Oficiálny predbežný kalendár Alpe Adria, EC Stock 250 a IMRC

Richard Karnok

Na niektorých motocyklových internetových portáloch sa objavili termínové kalendáre našich podujatí s informáciami, ktoré sa nezakladajú na pravde, preto nám dovoľte informovať Vás o správnej verzii kalendára Alpe Adrie, EC Stock 250 a IMRC. Ako iste vidíte, kalendár ešte nie je definitívny, prvé podujatie seriálu sa uskutoční buď na Slovakia Ringu, alebo v talianskej Adrii. V prípade Adrie, by sa podujatie nerátalo do hodnotenia IMRC.

Definitívnu podobu kalendára zverejníme v januári aj s podrobnými informáciami k novej pretekárskej sezóne.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste sa spoliehali vždy na presné informácie, ktoré Vám podá naša agentúra či už prostredníctvom našej oficiálnej stránky www.slovakiaracing.sk, tradičnými e-mailovými komunikáciami, či oficiálnymi tlačovými správami. Predídete tak zmätkom, ktoré vznikajú práve pre svojvoľne zverejnené nepravdivé informácie bez overenia.

PREDBEŽNÝ KALENDÁR ALPE ADRIA A IMRC 2016
13.-15. máj Slovakia Ring alebo Adria raceway AA/EC STK 250/IMRC (v prípade Adrie bez IMRC)
3.-5. jún Pannoniaring AA/EC STK 250/IMRC
17.-19. jún Grobnik AA/EC STK 250
15.-17. júl Most AA/EC STK 250/IMRC
23.-25. september Slovakia Ring AA/EC STK 250/IMRC

KONTAKTUJTE NÁS
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte či už na adrese info@slovakiaracing.sk, alebo priamo na telefónnom čísle +421 918 736 557.
Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom
Slovakia Racing Team