha PW50 a troch setov pneumatík značky Dunlop (pre motocykle Yamaha PW50) Športovou komisiou CPM SMF pre účely náborov a výkonnostného rozvoja mládeže. Motocykle a pneumatiky boli prevzaté dňa 21. 2. 2021 od spoločnosti Maco Racing s.r.o.

–             Tento rok sa niektorí pretekári kategórie mládeže zúčastnia talianskeho seriálu Coppa Italia Junior, kde im všetko potrebné zabezpečí M. Baláž, ktorý ich účasť v seriáli zorganizoval. Zároveň s nimi na podujatia do Talianska aj pocestuje.

 1. Rozdelenie financií 2021

–             Informácie o financiách budú k dispozícii po nadchádzajúcom zasadnutí Riadiacej rady SMF.

 1. Príprava podujatia Majstrovstiev Európy Mini Road Racing 4.-6. 6. 2021 na Slovakia Ringu

–             Viceprezident SMF pre CPM M. Baláž predložil športovej komisii na odsúhlasenie uskutočnenie Majstrovstiev Európy Mini Road Racing v dňoch 4.-6. júna na Slovak Karting Centre (Slovakia Ring), pričom ako organizátor tohto európskeho šampionátu bude Športová komisia CPM SMF. Členovia ŠK CPM SMF návrh odhlasovali v pomere:

za: 7, proti: 0, zdržal: sa 0

 1. Vyhodnotenie sezóny 2020

–             Pre pandemickú situáciu sa slávnostné vyhodnotenie sezóny 2020 uskutočnilo dňa 17.4. na Slovakia Ringu pri predsezónnom testovaní SMF pre M SR a SP CPM a MM SR Vintage a pre M SR a SP mládeže sa uskutoční v sobotu 24.4. počas kempu mládeže na Slovak Karting Centre.

 1. Aktuálne zmeny v termínovom kalendári

–             Pre pandemickú situáciu prišlo ku zmenám termínových kalendárov, pričom sa očakávajú ďalšie zmeny. Všetko je uvedené na oficiálnej webstránke SMF, www.smf.sk,  v sekcii Cestné preteky.

 1. Rôzne

–             Doterajší člen ŠK CPM SMF, p. Lucián Végh, požiadal pre časovú zaneprázdnenosť ku dňu 1.5.2021 o uvoľnenie zo svojej funkcie člena ŠK CPM SMF. ŠK CPM SMF berie uvedenú požiadavku na vedomie.

 1. Uznesenie

ŠK CPM SMF berie na vedomie:

     a) Informácie o zmenách v termínovom kalendári pre sezónu 2021.

     b) Odstúpenie člena ŠK CPM SMF, pána Luciána Végha.

ŠK CPM schvaľuje:

     a) Prípravu podujatia ME Mini Road Racing 4.-6. 6 2021 na Slovakia Ringu, ktoré po organizačnej stránke zastreší Športová komisia CPM SMF.

ŠK CPM SMF ukladá:

     a) Dokončiť a zverejniť preklady technických predpisov Slovenského pohára Minimotard.

Zodpovedá: Norbert Mizere

 

 1. Záver

Pán Miloš Baláž poďakoval zúčastneným za účasť na zasadnutí.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF pre CPM
Slovakia Ring 17. 4. 2021

Zapísal: Richard Karnok

Zápis zo zasadnutia vo formáte pdf si môžete stiahnuť kliknutím sem…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *