Jarná cena Brna 19. – 20. 04. 2014

Richard Karnok

Keďže sa tento rok na Masarykovom okruhu v Brne neuskutočnia preteky Alpsko-jadranského šampionátu ani seriálu IMRC, možno naši motorkári radi využijú možnosť štartu na prvom podujatí seriálu pretekov organizovaného pod záštitou Českomoravskej asociácie motocyklového športu.

Jarnej ceny Brna v dňoch 19. – 20. 04. 2014 sa môžu zúčastniť okrem licencovaných jazdcov aj motorkári bez licencií. Pre jazdcov bez licencie sú vypísané preteky do 1000 ccm, určené predovšetkým hobby jazdcom, ktorí koketujú s myšlienkou začať pretekať a chcú si svoje schopnosti vyskúšať predtým, než investujú do pretekárskej licencie. Jednorazovú alebo celoročnú licenciu CAMS bude možné vybaviť aj priamo na podujatí počas formálnej prebierky. Prihlášky a štartovné prijíma výhradne usporiadateľ, ktorým je Road Racing Club.

Podujatie je vypísané pre motocykle zodpovedajúce technickým a homologizačným predpisom pre SZM CAMS. Toto podujatie sa započítava do seriálu Majstrovstiev Českej republiky na prírodných okruhoch.

TRIEDY
Klasik 175 ccm, 250 ccm, 350 ccm, 500 ccm, 750 ccm do roku 1979
125 SP, 125 GP, MOTO 3
MOTO 2, 250 SP, 250 GP, 400 SSP
Supermono, Twin
do 600 ccm
do 1000 ccm
– doplnkové preteky:
bez licencií do 1000ccm

ŠTARTOVNÉ
Výška štartovného je jednotná pre všetky kategórie
Štartovné obsahuje poistenie zodpovednosti vo výške 300,-Kč, ktoré usporiadateľ poukáže na účet poisťovne.

Pri úhrade štartovného do 10.4.2014 – zľava
Jeden štart 3 000 Kč / 110 EUR
Druhý štart 1 800 Kč / 66 EUR

Štandardné štartovné pri úhrade po 10.4.2014
Jeden štart 3 300 Kč / 120 EUR
Druhý štart 2 000 Kč / 73 EUR

Číslo účtu pre úhradu štartovného: KB 107-5504080297/0100
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko jazdca a triedu.

NA STIAHNUTIE
Propozície podniku stiahnete tu
Časový harmonogram tu
Prihláška do pretekov tu