Junior Moto Academy – hľadáme nové talenty!

Richard Karnok

Športová komisia cestných pretekov motocyklov pri SMF pripravuje už štvrtý ročník Junior Moto Academy, motoškoly pre najmenších, kde si deti od útleho veku začínajú osvojovať dôležité návyky pre jazdu na motocykli. Pre tých najtalentovanejších sa potom otvára šanca pokračovať v niektorom z pretekárskych šampionátov či už na minimotocykloch, alebo v seniorských kategóriách.

  • Chcete ponúknuť svojmu dieťaťu inú alternatívu využitia voľného času?
  • Máte záujem viesť svoje dieťa k aktívnemu spôsobu života?
  • Chcete, aby sa Vaše dieťa naučilo zdolávať prekážky a budovalo si pevnú vôľu?
  • Máte vzťah k motorizmu a páčia sa Vám motocykle?

Ak ste spontánne na tieto otázky vo väčšine prípadov odpovedali „ÁNO“, tak naše ďalšie informácie sú určené práve pre Vás. Hľadáme talentované deti, ktoré snívajú o živote na pretekárskych tratiach ako úspešní jazdci, nasledovníci veľkých pretekárov rýchlostného motocyklového športu Valentina Rossiho, Marca Marquéza, Jorge Lorenza, či úspešných Slovákov Vlada Ružu, Jara Černého, Tomáša Svitka, či Lukáša Jasenského.

TERAZ JE TÁ SPRÁVNA PRÍLEŽITOSŤ

Ešte pred niekoľkými rokmi bolo veľmi ťažké na Slovensku takéto sny naplniť… Vznikom pretekárskeho okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni neďaleko Dunajskej Stredy sa zaplnilo obrovské vákuum slovenského motoristického športu, ktoré dlhé desaťročia bránilo jeho rozvoju. Myšlienky Junior Moto Academy sa ujalo občianske združenie Motoclub Lehnice, ktorí v súčasnosti pripravujú už štvrtý ročník juniorskej motocyklovej akadémie. Vytvorili stredisko výučby mladých talentov pre cestný motocyklový šport a teraz organizujú nábor ďalších mladých ľudí, ktorých rýchlostný motocyklový šport bytostne zaujal, nosia v sebe talent pre tento šport a sú odhodlaní za pomoci rodinného zázemia obetovať svoj čas a energiu k dosiahnutiu vytúženého cieľa.

O PROJEKTE JUNIOR MOTO ACADEMY
Práve existencia pretekárskeho okruhu Slovakia Ring bola inšpiráciou pre činnosť motocyklovej školy, ktorej predpokladom bolo aj obstaranie vhodného športového náradia k úspešnému prevádzkovaniu tejto akadémie.
Projekt rieši zapožičanie motocykla, výstroje a odborné trénerské vedenie.
Je ideálnou príležitosťou overiť si ako na tom vaše dieťa je, či má záujem, či má nadanie. Deti sa naučia prvé kroky, bude im vysvetlené čo potrebujú pre svoj ďalší rast a budú pripravené do sveta motocyklových pretekov.
Na jar sa uskutoční nábor záujemcov, z ktorých sa vyprofilujú mladé talenty, ktoré pod vedením inštruktorov – skúsených pretekárov – nadobudnú pretekárske návyky, zručnosti a skúsenosti, čím sa vytvorí predpoklad vychovať novú generáciu mladých športovcov schopných obstáť aj na medzinárodnej úrovni.
Pre účastníkov Junior Moto Academy sú pripravené motocykle Yamaha PW50, motocykle kategórií Minimoto, MiniGP a Scooter.

ČAKÁME PRÁVE NA TEBA!
Ak si sa pre tento šport rozhodol aj Ty a máš 5-18 rokov, neotáľaj a zaregistruj sa do radov záujemcov. Najlepšie do 31. marca na adrese automotoklub@slovakiaring.sk, alebo cez registračný online formulár na stránke www.motoakademia.sk. Registrácia je nezáväzná!
Pre tých, ktorí bývajú ďaleko, radi zorganizujeme napríklad víkendový intenzívny kurz. Rovnako môžete prvé dve hodiny kurzu absolvovať celkom zdarma, aby ste sa spolu s vaším dieťaťom rozhodli, či sú motorky tým, čomu sa chcete v budúcnosti venovať. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme aj na telefónnom čísle 0905 278 993.
Bližšie sa s Junior Moto Academy môžete zoznámiť aj na prezentácii v rámci výstavy MOTOCYKEL 2015, ktorá sa uskutoční na bratislavskom výstavisku Incheba 12.-15. marca 2015.

TRI FÁZY VÝUČBY
V prvej fáze sa zameriame na základy jazdy na motocykli s dodržaním prísnej postupnosti osvojenia si základov ovládania stroja.
V druhej fáze si účastníci osvoja základy techniky jazdy na pretekárskom motocykli, pričom podmienkou účasti v druhej fáze výcviku je absolvovanie fázy prvej.
V tretej fáze potom využitím skúseností a návykov z predošlých fáz výcviku bude prebiehať výučba športových poriadkov, techniky a taktiky pretekania s praktickými mini-pretekmi účastníkov, s nácvikom štartovej procedúry ako aj ostatných častí pretekov až po dojazd do cieľa. Absolventi tretej fázy budú pripravení k štartu do ozajstných pretekov so všetkým čo k nim patrí.

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MINIMOTO, MINIGP A SCOOTER
Od sezóny 2012 organizuje Športová komisia cestných pretekov motocyklov Slovenskej motocyklovej federácie šampionát mini motocyklov v niekoľkých kategóriách podľa veku pretekárov a typu motocyklov. Práve tu už v uplynulých sezónache predviedli svoj talent prví absolventi Junior Moto Academy a dokázali tak veľkú opodstatnenosť tohto projektu. Aj absolventom Junior Moto Academy 2015 sa teda otvárajú dvere do spomenutého šampionátu v roku 2016.

Ostatné informácie na www.motoakademia.sk