Príprava sezóny CPM 2022

Richard Karnok

Športová komisia cestných pretekov motocyklov SMF pripravila koncept sezóny 2022 pre všetky kategórie disciplíny.