Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF 10. 9. 2020 na Slovakia Ringu

Richard Karnok

Vo štvrtok 10. septembra sa na Slovakia Ringu uskutočnilo zasadnutie športovej komisie cestných pretekov motocyklov SMF. Prinášame vám zápisnicu z tohto stretnutia.

Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF
Slovakia Ring 10. 9. 2020

Prítomní členovia ŠK CPM SMF:
Miloš Baláž
Peter Kevický
Ladislav Miklánek
Richard Karnok
Mario Michalovič
Lucián Végh

Neprítomní členovia ŠK CPM SMF:
Peter Baláž – ospravedlnený
Jan Čížek – ospravedlnený

 1. Úvod:
 2. Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a hostí a predniesol informáciu o programe zasadnutia.
  Program:
 3. Úvod
 4. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 23. mája 2020
 5. Priebeh športovej sezóny 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19
 6. Príprava podujatí Cena Slovenska a MSR mládeže
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver
 9. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 23. mája 2020

ŠK CPM SMF ukladá:
a) Dopracovať koncepciu pre výchovu mládeže formou náborov a tréningov.
     Termín: do konca mája 2020 Zodpovedá: M. Michalovič, L. Végh
– priebežne v plnení

b) Zistiť možnosti vytvorenia registračného online formulára pre prihlasovanie pretekárov na
    podujatia podľa potrieb ŠK CPM.
     Termín: do konca mája 2020 Zodpovedá: R. Karnok
– vyriešené

c) Zistiť možnosť usporiadania pretekov na Slovakia Ringu na variante č. 5 v spolupráci
s organizátormi šprintov.
    Termín: do konca júna 2020 Zodpovedá: M. Baláž
– pre koronakrízu nebolo možné

d) Usporiadať tréningový kemp mládeže na kartingovom okruhu Slovakia Ringu
   Termín: jún-júl 2020 Zodpovedá: M. Baláž, M. Michalovič, L. Végh
– pre koronakrízu nebolo možné

 1. Priebeh športovej sezóny 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19

MSR a SP CPM
Pre koronavírus boli zrušené podujatia na Slovakia Ringu (popri Alpe Adrii) a v poľskej Poznani (popri Alpe Adrii), preto ŠK CPM hľadala možnosti, kde uskutočniť náhradné podujatia. Prvou náhradou sa stali preteky Jarná cena Brna v dňoch 17.-19. júla na Automotodróme v Brne.
Nasledovali preteky šampionátu Alpe Adria na Pannoniaringu (oproti pôvodnému júnovému termínu presunuté na 24.-26. júla). Druhou náhradou zrušených pretekov MSR bolo podujatie Medzinárodné motocyklové preteky Letisko Trenčín v termíne 28.-30. augusta, ktoré malo byť pôvodne len súčasťou Slovenského pohára -600 a +600 cm³. Nakoniec sa v Trenčíne odjazdil kompletný slovenský šampionát vo všetkých vypísaných triedach.
O týždeň neskôr mali byť preteky MSR súčasťou podujatia Alpe Adria v chorvátskej Rijeke, pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a zaradenie Chorvátska do červenej zóny však ŠK CPM rozhodla o zrušení hodnotenia MSR na podujatí v Rijeke.
Záverečné podujatie MSR sa uskutoční 2.-4. októbra na Slovakia Ringu v rámci Ceny Slovenska.

MSR a SP mládeže
Po problémoch spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 boli ŠK CPM nútená zrušiť podujatie juniorského šampionátu a MMČR  Miniracing v Dlhej a meniť termíny ďalších dvoch podujatí na kartingovom okruhu Slovakia Ringu. Prvé z nich už máme za sebou, 15. augusta sa na Slovakia Ringu predstavilo osem desiatok pretekárov zo SR, ČR a Maďarska. Úspešne pripravené podujatie však narušil dážď, pre ktorý museli byť druhé série jázd zrušené.
Záverečné podujatie MSR a SP mládeže a MMČR Miniracing je naplánované na 3. októbra opäť na kartingovom okruhu Slovakia Ringu.

MMSR Vintage
Pre zrušené podniky na Slovakia Ringu (apríl), v Trenčíne (priemyselná zóna – august) a Holíč (august), ktoré mali byť súčasťou MMSR Vintage Regularity, teda v jazde pravidelnosti, sa ŠK CPM podľa NŠP Vintage rozhodla tohtoročný medzinárodný slovenský šampionát vypísať ako MMSR Vintage Road Racing, teda hodnotenie na rýchlosť. D seriálu pribudlo podujatie Letná cena Brna v júli na Masarykovom okruhu, preteky sa uskutočnili na letisku v Trenčíne a naplánované sú aj na 2.-4. október na Cene Slovenska na Slovakia Ringu.

 1. Príprava podujatia Cena Slovenska a MSR mládeže

V tejto chvíli sú na zverejnenie pripravené ZU a predbežný časový harmonogram na podujatie Cena Slovenska, ktoré sa uskutoční 2.-4. 10. na Slovakia Ringu.
Rovnako sú pripravené ZU aj predbežný časový harmonogram na podujatie MSR a SP mládeže, ktoré sa uskutoční 3. 10. na kartingovom okruhu Slovakia Ringu.

 1. Športová komisia CPM SMF na svojom zasadaní prijíma nasledovné „ U Z N E S E N I E “:

ŠK CPM SMF berie na vedomie:
a) Správu o priebehu športovej sezóny 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19

ŠK CPM SMF ukladá:
a) Dopracovať priebežnú tabuľku MMSR Vintage Road Racing
Termín: do konca 20. 9. 2020 Zodpovedá: R. Karnok

b) pripraviť podujatia MSR a SP CPM, MMSR Vintage a MSR a SP mládeže na Slovakia Ringu
Termín: do konca 20. 9. 2020 Zodpovedá: ŠK CPM

 1. Záver
  Pán Miloš Baláž poďakoval zúčastneným za účasť na zasadnutí.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF pre CPM

Slovakia Ring 10. 9. 2020

Zapísal: Richard Karnok

Zápis na stiahnutie v pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *