Šanca pre Kyjovský okruh – nová trať

Richard Karnok

Nedávno sme vám sľúbili, že prinesieme nové informácií o možnosti návratu aj u slovenských fanúšikov populárneho Kyjovského okruhu do kalendára motocyklových pretekov, ktorý budú organizačne zastrešovať usporiadatelia z kopčianskeho Moto Classic Racing Clubu. Vtedy sme priniesli článok s vyjadreniami pána Petra Civína, predsedu výkonného výboru divízie prírodných okruhov CAMS, s ktorým sme sa dohodli na tom, že nám poskytne nové informácie hneď ako bude niečo nové. Dnes sa nám pán Civín ozval s čerstvými novinkami.

Petr Civín, predseda výkonného výboru divízie prírodných okruhov CAMS
Petr Civín, predseda výkonného výboru divízie prírodných okruhov CAMS

Pán Civín, máte za sebou stretnutie s predstaviteľmi mesta Kyjov, je už situácia okolo možnosti konania tamojších pretekov istá?
Povedať že je niečo úplne isté dnes celkom nemôžeme. Sám pán starosta je za uskutočnenie pretekov a najbližšie sa musí jednať o oprave komunikácií…

Do akej miery sa teda po vašom jednaní s vedením mesta zmenila šanca na uskutočnenie podujatia? Nedávno ste spomínali, že je to 50 na 50…
Dnes je tá šanca na uskutočnenie pretekov určite vyššia, tipoval by som, že 70-percentná…

V Kyjove sa preteky stretávali s dosť veľkou nevôľou niektorých obyvateľov, neobávate sa, že situácia sa bude v tomto smere opakovať?
Zo strany mesta je záujem sa k pretekom vrátiť, pretože to bolo úspešné podujatie a práve kvôli obyvateľom by sme chceli zmeniť trasu okruhu, aby sa nejazdilo úplne cez to centrum.

Sú tam na to možnosti?
Možnosti sú. Pri jednej z nich by sa napríklad jednalo o okruh okolo 3000 metrov dlhý a bolo by to práve mimo obytnej zástavby, takže práve obyvateľov by to neobmedzovalo.

To by ako argument mohlo zabrať aj na mestskom zastupiteľstve…
Presne, myslím si, že keďže je to mimo obytnej časti, tak by nemal byť problém.

Na predbežnom termíne podujatia sa zatiaľ nič nemení?
Nie, termín zostáva 19. a 20 september.

Ďakujem vám za informácie, verme, že sa to nakoniec podarí.

Text: Richard Karnok
Foto: CAMS