2% pre budúcnosť našich detí – Junior Moto Academy

Richard Karnok

V súčasnom zložitom svete je aj našou túžbou niečo zmeniť, pomôcť urobiť svet lepším aspoň v tom čo dokážeme, na čo sme boli obdarovaní talentom. Mnohí z nás z času na čas prispejeme ľuďom v núdzi, ale zmeniť treba niečo od základov. Nestačí riešiť dôsledky, treba začať riešiť príčiny a to by malo byť cieľom pre skutočne lepšiu budúcnosť. Budúcnosť, ktorú je treba začať meniť už dnes. Bezpochyby budúcnosťou sú naše deti a je zodpovednosťou každého z nás venovať im svoj čas, správne ich nasmerovať a podporiť ich talenty. Len tak môžu raz ony začať meniť svet na miesto bez drog, násilia, arogancie, klamstiev a egoizmu…

Šport je nepochybne činnosť, pri ktorej dieťa nájde nekonečné možnosti vyžitia, či aj uplatnenie pre celý svoj život. Všeobecne je známe, že šport napomáha v deťoch pestovať nielen vôľové, ale aj morálne vlastnosti, spolupatričnosť a obetavosť. Naša okruhová juniorská motocyklová akadémia chce osloviť práve tých najmenších, ktorí sa vidia v súčasných svetových motocyklových pretekároch akými sú marc Marquéz, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, či Dani Pedrosa… Pripravili sme pre nich zázemie, s ktorým môžu rozvíjať svoj talent a začať napĺňať svoje sny.

Aby sme však mohli napĺňať všetko potrebné pre ich dlhodobý rozvoj, potrebujeme využiť všetky dostupné zdroje, pričom jedným z nich sú aj Vaše 2% z daní. Ak máte záujem podporiť niečo netradičné, odvážne a určite zaujímavé, poukážte prosím Vás 2% z Vašich daní práve na našu činnosť. JUNIOR MOTO ACADEMY je projekt, ktorý si Vašu priazeň určite zaslúži. Viac o projekte sa dozviete na www.motoakademia.sk.
Za príspevky Vám v mene celého realizačného týmu, ako aj v mene detí, pre ktoré sú určené,

SRDEČNE ĎAKUJEME!

Organizátori projektu

————————————————————————

AKO NA TO

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC – používa
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2015 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia 2015 (word)
  b) Dobrovoľníctvo-Príjemca 2015 (word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP)

Údaje o prijímateľovi zaplatených daní
Názov: MOTOCLUB LEHNICE
Sídlo: Malý Lég 337, 930 37 Lehnice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 36088161