Prihlasovací formulár Letisko Trenčín 26.-28. 8. 2022

Richard Karnok

Po prihlásení Vám do nasledujúceho dňa potvrdíme prijatie prihlášky. Ak sa tak nestane, kontaktujte nás na adrese karnok@motomedia.sk, alebo na telefónnom čísle +421 905 444 198 (aj sms). Ďakujeme.

After sending the application, we will confirm the receipt of the application by the next day. If this does not happen, contact us at karnok@motomedia.sk. Thank you.

  TRIEDY / CLASSES:

  ----------------------------------------

  Medzinárodné preteky + MSR CPM + Slovenský pohár -600, +600, Alpe Adria 125SP a 125GP/Moto3, MMČR na prírodných okruhoch.

  125SP (+Alpe Adria),125GP/Moto3 (+Alpe Adria),250SP,SSP300,400SSP,Supermono,TWIN,Do 600 cm3 (+ MSR SST600 a SP -600),Nad 600 cm3 (+ MSR SST1000, MSR SBK, SP +600)

  ----------------------------------------
  Alpe Adria Vintage RR Championship + International Slovak Championship Vintage Road Racing + Sidecar Regularity:

  Oldtimer do 250 cm³,Oldtimer do 500 cm³,Oldtimer nad 500 cm³,Classic 50GP,Classic 500,Classic 750,Classics Legend,Classic OpenMMSR Vintage Regularity class E Sidecar

  ----------------------------------------
  Prebor AČR Klasik (len licencie AČR!):

  Prebor AČR Klasik A 175,Prebor AČR Klasik A 250,Prebor AČR Klasik A 350,Prebor AČR Klasik A 500,Prebor AČR Klasik A 750,Prebor AČR Klasik B 125,Prebor AČR Klasik B 250,Prebor AČR Klasik B 350,Prebor AČR Klasik B 500,Prebor AČR Klasik B 750,Prebor AČR Klasik Sajdkáry

  ----------------------------------------
  Vložené triedy:

  Ducati Slovakia Cup,Interantional Sidecar Race F1 & F2

  ----------------------------------------
  Vložené preteky CAMS Klasik:

  CAMS Klasik 175,CAMS Klasik 250,CAMS Klasik 350,CAMS Klasik 500,CAMS Klasik 750,

  ----------------------------------------

  Motocykel 1 / Motorcycle 1


  Motocykel 2 / Motorcycle 2


  Motocykel 3 / Motorcycle 3


  —————————————-

  ŠTARTOVNÉ

  – Výška štartovného je 195,00 €  
    (zvýhodnené štartovné zaplatené bankovým prevodom do 19. 8. 2022 do polnoci  180,00€)
  Pre využitie zvýhodneného štartovného je nutné platbu uhradiť najneskôr do 19. 8. 2022 do polnoci na číslo účtu: IBAN SK80 3100 0000 0033 7005 1503. BIC / SWIFT kód banky je LUBASKBX, Prima Banka Slovensko, a.s. Do správy pre prijímateľa jazdec uvedie svoje meno a priezvisko.
  Po vypršaní termínu zvýhodneného štartovného je plné štartovné splatné pri administratívnom preberaní.
  Za účasť v druhej triede je zľava 50 % zo štartovného danej triedy.

  STARTING FEES

  – The entry fee is 195.00 €
  (preferential entry fee paid by bank transfer until 19 August 2022 until midnight 180.00 €)
  To use the discounted entry fee, it is necessary to pay the payment no later than 19 August 2022 by midnight to the account number: IBAN SK80 3100 0000 0033 7005 1503. The bank’s BIC / SWIFT code is LUBASKBX, Prima Banka Slovensko, a.s. The rider will state his name and surname in the message for the recipient.
  After the expiration of the discounted entry fee, the full entry fee is payable upon administrative acceptance.
  There is a 50% discount for participation in the second class from the entry fee of the given class.

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.