AČR: Závody na přírodních okruzích v sezónách 2019 a změny pro rok 2020

Richard Karnok

V Hořicích v Podkrkonoší se uskutečnila „porada přírodních okruhů,“ při které se probírala uplynulá letošní sezóna a zároveň se řešily změny pro rok 2020. Na ty navázalo mimořádné zasedání na Autoklubu České republiky.

Letošní sezóna závodů na přírodních okruzích pod záštitou Autoklubu České republiky je minulostí, proto nadešel čas tento rok zhodnotit a zároveň se začít postupně připravovat na sezónu příští. Porada přírodních okruhů se konala 19.10.2019 v Hořicích v Podkrkonoší, kde se sešlo několik hlavních představitelů těchto závodů. Byli tu členové komise silničních závodů motocyklů AČR, konkrétně předseda Matěj Smrž a členové komise za přírodní okruhy Martin Kulhánek a Tomáš Jenčovský, členové SMS Hořice, techničtí komisaři, jednotliví zástupci pořadatelů závodů, mezi kterými chyběli jen organizátoři závodů v Nepomuku a v Těrlicku, činovníci a hosté.

Na úvod se slova chopil Tomáš Jenčovský, který byl buď ředitelem závodu nebo předsedou jury ve většině závodů. „Jsem potěšen, že tu jsou s výjimkou Nepomuku a Těrlicka zástupci všech závodů, dále pak činovníci, zástupci hořického střediska, které je největší v České republice, Matěj Smrž, jakožto předseda komise SZM a Martin Kulhánek, který je členem komise SZM. Na úvod si shrneme sezónu a poté představíme změny pro sezónu 2020. Novinkou budou nové sportovní řády, které budou upraveny pro přírodní okruhy, bezpečnostní manuály a také změny technických pravidel, které se týkají hlavně Klasiků.“

Na to navázal předseda komise SZM Matěj Smrž: „Každý zná mou funkci i minulost, kdy jsem byl až do loňského roku aktivním závodníkem. Hlavním úkolem v mé nové roli bylo najít shodu mezi jezdci, pořadateli, činovníky a samotným Autoklubem České republiky. Věřím tomu, že změny, které nastaly pro rok 2019, byly znát. Jsem rád, že se mi u přírodních okruhů podařilo prosadit statut mezinárodní mistrovství České republiky. Jsem si vědom toho, jak těžká a specifická disciplína to je a dle mého si zaslouží být MMČR, pochopitelně ne ve všech třídách. Další velkou změnou bylo zlepšení proma celé série, nejen u přírodních okruhů, ale i u závodních okruhů a malé silnice. Všichni potřebujeme, aby o nás bylo slyšet.“

„Bohužel jsme po tragických událostech museli přijít s rychlými změnami a založili jsme bezpečnostní komisi. Není to o šikanování pořadatelů, jezdců nebo omezování krásy našeho sportu pro diváky, ale jde především o ochranu samotné disciplíny. Nechceme u nás konec těchto závodů a proto jsme museli takové opatření přijmout. Dal jsem důvěru předním jezdcům, kteří se do toho zapojili a ukázalo se, že to bylo správné. Nikdo nezpochybňuje to, že pro závody dělá pořadatel maximum, ale jezdec, který má trať dobře najetou a projel ji stokrát, dokáže lépe určit, jak a kde by mohlo dojít k pádu a jaké by pád mohl mít následky. Věřím, že když v tom budeme pokračovat, tak odstraníme další rizika. Děkuji všem za účast i následné připomínky ke změnám.“

Následovalo zhodnocení jednotlivých závodních podniků letošní sezóny MMČR a PČR silničních závodů motocyklů na přírodních okruzích. Podstatné body jsou shrnuty v následující tabulce a poté byly představeny a prodiskutovány změny pro příští sezónu.

K tématu úprav technických pravidel třídy Klasik se konalo další zasedání 18.11.2019 v budově Autoklubu České republiky za účasti členů komise SZM, technických komisařů a zástupců jezdců, konkrétně: Matěj Smrž, předseda komise SZM, Tomáš Jenčovský a Martin Kulhánek, členové komise SZM, Josef Stránský, šéftechnik AČR, Petr Brábník a Josef Kubíček zástupci jezdců, Jiří Voborník a Oldřich Prokop, techničtí komisaři, Libor Kamenický z AMK Hořice, Jiří Kolář ze SMS Hořice, Vítězslav Hatan, jezdec a Mgr. Tomáš Kunc, generální sekretář AČR.

Závod Termín Druh závodu Poznámka
Staré Město 4. – 5. 5. 2019 MMČR bezpečná trať
    PČR klasik doporučení jet velké třídy
      140 jezdců, 150 motocyklů
300 ZGH Hořice 18. – 19. 5. 2019 MMČR dva závody do a nad 600
      – více jezdců z IRRC
      20 tis. diváků
      velkoplošné obrazovky
      zvýšené zabezpečení trati
      zvýšené zdravotní zabezpečení
      tresty za safety car a alkohol
Jičín 8. – 9. 6. 2019 JPHZM 240 jezdců
    MMČR 125 SP dobré počasí
    + volný Jawa 50 změna startovní procedury
        (motor v chodu)
Radvanice 29. – 30. 6. 2019 MMČR dobré počasí
    PČR klasik 159 jezdců, 165 motocyklů
    + volný side tresty za safety car
      profesionální práce záchranářů
Těrlicko 13. – 14. 7. 2019 MMČR 162 jezdců, 194 motocyklů
    IRRC tresty za safety car
      zavedení bezpečnostní komise
Nepomuk 27. – 28. 7. 2019 JPHZM 200 jezdců
ČTT Hořice 17. – 18. 8. 2019 PČR klasik 190 jezdců, 199 motocyklů
    IRRC tresty za safety car
    + volný side zavedení bezpečnostních manuálů k přírodním okruhům
Branná 7. – 8. 9. 2019 JPHZM 229 jezdců, 253 strojů
      více jezdců ve třídě V a side
       – obojí se jelo  na dvě skupiny
Hradec Králové 13. – 15. 9. 2019 MMČR

PČR Klasik

zrušeno – pro 2020 se hledá náhrada

 

Změny pro rok 2020

Pro sezónu 2020 byly přijaty tyto změny:

 1. vytvoření bezpečnostních manuálů pro každý přírodní okruh
  • každý pořadatel bude obeznámen s jeho podobou po vzoru rallye aut
  • bude obsahovat teoretickou část (povinnosti personálu) a praktickou část (konkrétní zabezpečení trati)
 2. bezpečnostní komise bude působit na všech tratích PO, včetně těch na JPHZM
 3. na přírodních okruzích nemohou startovat jezdci mladší 18 let
 4. vznik nové kategorie Supersport 300
  • na závodech doplní kategorii Supermono, kde je nižší účast
  • Tomáš Kohout připravuje technické předpisy (inspirace u FIM Europe)
  • dostupné závodění po vzoru zahraničí, kde přislíbilo účast několik jezdců
  • v první sezóně bude hodnocena jako mezinárodní přebor České republiky s cílem v roce 2021 přechod na mezinárodní mistrovství České republiky
 5. nové samostatné sportovní řády pro přírodní okruhy
 6. změna pouze názvů dvou tříd, kdy technická pravidla zůstanou stejná jako doposud
  • třída do 600 se bude jmenovat Supersport 600
  • třída nad 600 se bude jmenovat Superbike
 7. soutěžní systém PČR JPHZM, PČR klasik a MMČR SZM na PO zůstává stejný
 8. MMČR SZM na PO se pojede ve třídách:
  • 125 SP, 125 GP, Supersport 300, Supertwin, Supermono, 250 Open, Supersport 600 a Superbike
  • kvůli nezájmu jezdců v letošní sezóně nebude třída Moto3 závodit s kategorií 125 GP, ale jezdci mohou startovat ve třídě 250 Open
 9. maximální počet jezdců v řadě na startovním roštu bude tři
  • příklady variant startování 3 3 3 či 3 2 3
 10. minimální šířka závodní trati je 4 m
 11. na příjezdových cestách k závodním okruhům budou neprůjezdné, ale rychle odstranitelné překážky (příkladem je auto nebo ploty)
 12. zrušení omezení pneumatik – možnost používat slicky ve všech třídách, jen u třídy 125 SP zůstanou stejné pneumatiky jako doposud
 13. v případě, že bude mít technický komisař s pověřením ředitele závodu podezření na jiný technický stav stroje, než je předepsáno technickými pravidly, případnou kontrolu hradí jezdec tak, jako je tomu ve všech šampionátech ve světě
 14. nová technická pravidla pro kategorii PČR klasik
  • v posledních letech byl zaznamenán velký úbytek rychlostních klasiků (např. ve Starém Městě úbytek o 75%)
  • nutnost omlazení, což žádají jezdci i pořadatelé
  • kvůli velké a dlouhé diskuzi byla svolána zmiňovaná mimořádná schůze, při které se toto téma řešilo samostatně
  • výsledkem je rozdělení klasiků na:
   • Klasik A – 1945 – 1972
   • Klasik B – 1973 – 1978
  • s rokem 1978 se srovnají léta klasiků i s kategoriemi JPHZM
  • ve třídě Klasik B není třída 175 ccm, protože v těchto letech nebyly vyráběny
  • nastavení limitů hlučnosti
  • veškeré změny uvedeny v přiložených technických řádech MS AČR pro třídu Klasik

K úpravě technických předpisů pro třídu Klasik uvedl předseda komise SZM, Matěj Smrž, pár slov: „Jsem velmi rád, že se podařilo toto věčné téma definitivně posunout dál. Děkuji všem zainteresovaným za jejich práci a těším se z toho, že se nám společnými silami povedlo najít kompromis. Úprava technických předpisů historických motocyklů jistě pomůže pořadatelům s vyšší účastní, umožní start tuzemským, ale i novým zahraničním jezdcům a v neposlední řadě zvýší bezpečnost této krásné disciplíny.“

Technické řády MS AČR pro třídu Klasik naleznete zde…

Tlačová správa AČR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *