Prihlasovací formulár Letisko Žilina, Dolný Hričov 2022

Richard Karnok

Po prihlásení Vám do nasledujúceho dňa potvrdíme prijatie prihlášky. Ak sa tak nestane, kontaktujte nás na adrese karnok@motomedia.sk, alebo na telefónnom čísle +421 905 444 198. Ďakujeme. V prípade problému s online formulárom, stiahnite prihlášku vo formáte DOCX alebo PDF a po vyplnení pošlite emailom na karnok@motomedia.sk.

After sending the application, we will confirm the receipt of the application by the next day. If this does not happen, contact us at karnok@motomedia.sk. Thank you. In case of a problem with the online form, download the application in DOCX or PDF format and send it by e-mail to karnok@motomedia.sk

Prihlasovanie ne preteky je ukončené. Prihlásiť sa môžete na mieste podujatia.

Registration for the race is over. You can register at the venue.

—————————————-

ŠTARTOVNÉ

– Výška zvýhodneného štartovného zaplateného bankovým prevodom do 17. 6. 2022 do polnoci je 170,00€ / Jawa 50 Cup a Babetta Cup 115 €.
– Platba po termíne alebo na mieste: 185,00 €  /  Jawa 50 Cup a Babetta Cup 130 €
Pre využitie zvýhodneného štartovného je nutné platbu uhradiť najneskôr do 17. 6. 2022 do polnoci na číslo účtu: IBAN SK80 3100 0000 0033 7005 1503. BIC / SWIFT kód banky je LUBASKBX, Prima Banka Slovensko, a.s. Do správy pre prijímateľa jazdec uvedie svoje meno a priezvisko.
Po vypršaní termínu zvýhodneného štartovného je plné štartovné splatné pri administratívnom preberaní.
Za účasť v druhej triede je zľava 50 % zo štartovného danej (prípadne lacnejšej) triedy.

STARTING FEES

– The entry fee is 185.00 €
(preferential entry fee paid by bank transfer until 11 June 2021 until midnight 170.00 €)
To use the discounted entry fee, it is necessary to pay the payment no later than 17 June 2022 by midnight to the account number: IBAN SK80 3100 0000 0033 7005 1503. The bank’s BIC / SWIFT code is LUBASKBX, Prima Banka Slovensko, a.s. The rider will state his name and surname in the message for the recipient.
After the expiration of the discounted entry fee, the full entry fee is payable upon administrative acceptance.
There is a 50% discount for participation in the second class from the entry fee of the given class.