Vyhodnotenie ankety pretekárov triedy 125 SP a informácie k novej sezóne

Richard Karnok

Na Vianoce sme zverejnili článok určený pretekárom, ktorí jazdia triedu 125 Sport Production. Po tom, ako vlani práve táto trieda vypadla zo seriálu medzinárodného šampionátu Alpe Adria, v rámci ktorého sa jazdí slovenský šampionát, stala sa jej budúcnosť na Slovensku neistou.

Predsedovi ŠK CPM SMF, Milošovi Balážovi, sa vlani podarilo dať dohromady seriál M SR mimo Alpe Adrie s tým, že sa dve podujatia uskutočnili v rámci MM SR Vintage (5. variant Slovakia Ringu a Trenčín) a jedno na Cene Slovenska v septembri na Slovakia Ringu. Okrem toho sa do hodnotenia rátali aj výsledky pretekov v českom Hradci Králové. Pre rok 2019 však z možného kalendára vypadávajú preteky 125 SP, ktoré sa vlani konali v trenčianskej priemyselnej zóne a takisto preteky v Hradci Králové, ktorých zaradenie do kalendára sa u našich pretekárov nestretlo s nadšením.

Keďže cieľom Športovej komisie CPM SMF je udržať pre našich jazdcov túto  nás populárnu triedu pri živote, v decembrovom článku sme vytvorili anketu práve pre pretekárov triedy 125 SP, v ktorej sa mohli vyjadriť k jej budúcnosti. Na základe odpovedí z ankety mohla ŠK CPM začať konať v otázke budúcnosti tejto triedy na Slovensku.

V ankete odpovedalo rovných 20 pretekárov, z toho piati z Českej republiky. Najdôležitejšou bola odpoveď na druhú otázku, kde všetci okrem jediného zúčastneného uviedli, že sa chcú v nasledujúcej sezóne zúčastniť seriálu M SR v tejto triede (z toho štrnásti v kompletnom seriáli), na základe čoho sa ŠK CPM SMF mohla začať prípravu sezóny 2019. Trinásti odpovedajúci uviedli, že by súhlasili s možnosťou, aby sa niektoré z pretekov uskutočnili aj na podujatí českého šampionátu na prírodných okruhoch. Pri otázke počtu pretekárskych podujatí sa odpovede rôznili najviac, no najčastejšie sa objavovali v počte 4-5 podujatí.

Niektorí jazdci napísali aj svoje osobné návrhy, za čo sme im veľmi vďační. Žiaľ, preteky na Jarnej cene Brna nemôžeme zaradiť do seriálu M SR, keďže ich neorganizuje AČR, ktorý má autoritu na usporadúvanie majstrovských pretekov od FIM. Ani možnosť jazdiť triedu 125 SP popri agentúrnych podujatiach nie je reálny, keďže agentúry majú časový harmonogram postavený na veľkých štvortaktných triedach a vpustením ďalšej triedy by práve týmto svojim účastníkom ubrali čas jazdenia. Rovnako nie je možnosť ani usporiadať preteky triedy 125 SP na  pretekoch Alpe Adrie v Moste, kde to nedovoľuje časový harmonogram.

Úplnou a doteraz nezverejnenou novinkou, ktorú s potešením dávame do sveta, je návrat motocyklových pretekov na letisko v Trenčíne, kde plánuje ŠK CPM SMF zorganizovať preteky 14. – 16. júna 2019 a práve súčasťou podujatia budú aj preteky triedy 125 SP, ktoré majú ambíciu stať sa súčasťou kalendára Alpe Adria v rámci seriálu Vintage (ostatné triedy predbežne: Slovenský pohár -600 a +600 a MM SR Vintage). Na základe všetkých uvedených informácií môžeme teda záujemcom z radov pretekárov o túto triedu zverejniť nasledujúce informácie.

  1. majstrovstvá SR v triede 125 SP budú vypísané na štyroch podujatiach, na ktorých sa vždy uskutočnia dvoje preteky (okrem jedného), čo spolu dáva za sezónu 7 bodovaných pretekov.
  2. do kalendára plánuje ŠK CPM SMF zaradiť jedno podujatie z M ČR na prírodných okruhoch, pričom vychádzala nielen z bezpečnostných požiadaviek, ale aj vzdialenosti od hraníc Slovenska. V tomto prípade do úvahy pripadajú preteky v Starom Měste.

A ako teda vyzerá predbežný kalendár M SR 125 SP?
30.04. – 01.05. Slovakia Ring – 2 preteky
04.05. – 05.05. Staré Město – 1 preteky
14.06. – 16.06. Letisko Trenčín – 2 preteky
11.10. – 13.10. Slovakia Ring – Cena Československa – 2 preteky

1. februára sa koná zasadnutie komisie Alpe Adrie pre kategóriu Vintage a 125 SP + Moto3, kde sa bude prejednávať aj termínový kalendár pre nadchádzajúcu sezónu. Snahou ŠK CPM SMF bude na tomto zasadnutí, aby súčasťou seriálu seriálu Alpe Adria Vintage (plus 125SP a Moto3) boli práve aj preteky 1. mája na Slovakia Ringu (tak, ako vlani) a takisto 14.-16. júna na letisku v Trenčíne.

Na pretekárov čaká ešte predsezónne testovanie na Slovakia Ringu, ktoré je pre držiteľov licencií SMF zdarma. Predbežný termín testovania je 23. apríla 2019.

Za veľmi dôležitý však k uvedeným informáciám považuje ŠK CPM SMF názor vás pretekárov, preto v prípade potreby neváhajte a napíšte na adresu karnok@motomedia.sk.
Ešte raz vám ďakujeme za účasť v ankete!

Miloš Baláž, viceprezident SMF pre CPM
Richard Karnok, ŠK CPM SMF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *