Zahájenie motocyklovej sezóny na Slovakia Ringu!

Richard Karnok 1

Víkendové jazdy v dňoch 07. a 08.04.2012 na okruhu Slovakia Ring otvoria motocyklovú sezónu 2012. Nasledujúce informácie sú mimoriadne zaujímavé aj pre licenčných motorkárov, či pre tých, ktorí pretekársku licenciu ešte len zvažujú!

 

Termín: 07.-08.04.2012
Od 09:00 do 18:00 hod.
Organizátor: Slovenská motocyklová federácia (SMF)

Ceny štartovného:

–          80,00 € s DPH / deň (transpondér v cene)

–          160,00 € s DPH / víkend (transpondér v cene)

–          110,00 € s DPH / víkend – pre držiteľov licencii SMF (transpondér v cene)

–          Skupiny: A, B, C, D

Pre jazdcov, ktorí nevlastnia licenciu typu ,,B“ platnú na rok 2012, ale plánujú ju získať, bude počas tohto termínu na okruhu k dispozícii lekár a poisťovací agent, takže sa budú môcť priamo na mieste poistiť a prejsť lekárskou prehliadkou, aby si mohli počas víkendu licenciu zakúpiť.

V prípade, že si licenciu za 70 € zakúpite priamo na mieste, zo zaplatenej sumy 160 Eur Vám po zakúpení licencie typu ,,B“ pre rok 2012 bude vrátená čiastka 50 Eur, čiže vás víkendové jazdy budú stáť taktiež ako pre licencovaných jazdcov 110 Eur.

Počet jazdcov je obmedzený. Uprednostnení budú jazdci, ktorí zaslali vyplnenú prihlášku (nájdete nižšie) na adresu registration@slovakiaring.sk

V prípade naplnenia kapacít vás budeme informovať.
Platba účastníckeho poplatku: na mieste

Časový harmonogram stiahnete tu…
Prihlášku na akciu stiahnete tu…
Žiadosť o vystavenie licencie pretekára stiahnete tu…

——————————————————————————

V roku 2012 je účasť na podujatiach Slovenský pohár (pokračovanie MOTO CUP-u z roku 2011) možné len za predpokladu, že jazdec bude držiteľom licencie SMF typu B, pre národné podujatia.

Tento typ licencie je určený pre širokú verejnosť pre masovo organizované preteky. Jazdci s vyššou výkonnosťou a reprezentanti, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných podujatí na týchto podujatiach nemôžu bodovať.

Jazdci slabšej výkonnosti, ktorí nemajú záujem sa zapojiť do pretekov budú môcť naďalej jazdiť svoje voľné jazdy aj bez licencie (bývalá skupina C). Táto skupina nebude nijako bodovaná ani hodnotená.

Ak by sa niekto rozhodol zúčastniť sa pretekov môže v prípade, že mu bude vystavená jednodňová licencia v cene 15,00 €.

V roku 2012 bude organizovať tento seriál ale aj iné dni na okruhu agentúra Slovakia Racing.

Vyplnené žiadosti bude možné podať aj na mieste v deň akcie Zahájenie motocyklovej sezóny 2012 s možnosťou uhradiť aj licenčný poplatok.

Podmienky a pokyny pre vydanie licencie SMF:

Pokyny pre vyplnenie žiadosti:

  • požadované štartovné číslo,
  • kategória jedna z nasledujúcich: 600 ccm, 600 ccm junior do 21 r., 1000 ccm, 1000 ccm senior, 125 SP, 125 GP, 250 SP, Moto3
  • osobné údaje podľa predlohy,
  • dátum a podpis,
  • lekárska prehliadka u obvodného lekára,
  • overený podpis len u zákonných zástupcov pri vydávaní licencie pre mladistvého.

ZASLANIE ŽIADOSTI O LICENCIU A LICENČNÉ POPLATKY

Čitateľne vypísanú a lekárom potvrdenú žiadosť o vystavenie licencie treba zaslať, spolu s potvrdením o zaplatení licenčného poplatku (stačí kópia šeku, vkladu na účet, bankového prevodu ) na adresu: Slovenská motocyklová federácia, Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica. Materiál je možné zaslať oskenovaný i elektronickou poštou na adresu smf@smf.sk.

Žiadatelia o licenciu jazdca starší ako 45 rokov musia mať v časti lekárske potvrdenie kladný výsledok EKG.

Licenčný poplatok  70,00 € je možné zaplatiť v hotovosti na sekretariáte SMF, alebo bankovým prevodom na účet VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu 19133372/0200, alebo poštovou poukážkou (šek typu „U“). Pri platbe bankovým prevodom a šekovou poukážkou je bezpodmienečne nutné uviesť variabilný symbol  20121 a do časti „správa pre prijímateľa“ uviesť meno jazdca, za ktorého sa platba uskutočňuje, aby bola platba správne a včas priradená. Ak sa jednou poštovou poukážkou alebo prevodom platí za viacero licencií súčasne, je potrebné v popise platby uviesť mená všetkých osôb, za ktoré sa úhrada uskutočňuje, resp. k žiadostiam priložiť krátky popis uskutočnených platieb. (Ako sme spomenuli vyššie, vyplnené žiadosti bude možné podať aj na mieste v deň akcie Zahájenie motocyklovej sezóny 2012 s možnosťou uhradiť aj licenčný poplatok. Počas tohto termínu bude na okruhu k dispozícii lekár a poisťovací agent, takže sa budú môcť priamo na mieste poistiť a prejsť lekárskou prehliadkou).

ŽIADOSTI O VYSTAVENIE LICENCIE BEZ LEKÁRSKEHO POTVRDENIA NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ. AK JE ŽIADATEĽ NEPLNOLETÝ, ŽIADOSŤ BUDE AKCEPTOVANÁ LEN S ÚRADNE OVERENÝMI PODPISMI OBOCH RODIČOV – DRUHÁ STRANA FORMULÁRA ŽIADOSTI

 

Jeden komentár k článku “Zahájenie motocyklovej sezóny na Slovakia Ringu!

  1. DISKUSIA K TOMUTO ČLÁNKU BOLA UKONČENÁ. TÝCH, KTORÍ CHCÚ ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SLOVENSKÉHO POHÁRA PROSÍM POSIELAŤ OTÁZKY NA FÓRUM PROMOTÉRA SERIÁLU http://www.slovakiaracing.sk, KTORÉ BUDE SPUSTENÉ DO NIEKOĽKÝCH DNÍ. ĎAKUJEM ZA POROZUMENIE.

Comments are closed.