Z valného zhromaždenia Alpe Adria Motorcycle Union v Prahe

Richard Karnok

V piatok 7. júla usporiadal Autoklub ČR mimoriadne valné zhromaždenie v sídle federácie v Prahe, keďže od decembra minulého roku bola motocyklová únia Alpe Adria (AAMU) bez prezidenta a s mnohými problémami ohľadom budúcnosti tohto významného regionálneho združenie pre FIM Europe.

Hostiteľ tohto stretnutia, prezident AČR Jan Šťovíček, privítal pozvané členské federácie a hostí a navrhol zhromaždeniu, aby požiadalo prezidenta FIM Europe, pána Martina de Graaffa, aby predsedal zhromaždeniu až do zvolenia nového prezidenta.

Na stretnutí bola hodnotená situácia od decembra po súčasnosť, pričom hlavnou myšlienkou je poučiť sa z minulosti, ale hlavne zamerať sa na budúcnosť AAMU v dobrej štruktúre s jasnými pravidlami.

Členovia zvolili za nového prezidenta AAMU Roberta Žikoviča (Chorvátsko).
Z členských federácií (Česká republika, Slovinsko, Taliansko, Chorvátsko, Maďarsko a Slovensko) boli nominovaní podpredseda (Jakub Smrž, AČR) a generálny tajomník (Christian Farinelli, FMI).
O členstvo v únii požiadali tri federácie. Valné zhromaždenie prijalo Srbsko, Bosnu a Hercegovinu a Rumunsko.

Nasledujúce stretnutie je naplánované na júlovom kongrese FIM Europe.

Martin de Graaff, prezident FIM Europe:
„S novou situáciou som nesmierne spokojný. Členovia a hosťujúce federácie diskutovali v priateľskej atmosfére o aktuálnych problémoch, predstavili riešenia a budúce plány pre AAMU. V nasledujúcich mesiacoch predstavia federácie jedného člena správnej rady pre každú federáciu. Želám novému manažmentu a členom správnej rady veľa úspechov.“

Zdroj: FIM Europe

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *