Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF na Slovakia Ringu

Richard Karnok

V sobotu 23. mája sa na Slovakia Ringu uskutočnilo zasadnutie športovej komisie cestných pretekov motocyklov SMF. Prinášame vám zápisnicu z tohto stretnutia.
 

Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF na Slovakia Ringu

Prítomní členovia ŠK CPM SMF:
Miloš Baláž
Peter Kevický
Peter Baláž
Ladislav Miklánek
Richard Karnok
Mário Michalovič
Lucián Végh

Prítomný hosť:
Norbert Mizere

Neprítomní členovia ŠK CPM SMF:
Jan Čížek – ospravedlnený

1. Úvod

p. Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a hostí a predniesol informáciu o programe zasadnutia.
Program:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 12. februára 2020
3. Zmeny športovej sezóny 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19
4. Upravené termínové kalendáre podujatí sezóny 2020
5. Rozdelenie financií pre sezónu 2020
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM z dňa 12. februára 2019

a) Dopracovať ŠP a TP pre všetky kategórie v spolupráci so zainteresovanými federáciami vo všetkých kategóriách CPM.
Termín: do konca februára 2020 Zodpovedá: M. Baláž, R. Karnok – pre pandémiu koronavírusu priebežne v riešení
b) Vypracovať koncepciu pre výchovu mládeže formou náborov a tréningov
Termín: do konca februára 2020 Zodpovedá: M. Baláž, M. Michalovič, L. Végh – pre pandémiu koronavírusu priebežne v riešení 

3. Zmeny športovej sezóny 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19

Viceprezident SMF p. Miloš Baláž informoval o zmenách v organizácii sezóny v jednotlivých kategóriách disciplíny CPM v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19, ktorá ovplyvnila motocyklový šport na všetkých úrovniach, teda od republikových seriálov až po majstrovstvá sveta.
Aj na Slovensku sa situácia dotkla všetkých kategórií, keď niektoré podujatia museli byť buď preložené alebo celkom zrušené.
Baláž informoval o súčasnom nariadení vlády, ktoré pre pandémiu ochorenia Covid-19 v tomto čase neumožňuje usporadúvať motocyklové pretekárske podujatia.

4. Upravené termínové kalendáre podujatí sezóny 2020

V tomto čase sú upravené termíny podujatí zverejnené na oficiálnych portáloch smf.sk a roadracing.sk. Miloš Baláž oznámil, že na Slovensku organizované preteky na letisku v Trenčíne zmenili svoj termín z júnového termínu na 28.-30. august 2020. Niektoré zmeny sú plánované aj v kalendári šampionátu Alpe Adria, júnové podujatie na maďarskom Pannonia-ringu, ktoré bude súčasťou majstrovstiev Slovenskej republiky, by sa malo uskutočniť 24.-26. júla. Promotér šampionátu Alpe Adria oznámi, či sa podujatie v Maďarsku uskutoční podľa počtu prihlásených pretekárov ku dňu 15. 6. 2020.
Pre súčasné neisté podmienky cezhraničných opatrení pre pandémiu ochorenia Covid-19 sa ŠK CPM SMF do 25. 5. 2020 rozhodne, či budú preteky MMČR mládeže 30. 5. vo Vysokom Mýte (ČR) vypísané aj ako majstrovstvá SR. O rozhodnutí bude okamžite informovať pretekárov a ich zákonných zástupcov prostredníctvom emailovej pošty a oznámenia na portáloch smf.sk a roadracing.sk.
Do 1. júna 2020 ŠK CPM rozhodne aj o tom, či sa preteky triedy 125 SP na Jarnej cene Brna (náhradný termín 5.-7. júna 2020) uskutočnia aj ako M SR. Rozhodovať sa bude taktiež na základe cezhraničných opatrení pre pandémiu ochorenia Covid-19.
Pán Peter Baláž informoval, že o konaní pretekov Vintage v Holíči (22. 8. 2020) sa rozhodne do 10. júna 2020. Výsledok bude zverejnený na portáloch smf.sk a roadracing.sk.
Súčasťou podujatia Ducati Slovakia Cupu 29. 5. 2020 na Slovakia Ringu nebudú preteky oficiálneho Ducati Slovakia Cupu pod hlavičkou SMF, keďže súčasné nariadenie vlády pre pandémiu ochorenia Covid-19 nedovoľuje organizovanie pretekov.

Aktuálny termínový kalendár CPM 2020:

M SR tried SSP300, SST600, SST1000 a SBK
24.-26. 04. Slovakia Ring (popri Alpe Adrii) – zrušené!
22.-24. 05. Poznań (popri Alpe Adrii) – zrušené!
26.-28. 06. Pannonia-ring (popri Alpe Adrii) – očakáva sa zmena termínu na 24.-26. 7.
28.-30. 08. Rijeka (popri Alpe Adrii) – očakáva sa zmena termínu
02.-04. 10. Slovakia Ring (Cena Slovenska)

Slovenský pohár -600 a +600
24.-26. 04. Slovakia Ring (popri Alpe Adrii) – zrušené!
22.-24. 05. Poznań (popri Alpe Adrii) – zrušené!
26.-28. 06. Pannonia-ring (popri Alpe Adrii) – očakáva sa zmena termínu na 24.-26. 7.
28.-30. 08. Rijeka (popri Alpe Adrii) – očakáva sa zmena termínu
28.-30. 08. Trenčín letisko – zmena termínu na 28.-30. 08. 2020
02.-04. 10. Slovakia Ring (Cena Slovenska)

Trieda 125SP
05.-07. 06. Brno – Jarní cena – 2 preteky – presunuté na 05.-07. 06. (MSR bude potvrdené do 1. 6.)
18. 04. Slovakia Ring (variant č. 5) – 2 preteky – preložené, čaká sa na nový termín!
17.-19. 07. Staré Město – 1 preteky – zrušené
28.-30. 08. Trenčín letisko 2 preteky – zmena termínu na 28.-30. 08. 2020
02.-04. 10. Slovakia Ring (Cena Slovenska) – 2 preteky

M SR mládež
16. 05. Dlhá – zrušené, možnosť nového termínu!
30. 05. Vysoké Mýto (CZE) – nebude súčasťou M SR
20. 06. Písek (CZE)
08. 08. Třinec (CZE)
29. 08. Slovakia Ring
19. 09. Slovakia Ring

MM SR Vintage regularity
18. 04. FIME Cup + MM SR Vintage + Road Racing Vintage Slovakia Ring – preložené, čaká sa na nový termín!
08.-09. 08. MM SR Vintage Trenčín (priemyselná zóna)
28.-30. 08. Alpe Adria Vintage + MM SR Vintage + Road Racing Vintage Trenčín (letisko) – zmena termínu na 28.-30.08 2020
22. 08. EP + MM SR Vintage Holíč

Ducati Slovakia Cup
18. 04. Slovakia Ring (variant č. 5) – preložené, čaká sa na nový termín!
29. 05. Slovakia Ring – Ducati Day – nebude súčasťou seriálu Ducati Slovakia Cup! 
08.-09. 08. MM SR Vintage Trenčín (priemyselná zóna)
22. 08. Holíč
28.-30. 08. Trenčín letisko – zmena termínu na 28.-30. 08. 2020
23.-24. 09. Slovakia Ring
02.-04. 10. Slovakia Ring

Babetta Cup
18. 04. Slovakia Ring (variant č. 5) – preložené, čaká sa na nový termín!
16. 05. Dlhá – zrušené, možnosť nového termínu!
TBA – Trebatice
22. 08. Holíč
29. 08. Slovakia Ring – kartingová dráha
19. 09. Slovakia Ring – kartingová dráha

Alpe Adria Championship
24.-26. 04. Slovakia Ring (SVK) – zrušené!
22.-24. 05. Poznań (POL) – zrušené!
26.-28. 06. Pannonia-ring (HUN) – očakáva sa zmena termínu 24.-26. 7.
28.-30. 08. Rijeka (CRO) – očakáva sa zmena termínu
16.-18. 10. Cremona (ITA)

Alpe Adria Vintage + 125 SP/125GP + 250 SP/250SP
24.-26. 04. Slovakia Ring – zrušené!
22.-24. 05. Poznań (POL) – zrušené!
28.-30. 08. Trenčín letisko – zmena termínu na 28.-30. 08. 2020
24.-25. 09. Transylvania Moto Ring
02.-04. 10. Slovakia Ring (ROM)
16.-18. 10. Cremona (ITA)

5. Rozdelenie financií pre sezónu 2020

Miloš Baláž informoval o výsledkoch rokovania Riadiacej rady SMF z dňa 21. mája, na ktorom sa hovorilo o financovaní SMF z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Pre pandémiu ochorenia Covid-19 nie je v tomto období jasné, v akej výške bude pre jednotlivé športové zväzy poskytnutý príspevok, t. j. nevie sa ani v akej konečnej výške budú poskytnuté  finančné prostriedky jednotlivým disciplínam SMF. Okrem toho bola zatiaľ zo strany štátu zrušená akékoľvek dotácia športových podujatí. M. Baláž informoval aj o počte vydaných licencií CPM, kde bol pre spomenutú pandémiu zaznamenaný výrazný pokles (154 vydaných licencií), čo tiež ovplyvňuje finančný rozpočet ŠK CPM SMF.

6. Rôzne

– M. Baláž hovoril o pripravovanej výstave na výstavisku Agrokomplex v Nitre, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci október a svoj stánok tam plánuje mať aj Slovenská motocyklová federácia. Na mieste by sa prezentovala aj disciplína CPM.
– Prítomní hovorili o potrebe vytvorenia univerzálneho online prihlasovacieho formulára pre všetky kategórie CPM, ktorý by generoval údaje o pretekároch do jednej databázy, ku ktorej by mali prístup členovia ŠK CPM a technickí komisári.
– M. Baláž hovoril o možnosti usporiadania ďalšieho podujatia M SR CPM v spolupráci s organizátormi šprintov v niektorom možnom voľnom termíne na Slovakia Ringu, pričom motocykle by jazdili na variante č. 5 a šprinty motocyklov a automobilov na cieľovej rovinke.
– Zástupcovia subkomisie mládeže hovorili o možnostiach usporiadania kempu pre mládež, pričom zákonní zástupcovia mladých pretekárov sa vyjadrili, že by radšej kemp absolvovali na kartingovej trati Slovakia Ringu ako na najprv plánovanej trati v Trebaticiach.
– Prítomní hovorili o výške poplatku za športovú licenciu pre pretekárov po rozbehnutí sa sezóny po uvoľnení obmedzení v súvislosti s pandémiou. Výška poplatku by mala byť na úrovni zvýhodnenej ceny licencie platnej do konca januára 2020. Pretekári, ktorí platili vyššiu cenu po tomto termíne ba mali nárok na vrátenie preplatku.

7. Športová komisia CPM SMF na svojom zasadaní prijíma nasledovné „ UZNESENIE“:

ŠK CPM SMF berie na vedomie:

a) Správu o priebehu športovej sezóny 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19
b) Zmeny v termínových kalendároch pre rok 2020

ŠK CPM SMF ukladá:

a) Dopracovať koncepciu pre výchovu mládeže formou náborov a tréningov.
Termín: do konca mája 2020 Zodpovedá: M. Michalovič, L. Végh

b) Zistiť možnosti vytvorenia registračného online formulára pre prihlasovanie pretekárov na podujatia podľa potrieb ŠK CPM.
Termín: do konca mája 2020 Zodpovedá: R. Karnok

c) Zistiť možnosť usporiadania pretekov na Slovakia Ringu na variante č. 5 v spolupráci s organizátormi šprintov.
Termín: do konca júna 2020 Zodpovedá: M. Baláž

d) Usporiadať tréningový kemp mládeže na kartingovom okruhu Slovakia Ringu
Termín: jún-júl 2020 Zodpovedá: M. Baláž, M. Michalovič, L. Végh

8. Záver

Pán Miloš Baláž poďakoval zúčastneným za účasť na zasadnutí.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF pre CPM
Slovakia Ring 23. 5. 2020

Zapísal: Richard Karnok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *