Video z histórie: Letohrad 1988

Richard Karnok

Určite už niektorí z vás videli video z pretekov na Mistrovickom trojuholníku z roku 1988, ktoré sa stalo známym už vo svojej dobe vďaka dramatickému vyvrcholeniu pretekov jednovalcových štvrtlitrov tzv. Formule pohár po poruche na motocykli Miroslava Kacka, ktorému sa uvoľnilo šupátko a ostal visieť plný plyn…. V tejto triede okrem pár nových strojov MTX pretekali na svoju dobu už takmer historické motocykle s vysokou poruchovosťou, preteky však boli často krásne a nás môže tešiť, že celkom posledný titul federálneho šampióna vybojoval v Kopčanoch v roku 1990 Michal Puškár starší. Video z Mistrovic, ktoré nám poskytol hlavný aktér spomenutého záveru pretekov, Miroslav Kacko, trvá necelých 30 minút a veríme, že spríjemní chvíle nielen pamätníkom tohto obdobia, ale aj súčasným fanúšikom motocyklového športu.