2% pre LOTTE Europe Racing Team

Richard Karnok

Sme občianske združenie, ktoré zabezpečuje podporu pretekárom v motocyklovom športe a zároveň sa snažíme o udržanie slovenského zastúpenia v tomto odvetví športu. Našim cieľom je poskytnúť čo najlepšie zázemie našim pretekárom, aby mohli napredovať, zdokonaľovať sa a dosahovať lepšie výsledky na pretekoch.

Naše občianske združenie bolo v tomto roku zaregistrované aj do zoznamu poberateľov 2% z daní. Aj vďaka týmto finančným prostriedkom môžeme poskytnúť lepšiu podporu našim pretekárom a možno sa nám podarí dotiahnuť k tomuto športu aj mládež z nášho okolia. Týmto by sme Vás chceli požiadať o Vašu finančnú podporu prostredníctvom poukázania 2% z Vašich daní, ktoré odvádzate štátu, nášmu občianskemu združeniu. Poukázaním tejto čiastky podporíte nielen nás, ale zároveň podporíte aj motocyklový šport a slovenské zastúpenie v medzinárodných pretekoch.

Vopred vám všetkým ĎAKUJEME

Postup pre poukazánie 2 percent FO
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie 2 percentá

Údaje pre poukázanie 2% z daní:
Názov: LOTTE PRETEKÁRSKY MOTOCYKLOVÝ KLUB
Sídlo: Plavecký Štvrtok 46, 90068 Plavecký Štvrtok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42414628