Prihlasovací formulár Letisko Žilina, Dolný Hričov 2023

Richard Karnok

Ak vám po odoslaní formulára nepríde na váš e-mail potvrdenie o prijatí prihlášky, kontaktujte nás na adrese karnokrichard@gmail.com. V prípade problému s online formulárom, stiahnite prihlášku vo formáte DOCX alebo PDF a po vyplnení pošlite emailom na karnokrichard@.gmail.com. Dôležité upozornenie pre pretekárov z Českej republiky! Pokiaľ ste držiteľom oboch licencií, teda AČR aj CAMS (celoročných), prihlasujte sa a na mieste sa prezentujte výhradne s licenciou AČR! S licenciou AČR neprídete o body do seriálu CAMS a predídete komplikáciám pre vás aj organizátorov.

If you do not receive a confirmation of receipt of the application after sending the form, contact us at karnokrichard@gmail.com. In case of a problem with the online form, download the application in DOCX or PDF format and send it by e-mail to karnokrichard@gmail.com.

  TRIEDY / CLASSES:

  125SP125GP/Moto3250 openSSP300400SSPSupermonoTWINDo 600 cm3Nad 600 cm3Oldtimer 175 do roku 1972 (do 80 cm3 do roku 1983)Oldtimer 250 do roku 1972Oldtimer 350 do roku 1972Oldtimer 500 do roku 1972Oldtimer nad 500 do roku 1972Classic 250 do roku 1983Classic 350 do roku 1983Classic 750 do roku 1983Classics Open do roku 1993Classics Legend do roku 1993Classics Superbike r. v. 1994-2002MMSR Vintage Regularity class E SidecarPrebor AČR Klasik A 175 len licencia AČR!Prebor AČR Klasik A 250 len licencia AČR!Prebor AČR Klasik A 350 len licencia AČR!Prebor AČR Klasik A 500 len licencia AČR!Prebor AČR Klasik A 750 len licencia AČR!Prebor AČR Klasik B 125 len licencia AČR!Prebor AČR Klasik B 250 len licencia AČR!Prebor AČR Klasik B 350 len licencia AČR!Prebor AČR Klasik B 500 len licencia AČR!Prebor AČR Klasik B 750 len licencia AČR!Prebor AČR Klasik Superbike len licencia AČR!Prebor AČR Klasik Sajdkáry len licencia AČR!Ducati Slovakia Cup,Babetta Cup,

  ----------------------------------------

  Motocykel 1 / Motorcycle 1

  Motocykel 2 / Motorcycle 2

  Motocykel 3 / Motorcycle 3

  —————————————-

  ŠTARTOVNÉ

  – Výška zvýhodneného štartovného zaplateného bankovým prevodom do 16. 6. 2023 do polnoci je 195,00€ / Babetta Cup 120 €.
  – Platba po termíne alebo na mieste: 210,00 €  /  Babetta Cup 130 €
  Pre využitie zvýhodneného štartovného je nutné platbu uhradiť najneskôr do 16. 6. 2023 do polnoci na číslo účtu: IBAN SK80 3100 0000 0033 7005 1503. BIC / SWIFT kód banky je LUBASKBX, Prima Banka Slovensko, a.s. Do správy pre prijímateľa jazdec uvedie svoje meno a priezvisko.
  Po vypršaní termínu zvýhodneného štartovného je plné štartovné splatné pri administratívnom preberaní.
  Za účasť v druhej triede je zľava 50 % zo štartovného danej (prípadne lacnejšej) triedy.

  STARTING FEES

  – The entry fee is 210.00 €
  (preferential entry fee paid by bank transfer until 16 June 2023 until midnight 195.00 €)
  To use the discounted entry fee, it is necessary to pay the payment no later than 16 June 2023 by midnight to the account number: IBAN SK80 3100 0000 0033 7005 1503. The bank’s BIC / SWIFT code is LUBASKBX, Prima Banka Slovensko, a.s. The rider will state his name and surname in the message for the recipient.
  After the expiration of the discounted entry fee, the full entry fee is payable upon administrative acceptance.
  There is a 50% discount for participation in the second class from the entry fee of the given class.