Blíži sa Fun Cup 12. – 13. 5. 2014

Richard Karnok

Ako ste mali možnosť postrehnúť, v tejto sezóne bude Fun Cup ako dvojdňové podujatie, čo pre znamená viac jazdenia, pretekov a zábavy vo Fun Zóne. Okrem toho pre vás agentúra Slovakia Racing pripravila aj finančné odmeny. Na každom podujatí Fun Cup bude súčtom bodov za preteky počas oboch dní odmeňovaných prvých 10 umiestnených jazdcov. Na konci sezóny odmeníme aj jazdcov s najvyššou účasťou na tomto podujatí. Zverejňujeme časový harmonogram, odmeny a vyhlásenie účastníka, ktoré je potrebné zo sebou priniesť na preteky a odovzdať pri registrácii!

pozvanka-fun-cup-12-13-5-2014

Štartovné na podujatie je nasledovné:
– dva dni za cenu v predpredaji 160 € (cena po uzavretí prihlášok a platieb- 180 €)
– jeden deň za cenu v predpredaji 90 € (cena po uzavretí prihlášok a platieb- 110 €)
– v prípade záujmu možnosť prenájmu boxu za cenu 100 €/1 deň

Prihlášku na Fun Cup v termíne 12-13.5.2014 nájdete po kliknutí sem…

Vyhlásenie účastníka stiahnete tu…

V prihláške máte možnosť označenia ,či sa chcete zúčastniť pretekov počas oboch dní, alebo len v jeden deň. Uzávierka prihlášok za cenu v predpredaji prebehne 6.5.2014.V tento deň musíme evidovať ako prihlášku, tak aj platbu na účte. Po uzávierke bude platiť štandardná cena.

V prvý deň bude po 18:00 hod všetkým jazdcom prístupná aj Fun Zóna ,kde sa môžete občerstviť a zabaviť pri hudbe.

Tešíme sa na Vás
Slovakia Racing

Časový harmonogram
Časový harmonogram 12. 5. 2014
Časový harmonogram 13. 5. 2014

Ceny pre jazdcov
Ceny pre jazdcov Fun Cup 2014

Nevyzdvihnuté vouchre
Voucher 12.-13.5.2014