Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Slovakia Ring 10. 2. 2023

Richard Karnok

Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Slovakia Ring 10. 2. 2023.

Prítomní:
Miloš Baláž
Jozef Tassy
Zuzana Veverková
Mario Michalovič
Neprítomný:
Peter Baláž – ospravedlnený
Ladislav Miklánek – ospravedlnený
Jan Čížek – ospravedlnený
Norbert Mizere – ospravedlnený
Hostia:
Margita Vaculová
Štefan Vacula
Richard Karnok

Program:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z valného zhromaždenia CPM SMF
3. Príprava sezóny 2023 a doplnenie NŠP CPM 2023 o nový seriál MMSR/MSR CPM na prírodných okruhoch
4. Príprava predsezónneho testovania CPM a mládeže
5. Športové a technické predpisy pre sezónu 2023
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver

1. Úvod
Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a predniesol informáciu o programe zasadnutia.

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z VZ CPM SMF z 20. novembra 2022.
VZ CPM SMF ukladá ŠK CPM:
1. Do budúcnosti spracovať správu o hospodárení po jednotlivých položkách, hlavne
poháre a náklady na delegovaných činovníkov.
Zodpovedá: ŠK CPM SMF
Stav: Správy sa tak budú v budúcnosti tvoriť
2. Úpravu TP pre vintage dopracovať na najbližšom zasadnutí ŠK za účasti G. Vaculovej
Zodpovedá: ŠK CPM v spolupráci s p. Norbertom Mizerem
Stav: rieši sa na tomto zasadnutí ŠK CPM
3. Realizovať prieskum za účelom personálneho zazmluvnenia osoby, ktorá bude
zabezpečovať medializáciu činnosti disciplíny CPM v sezóne 2023.
Zodpovedá: ŠK CPM
Stav: v riešení
4. Preveriť na kartingovom okruhu Slovakia Ring , Dlhá, Trebatice cenu prenájmu pre
možnosť jazdenia juniorov.
Stav: v riešení
Zodpovedá: ŠK CPM

3. Príprava sezóny 2022

Športová komisia cestných pretekov motocyklov SMF pripravila koncept sezóny 2023 pre všetky kategórie disciplíny. Pred sezónou nebude chýbať už tradičné predsezónne testovanie, ktoré ŠK CPM SMF pripravuje v spolupráci s okruhom Slovakia Ring a pre jazdcov s licenciami SMF bude zadarmo. Súčasťou testovania bude aj tentoraz školenie. Myslite na to, že zverejnené termíny sú stále predbežné, kompletné termínové kalendáre aj s medzinárodnými nájdete v sekcii kalendár. Prosíme pretekárov, aby prípadné otázky a pripomienky k zverejneným informáciám smerovali na viceprezidenta SMF pre CPM Miloša Baláža.

Medzinárodné majstrovstvá SR a Medzinárodné majstrovstvá SR na prírodných okruhoch
Vlaňajšie rozšírenie národných majstrovstiev na medzinárodné sa osvedčilo, a preto budú aj v roku 2023 majstrovstvá Slovenska vypísané ako medzinárodné. Rovnako platí, že na konci sezóny budú opäť vyhlásení aj najúspešnejší pretekári národného šampionátu (držiteľov licencií SMF).
ŠK CPM SMF pre sezónu 2023 odsúhlasila jednu novinku a to, že sa popri MMSR a MSR vypisuje aj nový seriál MMSR a MSR na prírodných okruhoch. Daný seriál už niekoľko rokov funguje aj v ČR pod AČR. MM SR a M SR sa uskutočnia v rámci šampionátu Alpe Adria, seriál MM SR a M SR na prírodných okruhoch na podujatiach, ako je to uvedené v termínových kalendároch uvedených nižšie.
Zdôvodnenie:
Jedným z ďalších dôvodov vypísania nového seriálu je cena štartovného v seriáli Alpe Adria, ktorá je vyššia, preto sa niektorí pretekári vyjadrili, že v AA štartovať nechcú. Naopak, je skupina pretekárov, ktorá má záujem štartovať v kompletnom seriáli Alpe Adrie, t. j. aby sa v rámci tohto medzinárodného šampionátu šiel aj ten slovenský. Preto ŠK CPM SMF odsúhlasila vypísanie dvoch seriálov, t.j. športová komisia vyšla v ústrety obom skupinám pretekárov. Každý pretekár navyše môže štartovať v oboch seriáloch. V prípade zhody termínov budú pretekárom body z podujatia zarátané do oboch seriálov. V seriáli na prírodných okruhoch je navyše vypísaná aj trieda Twin. Vypísanie seriálu MM SR a M SR na prírodných okruhoch nebolo prerokované na novembrovom valnom zhromaždení z dôvodu, že ešte neboli známe termíny podujatí šampionátu Alpe Adria a MM ČR, od ktorých je slovenský šampionát každoročne závislý. Preto sa ŠK CPM SMF danou problematikou zaoberala až začiatkom roka 2023 a hlasovanie o doplnení NŠP CPM o nový seriál MMSR/MSR na prírodných okruhoch bolo zaradené na toto zasadnutie ŠK CPM SMF. Prinášame aj rozpis vypísaných tried:
MMSR a MSR (popri Alpe Adrii): SSP 300, SST 600, SST 1000 a Superbike (pohárové triedy do 600 a nad 600 vopred nevypisujeme, podľa záujmu pretekárov však môžeme dodatočne rozhodnúť inak).
MMSR a MSR na prírodných okruhoch: 125 SP, SSP 300, Twin, Do 600 a Nad 600.

Hlasovanie o zaradení seriálu MMSR/MSR na prírodných okruhoch do NŠP CPM 2023:
Za: 4           Proti: 0        Zdržali sa: 0

Seriál MMSR/MSR na prírodných okruhoch bude zaradený do NŠP CPM 2023.

Predbežné termínové kalendáre:
MMSR a MSR (popri Alpe Adrii):
13. 04. Test + školenie SMF Slovakia Ring
21.-23. 04. Jarná cena Brna
26.-28. 05. Slovakia Ring
16.-18. 06. Pannoniaring
14.-16. 07. Brno
08.-10. 09. Slovakia Ring
20.-22. 10. Grobnik
MMSR a MSR Road Racing:
13. 04. Test + školenie SMF Slovakia Ring
21.-23. 04. Jarná cena Brna
23.-25. 06. Dolný Hričov
30. 06-02. 07. Poznaň
21.-23. 07. Slovakia Ring Cena Slovenska
25.-27. 08. Trenčín
29. 09.-01. 10. Veľká cena Bohumila Stašu Brno

Medzinárodné majstrovstvá SR mládeže a Slovakia Cup
Sezóna pre našu mládež začne opäť kempom spojeným so súťažami a jazdením zdarma na Slovak Karting Centre na Slovakia Ringu. Aj v roku 2023 bude vypísaný šampionát ako národný aj medzinárodný plus Slovakia Cup mládeže s tým, že budú vyhodnotené samostatne. Po tom, ako sa AČR rozhodla nevypisovať na svojich podujatiach MMSR v triede PW50, hľadali sme možnosť usporiadania niekoľkých podujatí spolu s maďarskou federáciou MAMS. Z podujatí na našom území budú súčasťou termínového kalendára mládeže dve podujatia v Dlhej a jedno na Slovakia Ringu. Na Slovensku sa aj v roku 2023 uskutoční jedno z podujatí FIM MiniGP Alpe Adria Series. Trieda PW50 bude mať oproti triedam ostatným o jedno podujatie MMSR navyše, to sa uskutoční 19.-20. mája na okruhu v Brne v rámci podujatia českého Minimotocupu. Na oplátku český Minimotocup navštívi v auguste naše podujatie v Dlhej. Jazdci triedy PW50 si budú môcť ešte na záver sezóny užiť ešte jedny preteky v Brne, ktoré už nebudú pre túto triedu majstrovské. Zároveň bude mať podujatie slávnostný charakter, pretože sa na mieste uskutoční aj záverečné vyhodnotenie českého minimotocupu. V dňoch 28.-30. 07. sa v Taliansku uskutočnia majstrovstvá Európy.
Triedy a vekové limity zostanú pre sezónu 2023 bez zmien.

Predbežný termínový kalendár 2023:
07.-08. 04. Test + školenie SMF Slovakia Ring
28.-29. 04. Dlhá
19.-20. 05. Brno – len trieda PW50
26.-28. 05. Slovakia Ring (plus FIM MiniGP Alpe Adria Series)
02.-03. 06. Visonta (H)
30. 06.-02. 07. Kecskemét (H)
04.-05. 08. Dlhá
02.-03. 09. Visonta (H)
19.-20. 09. Brno – len trieda PW50 ako voľné preteky mimo MMSR

MMSR vintage road racing
Náš medzinárodný šampionát veteránov na rýchlosť v mnohom kopíruje ten vlaňajší, v tomto čase ešte prebieha rokovanie o záverečnom podujatí, ktoré by sa mohlo uskutočniť v chorvátskej Rijeke v rámci šampionátu Alpe Adria Vintage. Aj tu platí, že sezónu tradične zaháji predsezónne testovanie na Slovakia Ringu, ktoré bude pre držiteľov licencií SMF bezplatné. Novinkou je trieda Klasik Superbike, ktorá už mala predpremiéru ako voľné preteky vlani na našich letiskách. Detaily o nej budú zverejnené neskôr, rovnako ako aj o ďalšej pripravovanej triede starších motocyklov.

Predbežný termínový kalendár 2023:
13. 04. Test + školenie SMF Slovakia Ring
21.-23. 04. Jarná cena Brna
23.-25. 06. Dolný Hričov
30. 06-02. 07. Poznaň
21.-23. 07. Slovakia Ring Cena Slovenska
25.-27. 08. Trenčín
29. 09.-01. 10. Veľká cena Bohumila Stašu Brno
TBA 20.-22. 10. Rijeka???

MMSR vintage regularity
Vlani sme pretekárov domáceho šampionátu videli na májovom podujatí v Trenčíne a v Holíči, tento rok by mali pribudnúť dve podujatia v Českej republika, a to v Jičíne a Brannej.

Predbežný termínový kalendár 2023:
13. 04. Test + školenie SMF Slovakia Ring
06.-07. 05. – Veľká cena Trenčína
10-11. 06. Cena mesta Jičína (CZ)
19. 08. Holíč
09.-10. 09. Branná (CZ)

Ducati Slovakia Cup
Veľmi populárny a atraktívny seriál Ducati Slovakia Cup má už neodmysliteľné miesto v kalendári SMF a rovnako tomu bude aj v roku 2023.

Predbežný termínový kalendár 2023:
13. 04. Test + školenie SMF Slovakia Ring
06.-07. 05. – Veľká cena Trenčína
18. 05. Slovakia Ring Ducati Day
23.-25. 06. Dolný Hričov
30. 06-02. 07. Poznaň???
21.-23. 07. Slovakia Ring Cena Slovenska
19. 08. Holíč
25.-27. 08. Trenčín

Babetta Cup
Svoje miesto pod slnkom si na našich podujatiach vybojoval aj Babetta Cup, ktorý pred rokmi na naše okruhy priviedol Ľubo Deckár. Okrem podujatí nášho juniorského šampionátu by sme ženy aj mužov na Babettách mohli vidieť na letisku v Hričove (23.-25. júna) a na mestskom okruhu v Holíči (19. augusta).

Predbežný termínový kalendár 2023:
07.-08. 04. Test + školenie SMF Slovakia Ring
28.-29. 04. Dlhá
26.-28. 05. Slovakia Ring
23.-25. 06. Dolný Hričov
04.-05. 08. Dlhá
19. 08. Holíč

4. Príprava predsezónneho testovania CPM a mládeže
– Dňa 13. apríla sa na Slovakia Ringu uskutoční testovanie CPM, ktoré pre pretekárov v spolupráci s okruhom Slovakia Ring pripravila ŠK CPM SMF. Pre držiteľov celoročných športových licencií CPM SMF je testovanie bezplatné. Súčasťou predsezónneho testovania bude aj školenie pretekárov a možnosť otestovať motocykle do kategórie vintage pre vydanie športového preukazu motocykla. Prolongované budú len motocykle s platným preukazom športového motocykla. Na mieste bude k dispozícii žiadosť, nutné je však priniesť 3 fotky motocykla (rozmer 9×6 cm, zľava, sprava a tretia ľubovoľná) a ak sú k dispozícii, tak aj doklady o nadobudnutí športového motocykla. Detaily k testovaniu budú zverejnené na portáloch smf.sk a RoadRacing.sk.
– V dňoch 7. a 8. apríla sa kartingovom okruhu Slovakia Ringu uskutoční Kemp mládeže SMF. Rovnako aj tento kemp je pripravený vďaka úzkej spolupráci ŠK CPM SMF a okruhom Slovakia Ring. V sobotu bude prebiehať školenie pretekárov a ďalší program, ktorý ŠK CPM SMF zverejní na portáloch smf.sk a RoadRacing.sk.

5. Športové a technické predpisy pre sezónu 2023

V tomto čase sú priebežne dokončované a zverejňované športové a technické predpisy pre všetky kategórie disciplíny CPM.

6. Rôzne

Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM informoval o tom, že na zasadnutia ŠK CPM SMF budú pozývaní aj manželia Vaculovci kvôli predpisom kategórií Vintage. Pani Margita Vaculová informovala o potrebných informáciách pre jazdcov Vintage, ktorí sa zúčastnia predsezónneho testovania na Slovakia Ringu a sú uvedené v tejto zápisnici v bode č. 4..

7. Uznesenie

ŠK CPM schvaľuje:
a) Termínový kalendár pre sezónu 2023
b) Doplnenie NŠP CPM 2023 o nový seriál MMSR/MSR CPM na prírodných okruhoch

ŠK CPM SMF ukladá:
a) dokončiť a zverejniť športové a technické predpisy pre všetky kategórie CPM
zodpovedá: P. Kevický, R. Karnok, N. Mizere, J. Čížek, Mario Michalovič a Zuzana Veverková, termín zverejnenia: ihneď po dokončení

8. Záver

Pán Miloš Baláž poďakoval zúčastneným za účasť na zasadnutí.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF pre CPM
Slovakia Ring 10. 2. 2023

Zapísal: Richard Karnok

Foto: Jozef Tassy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *