IMRC a Alpe Adria: otázky a odpovede

Richard Karnok

Vážení jazdci, v nasledujúcom článku vám prinášame odpovede na najčastejšie kladené otázky ohľadom seriálov Alpe Adria a IMRC, preto mu prosím venujte zvýšenú pozornosť.

Licencie na IMRC:
·        Pre účasť v seriáli IMRC akceptujeme licencie všetkých krajín EU, ktorých federácie sú registrované u FIM Europa.
·        Je potrebné byť držiteľom medzinárodnej licencie ,,A“ (IMRC-MMSR) alebo národnej licencie typu ,,B“(IMRC-Cup) –v tomto prípade je potrebné štartovacie povolenie do zahraničia.

Štartovné pre spoločné podujatia AA a IMRC:
·        Výška štartovného je pre obe podujatia  rovnaká.
·        Podujatia budú v tejto sezóne trojdňové, takže v štartovnom sú započítané piatok, sobota a nedeľa

Bodovanie na spoločných podujatiach AA a IMRC:
·        Na spoločných podujatiach AA/IMRC budú v triedach s AA jazdiť  súčasne aj pretekári IMRC majstráku.
Keďže budú jazdiť spolu, pretekári IMRC  majú  možnosť byť bodovaní aj do druhého seriálu, ale musia o to vopred požiadať v prihláške k danému podujatiu, kde bude uvedená kolónka s touto možnosťou.
Toto bodovanie do druhého seriálu bude bezplatné, avšak jazdec, ktorý bude bodovaný do druhého seriálu, nebude v ňom mať nárok na prize money. Jazdci AA v rámci spoločných podujatí s IMRC nebudú mať možnosť byť bodovaní vo výkonnostne nižšom seriáli IMRC!!!
·        IMRC Cup – je bodovaný štandardne medzinárodne aj národne v open triedach -600, nad 600 a nad 600 veterán a jazdí samostatne

Započítanie pretekov  pre jazdcov AA:
·        AA má v tejto sezóne 7 podujatí, na ktorých sa odjazdí celkovo 12 pretekov, pričom do konečného hodnotenia sa zarátava 11 najlepších výsledkov pretekára. To znamená , že jazdec si najhorší výsledok do bodovania nezapočíta, alebo sa jedného preteku nezúčastní .
·        dvojpreteky sa uskutočnia na okruhoch: Hungaroring  a Pannoniaring (HU),Most (CZ), Slovakia ring (SVK),Poznaň (PL)
·        jednopreteky sa uskutočnia na okruhoch: Rijeka (HR), Adria Raceway (IT)

Účet pre úhrady v zahraničí:
·        Od roku 2013  máme v Čechách zriadený účet v CZK. Pracujeme na  tom, aby sme v tomto roku zriadili účty aj v HU a PL.

Pneumatiky Dunlop a Pirelli pre AA:
·        Ak súťažiaci používa pneumatiky značky Dunlop alebo Pirelli, tieto budú na podujatí distribuované alebo schválené len oficiálnym dodávateľom pneumatík, pre pneumatiky Dunlop je to len Maco Racing s.r.o. I.D. 35804241 a pre pneumatiky Pirelli je to len IVRacing s.r.o. I.D. 26921961. Všetky pneumatiky musia byť ľahko identifikovateľné farebným označením používaným oficiálnym dodávateľom pneumatík v prípade Dunlop alebo Pirelli. Tieto pravidlá neplatia pre Vintage / Classic motocykle. Cena za sadu pneumatík od oficiálneho dodávateľa bude špecifická.
V skratke to znamená, že jazdci AA: pokiaľ jazdia na pneumatikách Dunlop alebo Pirelli, na podujatí si ich  môžu  zakúpiť výhradne od vyššie uvedených dodávateľov. V prípade, že si prinesú  svoje pneumatiky Dunlop alebo Pirelli, musia byť schválené a označené spomínanými dodávateľmi (viď.vyššie).Toto označenie bude spoplatnené. Výška poplatku nebola ešte oficiálnymi dodávateľmi stanovená. O výške poplatku vás budeme informovať. Toto sa netýka ostatných značiek, ktoré na AA nemajú zastúpenie.
Pre jazdcov IMRC tento predpis neplatí. V prípade, že jazdec v rámci spoločného jazdenia v triedach s AA si bude nárokovať aj na body do AA, musí sa  taktiež riadiť týmto predpisom o pneumatikách.


Text: Slovakia Racing
Foto: Richard Karnok