Prihlasovací formulár Letisko Žilina, Dolný Hričov 2022

Richard Karnok 2

Po prihlásení Vám do nasledujúceho dňa potvrdíme prijatie prihlášky. Ak sa tak nestane, kontaktujte nás na adrese karnok@motomedia.sk, alebo na telefónnom čísle +421 905 444 198. Ďakujeme.

After sending the application, we will confirm the receipt of the application by the next day. If this does not happen, contact us at karnok@motomedia.sk. Thank you.

  TRIEDY / CLASSES:

  ----------------------------------------

  Medzinárodné preteky + MSR CPM + Slovenský pohár -600, +600, Alpe Adria 125SP a 125GP/Moto3, MMČR na prírodných okruhoch.

  125SP,125GP/Moto3,250SP,SSP300,400SSP,Supermono,TWIN,Do 600 cm3 (+ MSR SST600 a SP -600),Nad 600 cm3 (+ MSR SST1000, MSR SBK, SP +600)

  ----------------------------------------
  Alpe Adria Vintage RR + MMSR Vintage Road Racing:

  Oldtimer do 250 cm³,Oldtimer do 500 cm³,Oldtimer nad 500 cm,³Classic 50GP,Classic 500,Classic 750,Classics Legend,Classic OpenMMSR Vintage Regularity class E Sidecar

  ----------------------------------------
  Prebor AČR Klasik (len licencie AČR!):

  Prebor AČR Klasik A 175,Prebor AČR Klasik A 250,Prebor AČR Klasik A 350,Prebor AČR Klasik A 500,Prebor AČR Klasik A 750,Prebor AČR Klasik B 125,Prebor AČR Klasik B 250,Prebor AČR Klasik B 350,Prebor AČR Klasik B 500,Prebor AČR Klasik B 750,Prebor AČR Klasik Sajdkáry

  ----------------------------------------
  Vložené triedy:

  Ducati Slovakia Cup,Babetta Cup,Jawa 50 Cup

  ----------------------------------------
  Vložené preteky CAMS Klasik:

  CAMS Klasik 175,CAMS Klasik 250,CAMS Klasik 350,CAMS Klasik 500,CAMS Klasik 750,

  ----------------------------------------

  Motocykel 1 / Motorcycle 1


  Motocykel 2 / Motorcycle 2


  Motocykel 3 / Motorcycle 3


  —————————————-

  ŠTARTOVNÉ

  – Výška štartovného je 195,00 €  
    (zvýhodnené štartovné zaplatené bankovým prevodom do 11. 6. 2021 do polnoci  180,00€)
  Pre využitie zvýhodneného štartovného je nutné platbu uhradiť najneskôr do 17. 6. 2022 do polnoci na číslo účtu: IBAN SK80 3100 0000 0033 7005 1503. BIC / SWIFT kód banky je LUBASKBX, Sberbank Slovensko, a.s. Do správy pre prijímateľa jazdec uvedie svoje meno a priezvisko.
  Po vypršaní termínu zvýhodneného štartovného je plné štartovné splatné pri administratívnom preberaní.
  Za účasť v druhej triede je zľava 50 % zo štartovného danej triedy.

  STARTING FEES

  – The entry fee is 195.00 €
  (preferential entry fee paid by bank transfer until 11 June 2021 until midnight 180.00 €)
  To use the discounted entry fee, it is necessary to pay the payment no later than 17 June 2022 by midnight to the account number: IBAN SK80 3100 0000 0033 7005 1503. The bank’s BIC / SWIFT code is LUBASKBX, Sberbank Slovensko, a.s. The rider will state his name and surname in the message for the recipient.
  After the expiration of the discounted entry fee, the full entry fee is payable upon administrative acceptance.
  There is a 50% discount for participation in the second class from the entry fee of the given class.

  2 komentárov k článku “Prihlasovací formulár Letisko Žilina, Dolný Hričov 2022

  1. Dobrý deň, práve dnes prebieha stretnutie na hygiene, následne budeme informovať.

  2. Stefan, the Twin class is on schedule with the SSP300 class.

  Comments are closed.