Testovanie mládeže SMF

Richard Karnok

Vážený športový priateľ, v súvislosti so zahájenou spoluprácou s Národným športovým centrom Bratislava v oblasti diagnostiky a testovania našich športovcov, sme pripravili testovania i pre deti a mládež do 15 rokov.

Ide o batériu základných testov mládeže, ktorá bude odborne vyhodnotená i s prípadnými odporúčaniami pre ďalší rasť mladých jazdcov. Testovanie, ktoré sa organizuje v spolupráci s diagnostickým centrom Národného športového centra Bratislava sa uskutoční

v sobotu 25. januára 2020 v telocvični ZŠ Lehnice, so začiatkom o 10.00 hod. (zraz a prezentácia 9.00 – 9.30 hod).

Testovanie je zložené zo základných testov pre deti do 15 rokov ako napr. predklon s dosahovaním v sede, výdrž v zhybe, skok do diaľky z miesta znožmo, hod medicinbalom 2kg, ľah-sed za 30 sekúnd, člnkový beh 10x5m, vytrvalostný člnkový beh a pod.

Predpokladaná dĺžka testovania je cca 3-4 hod. – záleží od počtu prihlásených detí.

Na testovanie je potrebné si priniesť športové oblečenie a obuv (nie čierna podrážka). Pitný režim počas testovania je pre deti zabezpečený.

Na požiadanie sekretariát SMF vystaví ospravedlnenie do školy.

Z organizačných dôvodov Vás prosíme potvrdiť účasť na testovaní najneskôr do 17.01.2020 na sekretariáte SMF – smf@smf.sk, 0903/695835.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte sekretariát SMF alebo priamo mne na č.t. 0905 601 243.

S pozdravom
Mgr. Tatiana Kašlíková
generálny sekretár SMF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *