Jarní cena Brna Online

Richard Karnok

PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÉ – Na Masarykovom okruhu v Brne štartuje cez víkend seriál Majstrovstiev a preboru ČR na prírodných okruhoch, ktorého druhý diel sa uskutoční v júni v Kopčanoch. V Brne sú aj slovenskí pretekári, ktorých počínanie môžete sledovať na priebežne aktualizovaných výsledkoch, či Live Timingu. Už v piatok v Brne prebiehajú tréningy.

Časový harmonogram (môže sa meniť)

Live Timing:

Výsledky