Blíži sa Valné zhromaždenie CPM

Richard Karnok

V nedeľu 4. decembra sa na Slovakia Ringu uskutoční Valné zhromaždenie disciplíny CPM. V tomto článku zverejňujeme program VZ, ktorý aj v pozvánkach dostanú všetci držitelia licencií.

P o z v á n k a

Športová komisia cestných pretekov motocyklov (ŠK CPM) SMF Vás pozýva na valné zhromaždenie disciplíny CPM za rok 2011, ktoré sa uskutoční: dňa 04.12.2011 (nedeľa) o 10:00 hod. na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni.

Program rokovania VZ :

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a  návrhovej).
 3. Správa o činnosti  ŠK CPM v športovej sezóne 2011.
 4. Správa o hospodárení ŠK CPM za rok 2011.
 5. Správa mandátovej komisie.
 6. Plán činnosti a rozpočet disciplíny CPM pre rok 2012.
 7. Prerokovanie a schválenie Národných športových poriadkov Mini Moto a CPM
 8. Voľba člena ŠK CPM SMF.
 9. Generálne zhromaždenie SMF – voľba prezidenta a delegátov za CPM.
 10. Voľba delegátov na GZ SMF.
 11. Správa volebnej komisie.
 12. Rôzne.
 13. Diskusia.
 14. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie.
 15. Záver

Všetky návrhy na prerokovanie počas VZ musia byť športovej komisii doručené v zmysle §11 Rokovacieho poriadku SMF (min. 20 dní pred rokovaním VZ).

Prezentácia bude prebiehať od 9:30 hod. Účasť všetkých členov disciplíny je nutná!

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.