COVID-19 – slová prezidenta SMF

Richard Karnok

Súčasná celosvetová epidémia ochorenia COVID-19 zasiahla značnou mierou i šport a náš motocyklový šport.  Prinášame vám vyjadrenie prezidenta SMF Ing. Petra Lazara k súčasnej, pre šport nepriaznivej situácii.