Peter Rauch k zverejneným návrhom pred VZ CPM

Richard Karnok

Slovenský pretekár Peter Rauch nás požiadal o zverejnenie jeho stanoviska k nedávno zverejneným návrhom z rokovacieho materiálu pre sobotňajšie Valné zhromaždenie disciplíny SMF, ktorého sa, žiaľ nemôže zúčastniť.

Peter Rauch:

Nakoľko sa nemôžem zúčastniť našej valnej hromady, rád by som sa aspoň touto cestou vyjadril k návrhom, v hlavnej miere týkajúcich sa triedy 125 SP ale aj mimo nej.

  1. Rozdelenie tried 125SP. MOTO3 a Stock 250

Ja osobne nevidím problém v zlúčení týchto tried do spoločných pretekov. Je jasné, že výkonnostné rozdiely sú dosť veľké, no tie vnímam aj v rámci jednotlivých tried. A týka sa to aj vyšších kubatúr.
Toto sa dá riešiť iba zavedením časového limitu pri kvalifikácii. Žiaľ, keď chceme naplniť štartovný rošt, nemôžeme toto kritérium uplatniť.
Rozdelenie tried by som limitoval počtom štartujúcich v danej triede. Ak je prebraných aspoň 25 motoriek, tak nech sa dožadujú samostatného štartu. V opačnom prípade chápem promotéra, že zlučuje triedy, ktoré majú k sebe najbližšie.
Skôr by som zmenil systém štartu pri zlúčených triedach. Štartovné pole by som zoradil podľa dosiahnutých časov a odštartoval by som to spoločne.

  1. Výška štartovného

Iste sú rôzne názory na triedu 125SP, MOTO3 či omyl v podobe Stock 250. Sú to iste triedy vhodné na začiatok pre mladých jazdcov, ale tiež z ekonomických dôvodov aj pre všetkých ostatných, ktorí tento šport milujú. Buďme preto radi za každého jazdca, ktorý zaplatí štartovné. Hlavne tí starší sú stabilní platcovia a napokon sú pre mladých aj motiváciou a vzorom pri získavaní skúseností ako technických tak aj jazdeckých.
Ja by som navrhoval veľmi jednoduchý spôsob pomoci mladým talentom z hľadiska štartovných nákladov.
Jazdci od 12 do 15 rokov – bez štartovného.
od 16 do 19 rokov – polovičné štartovné
To je to najjednoduchšie, čo môžeme pre začínajúcich pretekárov urobiť. Ak si to nemôže promotér dovoliť, verím že v súčinnosti s komisiou pre CPM by sa to dalo pokryť z jej rozpočtu.

  1. Zástupcovia jazdcov

Súhlasím, že v rámci komisie by mohli byť zvolení zástupcovia jazdcov z každej triedy, ktorí by sa zúčastňovali na práci komisie, resp. boli by nápomocní pre ostatných členov komisie CPM.

Posledný bod, ktorý by som rád dal do pozornosti všetkých jazdcov, je vyhlasovanie Majstrov Slovenska. Poprosil by som hlavne členov komisie, zamyslel sa nad súčasným stavom niekto ?
Vyhlasovanie je v réžii SMF. To nikomu nevadí, že vyhlasujeme Majstrov Slovenska, ktorí nemajú slovenskú licenciu?
Promotér seriálu AA a IMRC vyhlásil a ocenil víťazov po skončení posledných pretekov. SMF to urobí duplicitne z celkového poradia IMRC. Zdá sa vám to fér voči jazdcom, ktorí si zaplatili licenciu SMF? A týka sa to samozrejme všetkých tried.

Pri sobotňajšom rokovaní VZ CPM želám všetkým účastníkom príjemnú atmosféru a dobré rozhodnutia.

S pozdravom Peter Rauch

————————————————-

K poslednému bodu pre vysvetlenie: O príčine prečo sú na Večeri majstrov SMF vyhlasovaní len medzinárodní majstri som sa informoval priamo na SMF, kde mi bolo vysvetlené, že pokiaľ sú v disciplíne vypisované šampionáty aj ako medzinárodné (a cestársky šampionát je už druhý rok aj medzinárodný), tak na Večeri majstrov SMF majú, ako hierarchiou vyššie, prednosť. Dôvodom je, že by inak bolo vyhlásenie strašne dlhé, veď aj tak sa vyhlasovalo veľké množstvo kategórií, keďže sa to týka aj iných disciplín Vyhlasovanie národných majstrov je v kompetencii organizátora-promotéra, čo sa vlastne v našom cestárskom prípade stalo hneď večer po septembrových pretekoch na Slovakia Ringu.

Richard Karnok