Základné informácie o športovej sezóne CPM 2013

Richard Karnok 27

Z dôvodu informovanosti o nadchádzajúcej športovej sezóne CPM – 2013 Športová komisia cestných pretekov motocyklov (ŠK CPM) Slovenskej motocyklovej federácie (SMF) v spolupráci s promotérom (Slovakia Racing, s.r.o.) seriálov Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej repubily (MM SR) a Slovenského pohára (SP) zverejňuje nasledovné informácie pre pretekárov, teamy ako aj pre širokú motocyklovú verejnosť :

 

 1. 1.    Seriály

AACC – Alpe Adria Championship, kvalifikačný seriál Európskej motocyklovej únie na ME, pre držiteľov licencie UEM- FIM Európa a medzinárodnej licencie materskej národnej federácie

(ďalej len FMN) európskych krajín

MMSR – Medzinárodné Majstrovstva SR, otvorené medzinárodné majstrovstva Slovenskej republiky pre držiteľov medzinárodných a národných licencií

SP – Slovenský pohár, otvorený národný pohárový seriál pre držiteľov národných licencií

 

 1. 2.    Licencie
 • Medzinárodná licencia typu „A“

Licenčný poplatok  100€

K licencii sa vydáva štartovacie povolenie pre štart na zahraničí ( mimo MS, ME).

Podmienka vydania štartovacieho povolenia:

a) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí

b) + poplatok 60€  –  celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF, t.j. celková výška poplatku 160€
(Na tlačive žiadosti o licenciu sú kolónky na vyznačenie poistenia pre licenciu „A“: vlastné alebo prostredníctvom SMF.)

 • Národná licencia typu „B“

Licenčný poplatok  70€

K licencii je v sezóne 2013 nutné štartovacie povolenie na 3 podujatia v zahraničí.

Podmienka vydania štartovacieho povolenia na podujatia v zahraničí:

a)      doloženie dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí

(individuálne poistenie na termíny podujatí)

b)    poplatok 60€ ( celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF )

kalkulácia poplatku = lic. poplatok 70€ + 60€ = 130€

alebo

b)      poplatok 20€ (poistenie uzatvorené v poisťovni Union cez SMF na 3 podujatia v zahraničí)

kalkulácia poplatku = lic. poplatok 70€ + 20€ = 90€

Žiadosť o vystavenie licencie, ktorá sa nachádza na stránke www.smf.sk/formulare/ je potrebné podať komletne vyplnenú aj s lekárskym potvrdením a potvrdením o zaplatení poplatku do 31.03.2013 na sekretariát SMF.

 

 1. 3.    Triedy

AACC – Alpe Adria Championship

125 SP

MOTO 3

600 STOCK

600 SSP

1000 STOCK

1000 SBK

 

MMSR – Medzinárodné Majstrovstvá SR

1.1. Trieda 125 SP

Technické a športové predpisy ako v seriáli AA

Jazdia samostatne

Voľné tréningy, kvalifikácia a pretek

1.2. Trieda SSP 600

Technické a športové predpisy ako v seriáli AA

Jazdia spolu s triedou SST 600 so samostatným hodnotením

Voľné tréningy, dve kvalifikácie a dvojpretek

1.3. Trieda Stock 600

Technické a športové predpisy ako v seriáli AA

Jazdia spolu s triedou SSP 600 so samostatným hodnotením

Voľné tréningy, dve kvalifikácie a dvojpretek

1.4. Trieda Stock 1000

Technické a športové predpisy ako v seriáli AA

Jazdia spolu s triedou SBK so samostatným hodnotením

Voľné tréningy, dve kvalifikácie a dvojpretek

1.5. Trieda SBK

Technické a športové predpisy ako v seriáli AA

Jazdia spolu s triedou SST 1000  so samostatným hodnotením

Voľné tréningy, dve kvalifikácie a dvojpretek

 

SP – Slovenský pohár

1.1. SSP 600 (pôvodne v r. 2012 trieda -600)

           Voľné tréningy, kvalifikácia a pretek jazdia s triedou SSP 600 junior

1.2. SSP 600 junior ( do 21 rokov veku) len viac ako 6 pretekárov)

Voľné tréningy, kvalifikácia a pretek jazdia s triedou SSP 600

1.3. SBK (pôvodne v r. 2012 trieda +600)

        Voľné tréningy, kvalifikácia a pretek jazdia s triedou SBK veterán

1.4. SBK veterán (vek nad 40 rokov)

Voľné tréningy, kvalifikácia a pretek jazdia s triedou SBK

1.5. TEAMOVÁ  SÚŤAŽ

Trojčlenné teamy vopred nominovaní s vyhodnotením na konci sezóny

– teamové prihlášky (zloženie teamu) je potrebné podať do 31.03.2013 na

E-mailovú adresu uher@slovakiaring.sk

– v priebehu sezóny nie je možné meniť zloženie (členov) teamu

– členmi teamu môžu byť účastníci MMSR+SP v ľubovoľných triedach

 

 1. 4.    Kalendáre podujatí

 

AACC – Alpe Adria Championship

06.-07. apríla             Slovakiaring
04.-05. mája              Adria Raceway
25.-26. mája              Pannoniaring
15.-16. júna               Grobnik (Rijeka)
06.-07. júla                Most
27.-28. júla                Poznań
17.-18. augusta        Grobnik (Rijeka)
21.-22. septembra   Pannoniaring

 

MMSR – Medzinárodné Majstrovstvá SR,

SP – Slovenský pohár

Oba seriály sa budú organizovať v spoločnom termíne ako dvojdňové podujatie.

Predbežný kalendár podujatí seriálu SP 2013 je nasledovný :

13.-14.   4. 2013 Slovakia ring  Var.4

18.-19.  5.  2013 Hungaroring

TBA              Pannoniaring? (štartovné 180,-€) – Brno? (štartovné 399,-€)

3. – 4.   8. 2013 Pannoniaring

7. – 8.  9. 2013 Slovakia ring  Var.1

12.-13. 10.2013 Slovakia ring  Var.4

 

 1. 5.    Organizácia seriálov a hodnotenie

AACC – Alpe Adria Championship

V športovej sezóne 2013 seriál MM SR nie je súčasťou seriálu Alpe Adria Championship !!!

V sezóne 2013 môže organizátor usporiadať v jeden súťažný víkend pretek s jednou rozjazdou alebo dvojpretek

Pretekári sa zúčastnia podujatia bez nároku na finančné odmeny.

 

MMSR – Medzinárodné Majstrovstvá SR,

12-dielny seriál vzíde zo 6 tich dvojpretekov

V seriáli štartujú povinne:

Držitelia licencie SMF typu „A“

Zahraniční pretekári,držitelia medzinárodnej licencie materskej národnej federácie ( ďalej len FMN)  dosahujúci na okruhu Slovakia ring lepšie časy ako 2:24 v triedach do 600 ccm a 2:21 v triedach nad 600 ccm

ďalej podľa postupového kľúča prví traja umiestnení v seriáli SP 2012:

1-3 z triedy 600 SSP

1-3 z triedy 1000 SBK

Postupujú povinne zo SP do MMSR vždy prví traja vo vypísaných triedach do jednotlivých tried podľa technických predpisov nasledovní pretekári :

Roman KUDLÍK

Martin KLIMITS

Pavol MIHALKOVIČ

Ladislav MIKLÁNEK

Róbert BUCSI

Zsolt NAGY

V seriáli môžu štartovať dobrovoľne (okrem vyššie uvedených)

Držitelia licencie SMF typu „B“ dosahujúci na okruhu Slovakia ring lepšie časy ako 2:24

v triedach do 600 ccm a 2:21 v triedach nad 600 ccm

– seriál sa uskutoční v spolupráci s maďarskou federáciou (MAMS) ako spoločné medzinárodné majstrovstvá.

– víťazi seriálu v jednotlivých triedach budú medzinárodnými Majstrami Slovenskej a Maďarskej republiky pre športovú sezónu 2013.

– zároveň sa z dosiahnutých výsledkov na podujatiach seriálu na konci sezóny vyhlásia aj národní majstri, t.z. pretekár, držiteľ licencie SMF ktorý získal najviac bodov medzi slovenskými pretekármi v seriáli bude majstrom SR

–  týmto spôsobom sa vyhlási aj národný majster maďarskej republiky.

–  seriál môže byť vyhodnotený ak sa uskutočnia minimálne 4 podujatia seriálu s počtom aspoň 6 pretekárov v danej triede

– hodnotiť preteky je možné len v prípade ak sa ho zúčastnilo v danej triede minimálne 6 pretekárov (podľa tejto zásady sa riadi aj finančné odmeňovanie)

– víťazom pretekov sa stáva pretekár ktorý po absolvovaní vypísanej dĺžky pretekov ako prvý prejde cieľovou čiarou

–  hodnotení budú pretekári, ktorí absolvovali minimálne 75 % vypísanej dĺžky pretekov a prešli cieľovou čiarou

 

– finančné odmeny poskytnuté promotérom seriálu pre triedu 125 SP :

Tabuľka finančných odmien na každom podujatí pre MMSR

Umiestnenie Odmena
1.

100€

2.

90€

3.

80€

4.

70€

5.

60€

6.

50€

7.

40€

8.

30€

9.

20€

10.

10€

 

– finančné odmeny poskytnuté promotérom seriálu pre triedy SSP 600, Stock 600, Stock 1000 a SBK  :

Tabuľka finančných odmien na každom podujatí pre MMSR –  absolútne poradie.

Absolútne poradie vznikne súčtom bodov z dvoch pretekov jedného podujatia. V prípade rovnosti bodov je rozhodujúce lepšie umiestnenie v druhom preteku

     

Umiestnenie Odmena
1.

180€

2.

140€

3.

120€

4.

100€

5.

80€

6.

60€

7.

50€

8.

40€

9.

30€

10.

20€

 

Bodovanie:

Umiestnenie :   1°    2°    3°    4°    5°    6°    7°    8°    9°    10°    11°    12°     13°     14°    15°

Body :               25   20    16    13   11   10     9     8      7      6        5        4         3        2        1

 

SP – Slovenský pohár

6 dielny seriál

V seriáli môžu štartovať

– pretekári, držitelia licencie SMF typu „B“

– zahraniční pretekári, držitelia národných licencií materskej FMN so štartovacím povolením ktorí dosahujú časy horšie ako 2:24 v triedach do 600 ccm a 2:21 v triedach nad 600 ccm

– seriál sa uskutoční v spolupráci s maďarskou federáciou (MAMS) ako spoločný

– víťazmi SP v jednotlivých triedach sa stanú pretekári s najvyšším počtom bodov dosiahnutým v seriáli

– celkoví víťazi seriálu v jednotlivých triedach budú celkovými (medzinárodnými) víťazmi Slovenského pohára 2013

– zároveň sa z dosiahnutých výsledkov na podujatiach seriálu na konci sezóny vyhlásia aj

národní víťazi, t.z. pretekár, držiteľ licencie SMF ktorý získal najviac bodov medzi

slovenskými pretekármi v seriáli bude víťazom SP v národnom hodnotení SR

–  týmto spôsobom sa vyhlási aj národný víťaz pohárového seriálu maďarskej republiky.

–  seriál môže byť vyhodnotený ak sa uskutočnia minimálne 4 podujatia seriálu s počtom aspoň 6 pretekárov v danej triede

– hodnotiť preteky je možné len v prípade ak sa ho zúčastnilo v danej triede minimálne 6 pretekárov

– víťazom pretekov sa stáva pretekár ktorý po absolvovaní vypísanej dĺžky pretekov ako prvý prejde cieľovou čiarou

–  hodnotení budú pretekári, ktorí absolvovali minimálne 75 % vypísanej dĺžky pretekov a prešli cieľovou čiarou

 

Jazdci sa zúčastnia podujatia bez nároku na finančné odmeny.

Promotér seriálu pripravuje na vyhodnotenie sezóny hodnotné vecné ceny

 

Bodovanie:

Umiestnenie :   1°    2°    3°    4°    5°    6°    7°    8°    9°    10°    11°    12°     13°     14°    15°

Body :               25   20    16    13   11   10     9     8      7      6        5        4         3        2        1

 

 1. 6.    Štartovné

AACC – Alpe Adria Championship

Štartovné je 180,- € (alebo ekvivalentná hodnota v miestnej mene podľa platného denného výmenného kurzu), pre triedy Superstock 600, Superstock 1000, Supersport a Superbike. Pre triedy 125SP a 125GP & Moto 3 je štartovné 110,- € (alebo ekvivalentná hodnota v miestnej mene podľa platného denného výmenného kurzu). Vo všetkých prípadoch z toho 20,- € je pre AAMU. Pre triedy Old Timer a Classic je štartovné 130,- € (120,- € pre organizátora a 10,- € pre AAMU). Štartovné pre jazdcov štartujúcich v 2 triedach (jeden motocykel triedy Superstock600 Superstock1000, Supersport a Superbike a druhý triedy 125SP alebo 125GP&Moto3) je 260,- € (220,- € pre organizátora a 40,- € pre AAMU). Štartovné pre jazdcov participujúcich v 2 triedach (Superstock600, Superstock1000, Supersport a Superbike) je 300,- € (260,- € pre organizátora a 40,- € pre AAMU); 220,-€ pre triedy Old Timer a Classic (195,- € pre organizátora a 25,- € pre AAMU); všetky tieto poplatky zahŕňajú aj poistenie.

Štartovné pre tých jazdcov, ktorí zaslali svoju prihlášku po dni uzávierky prihlášok je 150,- € za triedu, pre triedy 125SP a 125GP&Moto3, pre všetky ostatné triedy AA 250,-€ za triedu.

MMSR – Medzinárodné Majstrovstvá SR,

– pre triedu 125 SP :

– v prípade predplatenia štartovného na celý seriál – 540,-€ (90,-€/ 1 podujatie)

– v prípade zaplatenia štartovného do uzávierky prihlášok – 100,- € / 1 podujatie

– v prípade zaplatenia štartovného v deň podujatia – 110,- € / 1 podujatie

pre ostatné triedy

– v prípade predplatenia štartovného na celý seriál – 960,-€ (160,-€/ 1 podujatie)

– v prípade zaplatenia štartovného do uzávierky prihlášok – 180,- € / 1 podujatie

– v prípade zaplatenia štartovného v deň podujatia – 220,- € / 1 podujatie

 

SP – Slovenský pohár

– v prípade predplatenia štartovného na celý seriál – 960,-€ (160,-€/ 1 podujatie)

– v prípade zaplatenia štartovného do uzávierky prihlášok – 180,- € / 1 podujatie

– v prípade zaplatenia štartovného v deň podujatia – 220,- € / 1 podujatie

 

 1. 7.    Vzorový časový harmonogram dvojdňového podujatia MM SR + SP

 

 

27 komentárov k článku “Základné informácie o športovej sezóne CPM 2013

 1. Pozeram že ten posledny termin:12.-13. 10. 2013 Slovakiaring je zatial zhodny s neoficialnym česko -nemeckym majstrakom:Central Europe Motorcycle Championship 2013.

 2. ja si myslim ze jazdenia tam je malo,prakticky musim byt na okruhu 2 dni za dvojnasobnu cenu a zajazdim tolko co bezne za jeden den a aj za cenu jedneho dna-to chce trochu upravu,navrhujem dat spolocne treningy 600+1000 alebo podla casov a nie podla kategorii lebo dat 4×20 min za cely den vratane pretekov je o nicom

 3. Myslím si, že toľko voľných tréningov pre SP je zbytočných, preteky sú v prvom rade o závodení a nie tréningoch, kľudne by mohol mať aj SP preteky obidva dni. Koniec koncov aj tak sa platí rovnako ako pre MMSR. A aj tak skoro všetci majú tie dráhy najazdené a poznajú ich a odjazdia ich pomaly aj so šatkami na očiach….
  a dva dni čakať, aby som sa na večer druhého dňa odviezol v jednom preteku nejakých 15 min. sa mi zdá trochu zvláštne…kto chce len tak trénovať nech ide na agentúrne jazdenie, tam môže krúžiť od rána do večera…

 4. pre Petri : – hodnotiť preteky je možné len v prípade ak sa ho zúčastnilo v danej triede minimálne 6 pretekárov (podľa tejto zásady sa riadi aj finančné odmeňovanie)
  je to v texte informáciíí 🙂

  1. diky za odpověd! ale jeste kategorie 125sp pojede dohromady s 125gp nebo moto3? pokud ano tak finance se budou rozdelovat dohromady nebo budou pro kazdou kategorii zvlast??

 5. Pre laciku – to nejsu veterní!!!! tam su nove motocykle aj!!a ked stojí na rošte minimalne 30SP!Ukažmy kde stojí na dromie tolko 125sp alebo 250sp?Dakujem

 6. Chcem sa spytat ked jazdec ktory od zaciatku sezony pojde do slovenskeho pohara a pocas serialu spravi lepsi cas ako je urceny, trebars +600 2:19, tak bude preradeny pocas serialu do MMSR ? alebo ostava uz do konca sezony v SP. A trebars rok 2014 uz absolvuje automaticky MMSR…Dakujem

 7. tak zkoumam terminy a hned tri terminy se kryjou s jinymi zavody v cechach!! 18-19.5 Hořice ! 3-4.8 Kopčany a pak 7-8.9 Kyjov!!! ale jasne to leto neni nafukovací! holt piloti si budou muset vybrat!!

 8. Aj ked to robím nerád ale musím s tým tuckom súhlasiť ked sa podari dobojovat to brno no bomba!

 9. zdravím mám dotaz takže tím že je start pro držite licence A povinny : tzn pod jakou „výmluvou “ se zucastnit nemusím?? nebo jak se bude trestat ,když se nezucastnim! dalsi vec : kolik lidi musi byt aby se ty vyhrane finance rozdelili? a dalsi kdyz se zucastnim s jinou licenci ,jestli mam narok na vyhrane penize ,nebo to je jen pro slovaky? a jestli 125 sp se jedou vzdy jako jednodnovy? diky

  1. Petri pod povinny rozumej ze nemozes ist SP ale len MMSR, trieda 125 SP bude ako jednodnove podujatie, licenciu mozes mat aj inej krajiny ak budes mat startovacie povolenie pre ucast v zahranici, tie financne odmeny su bez rozdielu narodnosti a licencie. Na otazku ohladne min.poctu pretekarov kedy sa budu rozdelovat financne odmeny ti teraz neviem reagovat, musim sa pozriet a dame vediet.

 10. Docela dobre vyzera ten kalendar ,a dotiahnut aj to Brno aj keby len jednodnovku by bola taka ceresnicka na torte 😉 ,a celkovo a vobec odmenovanie jazdcov v MMSR az do 10 miesta je dost inspirativne pre jazdcov zo SP,tak klepkam do kalkulacky plus minus a asi nic zaujmavejsie mi niako nevychadza 🙂

  1. Ako tak pozeram,tak rok 2012 si si zajazdil za 80.- v predpredaji 4x 20min doobedu,poobede trening,kvalifikacia,zavod a nakoniec pitlane open.
   2013 doobedu 2x 20 min,poobede kvalifikacia zavod.a to SP v prvy den ani zavod nema.aj odmeny je potom z coho dat 🙂

   1. No ja osobne som v zivote neisiel po zavode open pitlane a dokonca za posledne dva roky som neisiel nikdy vsetky jazdy ,lebo nebolo tolko penazi na gumy aby som nakruzil 500 km na okruhu za den,ale spominam si na agentury ktore som chodil za 130€ az 200€ a bola tam tak silna konkurencia ze som sa ani nekvalifikoval do preteku ale aj tak som bol spokojny,a verim tomu ze zo slovakiaracingom sa da dohodnut o predpredaji SP aj jednodnoviek 😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *