Kopčany v roku 2015 bez zmien

Richard Karnok

Kopčiansky rýchlostný motookruh tento rok priniesol niekoľko podstatných zmien, ktoré sa jednoznačne osvedčili a za rovnakých podmienok sa teda podujatie na Záhorí uskutoční aj v roku 2015.

Prvou zmenou bol nový, júnový termín, ktorý nahradil tradíciu konca júla, kedy mohli usporiadatelia na zabezpečenie trate čerstvo po žatve použiť aj balíky slamy. Slamu sa tento rok podarilo nahradiť náhradným materiálom, zväčša polystyrénom a pet fľašami, a tak bol problém so skorším termínom vyriešený.

Mimoriadne dôležitou zmenou bolo predĺženie trate z pôvodných 2200 metrov takmer o kilometer, z čoho vyplynula aj možnosť priviesť na tento okruh aj nové triedy a to mimoriadne divácky atraktívne motocykle do 600 a nad 600 kubických centimetrov.

Dobrou správou teda je, že rovnaké triedy ako tento rok, uvidíme v Kopčanoch aj v roku 2015. Okrem veteránskych tried od 175 až po, teda 750 ccm, budú na štarte aj všetky súčasné stroje od 125-iek až po spomenuté „litre“, teda triedu nad 600 ccm.

Preteky v Kopčanoch sa uskutočnia v termíne 13. a 14. jún a aj tentoraz budú súčasťou seriálu Majstrovstiev Českej republiky na prírodných okruhoch pod hlavičkou Českomoravskej asociácie motocyklového športu. Držme usporiadateľom palce, aby aj šiesty novodobý ročník podujatia v Kopčanoch vyšiel rovnako ako aj tie doterajšie.

Text a foto: Richard Karnok