Testovanie mládeže SMF

Richard Karnok

Vážený športový priateľ, v súvislosti so zahájenou spoluprácou s Národným športovým centrom Bratislava v oblasti diagnostiky a testovania našich