Nový systém vystavovania medzinárodných licencií SMF

Richard Karnok

Vážení športoví priatelia! Z dôvodu úpravy štatútu FIM sa od sezóny 2018 musia medzinárodné licencie vystavovať len prostredníctvom on-line systému FIM, t.j. všetky federácie musia objednávať medzinárodné licencie z FIM, na základe čoho, žiaľ, musíme prikročiť k navýšeniu licenčných poplatkov o poplatok stanovený FIM-om za takto vystavené medzinárodné licencie (typ „A“).

Daná problematika bola v týchto dňoch prerokovaná v jednotlivých športových komisiách SMF. Športová komisia CPM na základe týchto informácií upravila výšku licenčných poplatkov pre vystavenie medzinárodnej licencie typu „A“ (viď manuál). Poplatok za vystavenie predmetnej medzinárodnej licencie „A“ je pre disciplínu CPM na sezónu 2018 vo výške 110€ (seniori) bez rozdielu, kedy licenciu zaplatíte, t.j. i jazdci, ktorí uhradili licenčný poplatok do dnešných dní, musia uskutočniť doplatok 10€.

V mládežníckych triedach CPM a triede scooter dochádza k navýšeniu licenčného poplatku pre medzinárodnú licenciu uhradenú do 31.1.2018 o 10€, t.j. vo výške 50€ (viď manuál). Obdobne aj jazdci týchto tried, ktorí uhradili licenčný poplatok do dnešných dní, musia taktiež uskutočniť doplatok 10€.

Ospravedlňujeme sa za problémy, ktoré s daným nariadením z FIM vznikli, avšak túto informáciu z FIM-u sme dostali až začiatkom roka 2018 a viac ako 2 týždne sme si v spolupráci s viacerými federáciami písomne vyjasňovali s FIM-om toto ich nariadenie a stanovenie spomínaného poplatku. Avšak stanovisko FIM sa nezmenilo a musíme ho akceptovať, ak chceme našim jazdcom umožniť bezproblémový štart na medzinárodných podujatiach v zahraničí. Bohužiaľ, je to spojené so zvýšením poplatku, ktorý sa v plnej výške odvádza na FIM.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na základe toho, že ste už licenčný poplatok so žiadosťou na sekretariát SMF poslali, musíme Vás požiadať o úhradu tohto doplatku licenčného poplatku vo výške 10€. Po obdržaní tohto doplatku Vám bude medzinárodná licencia CPM obratom zaslaná. Pokiaľ ste doposiaľ Vašu licenciu vôbec neuhradili, vykonajte platbu podľa nových licenčných poplatkov (v prílohe, 2. st. dokumentu).

· Ak ste už doplatok uhradili, považujte túto informáciu za bezpredmetnú.

Bankové údaje SMF:
IBAN: SK28 0200 0000 0000 1913 3372
VS: 20181
Suma: 10€
Správa pre príjemcu: „priezvisko jazdca“ – doplatok licencie A

Ešte raz sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme, avšak nie je zapríčinená nami (SMF), ale medzinárodnou motocyklovou federáciou FIM.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr.Tatiana Kašlíková
generálny sekretár SMF
Slovenská motocyklová federácia
Športovcov 340
017 01 Považská Bystrica
042 4260332, 0905601243
smf@smf.sk
www.smf.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *