Motocyklová Cena Slovenska sa uskutoční!

Richard Karnok

V zmysle znenia zverejnených Opatrení ÚVZ SR pre hromadné podujatia od 1.10.2020 vám oznamujeme, že majstrovské podujatie cestných pretekov motocyklov „Cena Slovenska 2020“ na Slovakia Ringu sa v dňoch 2.-4. 10. 2020 USKUTOČNÍ v zmysle vydaných Zvláštnych ustanovení. Podujatie sa uskutoční bez divákov.

Upozorňujeme, že od 1.10.2020 je povinnosť nosenia ochranného rúška aj v exteriéri, t. j. na podujatí bude okrem iných nariadení povinné nosenie ochranného rúška aj vo vonkajších priestoroch, ak nie je dodržaná vzdialenosť medzi osobami 2m.

Organizátor podujatia Slovakia Ring Agency, s.r.o. zasiela e-mailom všetkým prihláseným jazdcom bližšie informácie a pokyny k podujatiu a taktiež pri príchode jazdci/tímy obdržia vykonávacie ustanovenia k priebehu podujatia, ktoré korešpondujú s vydanými Opatreniami ÚVZ. Jednotlivé body nariadení a opatrení budú kontrolované!

Pretekári, ktorí sa rozhodnú štartovať na podujatí a ešte neboli prihlásení, môžu tak urobiť cez https://forms.gle/6agwSC1RXBzCJEim6. Pozor, pretekár môže uhradiť štartovné na účet aj v tomto termíne za zvýhodnenú cenu 230 €. Na mieste bude cena 250 €. (Pokiaľ pretekár štartuje s druhou motorkou v druhej triede, štartovné za túto druhú triedu je 50 percent.)

Po prihlásení dostane každý jazdec notifikačný email o zaregistrovaní s najdôležitejšími informáciami. Technickú kartu je nutné si vytlačiť, vyplniť a doniesť na administratívne preberanie (týka sa pretekárov, ktorí tento rok neštartovali na našich podujatiach).

Bankové údaje:
Privatbanka, a.s.
IBAN: SK06 8120 0000 1911 2161 7060
SWIFT/BIC: BSLOSK22XXX
Poznámka pre prijímateľa: meno jazdca

Vstup divákov do paddocku aj na tribúny je zakázaný!
Pred vstupom do paddocku pri vrátnici budú všetci účastníci povinní sa podrobiť meraniu teploty a musia vyplniť vyhlásenie „COVID“, ktoré stiahnete kliknutím sem…

Časový harmonogram

Zvláštne ustanovenia

ROZPRAVA JAZDCOV
Z bezpečnostného hľadiska sa prezentačná rozprava jazdcov konať nebude. Všetky potrebné informácie stiahnete tu…

SMF a SLOVAKIA RING

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *